En kvinna och en man, båda klädda i kostym, sitter på en scen framför en gul bakgrund.

Sima Samar, ordförande för Afghanistans oberoende människorättskommission och Saad Mohseni, medieentreprenör, menar att utvecklingen i Afghanistan går framåt och att människor har fått det bättre.

Foto: Sida

development talks

Tretton års bistånd till Afghanistan har utvärderats

Uppdaterad: 17 juni 2015

I 13 år har Sverige gett bilateralt bistånd till Afghanistan. Pengarna har inte minskat fattigdomen, konstaterar en ny genomsyn av åtta utvärderingar. Men bilden av resultatet bör nyanseras, menade Afghanistan-kännare vid seminariet ”13 years i Afghanistan – so what?”, den 11 juni.

Sedan 2002 har Sverige gett 6,9 miljarder kronor till Afghanistan. Pengarna har bland annat gått till arbete för jämställdhet, fattigdomsbekämpning och bevarande av fred.

Trots stora utmaningar i form av utbredd fattigdom, väpnade konflikter, bristande säkerhet och restriktioner som gör det svårt att resa utanför Kabul, har Sida uppnått flera goda resultat. Genomlysningarna Review of Sida´s Support to Afghanistan - Lessons and Conclusions from 7 evaluations, liksom en översyn av interna och externa studier av ARTF, finansierad av Sida, visar visserligen att fattigdomen inte har minskat de senaste 13 åren. Men människor i Afghanistan har fått det bättre. Av de 8,5 miljoner barn som idag går i skolan är 3,3 miljoner, flickor. Det är en rejäl förbättring från 2001 då endast 1 miljon barn gick i skolan, av vilka endast 5 000 var flickor.

Fortfarande utmaningar

Resultatet har dock inte alltid blivit det förväntade. Matsäkerhetsituationen är fortfarande kritisk. Trots att biståndet har ökat tillgången till exempelvis utbildning och hälsa, och att fler barn går i skolan, har fattigdomen inte minskat. Det finns stora skillnader mellan stad och landsbygd, och mellan olika inkomstgrupper. Fattigdom ska dock inte enbart mätas i termer av pengar och inkomst, menar analytiker. Fattigdom kan också mätas i termer av exempelvis kontroll över det egna livet, tillgång till sjukvård och utbildning, möjlighet att utöva sina rättigheter och planera för framtiden. Med dessa mått har Afghanistan kommit en bit på väg de senaste 13 åren.

Arbetet med jämställdhetsperspektivet lämnar en del kvar att önska, visar studierna. "Utmaningen ligger i att sträva efter att kvinnor ska kunna "ha råd" att göra livsval och utmana traditionerna."

Mycket har dock förändrats. Till exempel har konstitutionen ändrats så att termen "medborgare" också omfattar kvinnor och det finns en lag som kriminaliserar våld i hemmet. Kvinnors situation är långt bättre idag än för 13 år sedan, sade Sima Samar, ordförande i Afghanistans oberoende människorättskommission, vid seminariet.

– Tidigare var det inte tillåtet för kvinnor att gå ut och köpa bröd. Nu har de representanter i parlamentet. Jag ska inte säga något om deras kvalifikationer, men vi har ändå tjugofem procent kvinnor i parlamentet.

Stämningen i landet bättre

Det är inte bara faktiska förhållanden som har blivit bättre. Även stämningen i landet har förändrats. År 2001, efter fem års talibanstyre, var människor visserligen chockade – "zombifierade" – som Saad Mohseni, medieentreprenör och grundare av Moby Group och Tolo TV i Afghanistan, sade. Men klimatet var vänligt och människor var tillmötesgående.

– Vi ser en extraordinär förändring i landet och är väldigt entusiastiska över dess framtidsutsikter, sade Saad Mohseni.

Trots stark byråkrati och utbredd korruption har Saad Mohseni kunnat starta och utöva näringsverksamhet. Villkoren för utländska investerare är svåra, men den afghanska ledningen arbetar med detta.

– Det finns en vilja, speciellt från regeringens sida, att förändra de väldigt korrupta, stora rovdriftsystemen som existerar idag, sade Saad Mohseni.

Det är viktigt att notera alla de framsteg som gjorts och inte lyfta fram den mycket mörka bilden av Afghanistan som ofta visas, påpekade Anna-Karin Johansson, generalsekreterare i Svenska Afghanistankommittén. Insatser som görs måste poängteras, och positiva resultat och förändringar måste lyftas fram.

– Annars finns det risk att vi säger att inget händer i Afghanistan, så varför ska vi fortsätta?

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />