Maternal Health Burkina Faso.

Barnmorskor spelar en viktig roll i arbetet för att minska mödra- och barndödligheten, och stöd till barnmorskeutbildningar är en del av biståndet till många länder. Nu visar en ny Sidastödd studie från Uganda att barnmorskor med rätt utbildning med framgång kan ersätta läkarbehandling vid aborter och missfall. (Bilden är tagen på en hälsoklinik i Burkina Faso.)

Foto: Jerome Sessini / Magnum Photos

Nyhet

Sidastödd forskning kan minska mödradödligheten

Uppdaterad: 29 juli 2015

Barnmorskor kan behandla ofullständiga aborter och missfall lika säkert som läkare. Det visar en Sidastödd studie från Uganda som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften the Lancet. Resultatet har betydelse både för kvinnor i Uganda och för WHOs rekommendationer kring behandling av aborter i hela världen.

Osäkra abortmetoder är en vanlig dödsorsak bland kvinnor i fertil ålder. Varje år genomförs cirka 20 miljoner aborter illegalt och av dessa dör 50 000 kvinnor runt om världen. 

Ett problem som kan uppstå när en abort genomförs av någon som inte har utbildning för det är att aborten inte blir fullständigt utan vävnad blir kvar i livmodern. Det kan i sin tur leda till inre blödning och infektion vilket kan vara livshotande. Samma problem kan uppstå vid ett missfall. I Uganda är reglerna kring aborter mycket restriktiva vilket resulterar i många ofullständiga aborter.

Traditionellt har den här typen av komplikationer hanterats genom att läkare opererar bort den kvarvarande vävnaden. Men det går också att ge kvinnor misoprostol, ett läkemedel som får livmodern att dra ihop sig och stöta ut resterna av graviditeten. Även det är en behandling som ges av läkare i många länder.

Behandling av barnmorskor lika effektivt som läkarbehandling

Studien i Uganda inkluderade 1000 kvinnor från landsbygden som besökte hälsomottagningar på grund av komplikationer efter aborter eller missfall. Alla behandlades med misoprostol, hälften fick medicinen av läkare och hälften av barnmorskor. Efter ett par veckor gjordes uppföljningar som visade att i 95 procent av fallen hade behandlingen fungerat och att utfallet var lika bra för de som behandlats av läkare som de som fått behandlingen av barnmorskor. De kvinnor som inte hade blivit hjälpta av behandlingen fick hjälp genom kirurgi. Studien visade också att i Uganda var behandlingen med misoprosotol dessutom mer effektiv än vanlig kirurgi.

Resultaten har stor betydelse för hur man hanterar aborter i områden i resurssvaga delar av världen, säger Maria-Teresa Bejarano, läkare och rådgivare på Sidas forskningsavdelning. Att barnmorskor kan ta över vissa uppgifter från läkare gör att fler kvinnor kan få tillgång till bra vård och att läkarresurser dessutom kan användas till andra insatser. 

Sidas arbete mot mödradödlighet

Studien genomfördes av WHOs samarbetscentrum vid Karolinska institutet, KI, och bestod av forskare från både KI och Makerereuniversitetet i Uganda. Sida har både stött det samarbetet och haft ett direkt stöd till Makerereuniversitetet i många år.

Tillgången till säkrare aborter är också en del av Sidas resultatstrategi för social hållbar utveckling. Förutom forskningsstöd så handlar det arbetet också om att göra aborter accepterade i länder där det är illegalt. Forskningsresultatet av studien är därför ett exempel där både Sidas forskningsstöd och arbete inom sexuella och reproduktiva rättigheter har gett resultat. 

Resultatet kan påverka WHOs riktlinjer om abort

Förhoppningen är att forskningsresultaten ska leda till att barnmorskor i Uganda i högre grad får delta i arbetet med ofullständiga aborter. Det kan också leda till förändrad praxis globalt eftersom WHO ska ta fram nya riktlinjer om abortbehandling. Ifall även världshälsoorganisationen rekommenderar att barnmorskor får utökade befogenheter inom abortvården kommer det att göra att fler kvinnor får tillgång till säker vård och att mödradödligheten sjunker.

 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />