Samir Annabi, Molly Lien och Annica Sohlström i panelen på seminariet om anti-korruption.

Seminariet om hur hur svenskt bistånd kan motverka korruption gästades av Samir Annabi, chef för den nyinrättade tunisiska anti-korruptionsmyndigheten National Anti-Corruption Agency . Medverkade gjorde också Molly Lien, ansvarig för anti-korruptionsfrågor på Sida och Annica Sohlström, generalsekreterare för Forum Syd.

Foto: Agneta Carleson, Global reporting

Nyhet

Kamp mot korruption avgörande för fattigdomsbekämpning

Uppdaterad: 2 juli 2015

Korruption är ett komplicerat brott, ofta smart och intelligent utfört av ledare på hög nivå i samhället. Enkla lösningar existerar inte – men den måste bekämpas! Det konstaterade den tunisiske korruptionsbekämparen Samir Annabi när Sida och andra aktörer diskuterade korruption i Almedalen.

Blågult men inte blåögt – hur kan svenskt bistånd motverka korruption? Så löd titeln på seminariet som genomfördes i Visby under Almedalsveckan, med Sida och International Legal Assistance Consortium, Ilac, som arrangörer.

I panelen deltog Samir Annabi, chef för den nyinrättade tunisiska anti-korruptionsmyndigheten National Anti-Corruption Agency som byggts upp med stöd av Sida, Molly Lien, ansvarig för anti-korruptionsfrågor på Sida och Annica Sohlström, generalsekreterare för Forum Syd. Samtalet leddes av Per Lagerström, Ilac.

Flertalet tunisier är oerhört trötta på mutsystem och andra korrupta underströk Samir Annabi.

- Att bekämpa korruptionen var ett av de viktigaste kraven under den Arabiska våren. Alla vet att korruptionen är väldigt omfattande – men tidigare vågande ingen tala öppet om den.

Det som kom att kallas Den arabiska våren började ju i Tunisien årsskiftet 2010/11, efter att frukthandlaren Mohammed Bouazizi i desperation över alla mutor han tvingades betala tände eld på sig själv. Gnistan spred sig snabbt över Tunisien och till grannländerna, och snart befolkades gator och torg av människor som rasade över korruption och andra ojusta maktmedel och krävde demokrati. Ett tydligt bevis för den oerhörda påverkan korruptionen har på många samhällen – och behovet av omfattande reformer.

Fria val efter protesterna

I Tunisien fick protesterna mycket konkreta resultat – förra året antogs en ny, modern konstitution, och landet genomförde fria och demokratiska val till parlamentet och presidentposten.

Inledningsvis var förhoppningarna stora att man skulle kunna utrota korruptionen på några månader – men det visade sig vara orealistiskt, berättade Annabi.

- Många ville sparka alla politiker och offentliganställda som varit inblandade i någon form av korruption direkt. Men vi kunde inte byta ut hela vår politikerkår och administration i ett grepp!
- Vi insåg också att legala reformer inte är tillräckligt. Det handlar också om att synliggöra korruptionens förödande effekter genom utbildning, upplysning och värderingsdiskussioner på alla nivåer i samhället. Det går helt enkelt inte att genomföra demokrati i en korruptionskultur.

Det svenska stödet har varit oerhört viktigt för att förstå och bekämpa korruptionen, betonade Annabi. Sida har stött uppbyggnaden den nya antikorruptionsmyndigheten både ekonomiskt och kunskapsmässigt.

- Man kan inte förvänta sig krafttag mot korruptionen från den traditionella politiska och administrativa eliten – det är ju i regel de här personerna drar nytta av den. Därför behövs stöd av andra, oberoende aktörer.

Molly Lien konstaterade att korruptionsbekämpning många gånger handlar om liv och död. Till exempel för den ugandiska kvinna som hade turen att bo i en by där det fanns en förlossningsklinik – men som saknade pengar till det kejsarsnitt som läkarna sade var nödvändigt men krävde mutor för att utföra. Medan kvinnans släktingar diskuterade hur de skulle få ihop till denna muta dog den unga mamman på förlossningsbordet.

- Vi vet idag att många människor världen över inte får tillgång till rent vatten, skolutbildning, en rimlig bostad, sjukvård och andra grundläggande behov om de inte betalar mutor. Vi ser också hur korrupta politiska ledare berikar sig själva istället för att använda samhällets resurser till att utveckla landet.

Långsiktiga Sidainsatser

Sidas arbete mot korruption handlar dels om stöd till riktade insatser som har korruptionsbekämpning som direkt mål. Det kan t ex vara stöd till genomförandet av nya lagar och regler mot korruption, stöd till en anti-korruptionsmyndighet eller utbildning om korruption, beskrev Molly Lien. Viktiga långsiktiga insatser är reformer för att stödja fria och oberoende media som kan granska makten och avslöja missförhållanden, eller stöd för att utveckla en transparent statlig budgetprocess. Alla insatser måste vara väl anpassade till samarbetslandets behov, slog hon fast.

Anti-korruptionsinsatser har blivit en viktig del av biståndet. För 20 år sedan pratade vi knappt om korruption. Idag diskuterar vi problemet öppet med våra samarbetspartners och arbetar aktivt med att åstadkomma lösningar, betonade Molly Lien.

- Vi vet idag att korruptionen måste angripas för att fattigdomsbekämpningen ska fungera. Och det handlar inte bara om att skydda svenska biståndsmedel från korruption. Än viktigare är att stödja trovärdiga aktörer i samarbetsländerna i deras kamp mot korruptionen.

Annica Sohlström höll med om att medvetenheten om korruptionen har ökat. Både givarsamfundet och människorna i de drabbade länderna reagerat och börjat tala öppet om problemet.

- När människor inte känner till sina rättigheter – då kan korruptionen fortgå. Men idag är det allt fler som känner till de mänskliga rättigheterna och blir arga och upprörda över mutsystem och andra former av korruption.

Utbildning och nya rutiner mot korruption i projekt

Forum Syd liksom många andra biståndsaktörer verkar i länder där korruption är vanligt. Går det att praktisera nolltolerans mot korruption, undrade samtalsledaren.

- Vi reagerar alltid mot alla former av korruption. Men det behöver inte innebära att projektet läggs ned. Vi kan behöva ändra rutiner, utbilda personalen, byta ut en del medarbetare eller något annat.

- Det viktiga är att vi kan prata om det! Korruption är så stigmatiserande, så skamfyllt, och många kan vara rädda att bidrag ska dras in om den avslöjas. Vi måste skapa en atmosfär så att det går att ta upp ämnet och hitta goda lösningar.

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />