The European Year for Development

Foto: europa.eu/eyd2015

Nyhet

2015 - ett avgörande år för utveckling

Uppdaterad: 6 november 2015

Under 2015 hålls tre viktiga internationella konferenser som kommer att påverka världens utveckling för en lång tid framöver. Därför har EU utnämnt år 2015 till det Europeiska året för utvecklingssamarbete. 

När det Europeiska året för utvecklingssamarbete, EYD2015, nu drar igång planeras mängder av aktiviteter runt om i den Europeiska Unionen för att stimulera medborgarnas intresse för utvecklingssamarbete och sprida information om de resultat som EU har presterat i egenskap av världens största biståndsgivare. Sida bidrar genom att tillsammans med en rad civilsamhällesorganisationer anordna en seminarieserie på temat utveckling.

Syftet med det Europeiska året för utvecklingssamarbete, EYD2015, är att skapa en gemensam plattform där EU, dess medlemsländer, civilsamhällesorganisationer och medborgare ska kunna diskutera globala frågor och EU:s roll i världen. Det är första gången någonsin som det Europeiska året fokuserar på yttre förbindelser.

Under invigningsdagen i Riga diskuterade unionens utrikes- och utvecklingsministrar hur temaåret ska användas för att skapa dialog om EU:s utvecklingssamarbete och hur EU skulle kunna göra ännu mer genom att utnyttja medlemsländernas gemensamma styrka.

- Jag tycker det europeiska temaåret är ett utmärkt tillfälle för att folkligt förankra och sprida kunskap om utvecklingssamarbetet i stort, och varför det är så viktigt, säger Sveriges biståndsminister Isabella Lövin, som var på plats i Riga.

Genom EYD2015 hoppas man på att fler medborgare engagerar sig i utvecklingsfrågor, och att fler tar de möjligheter som finns till att aktivt delta i utformandet av EU:s utvecklingspolitik.

Viktiga beslut för utvecklingen tas under 2015

Att just 2015 utnämnts till det Europeiska året för utvecklingssamarbete är ingen slump. Under året genomförs inte mindre än tre viktiga internationella konferenser som tillsammans kommer att vara avgörande för den globala utvecklingen under många år framöver. 2015 är sista året för att uppnå millenniemålen och viktiga beslut ska fattas om nya globala utvecklingsmål. Dessutom ska ett nytt klimatavtal undertecknas och diskussioner på högsta nivå föras kring hur finansiella flöden i världen kan styras så att de används till de allmännas bästa.

EU och dess medlemsländer står för drygt 60 procent av världens bistånd vilket ger stora möjligheter att påverka den globala utvecklingspolitiken. Isabella Lövin hoppas att Sverige kommer att utnyttja sin tyngd och trovärdighet som biståndsgivare för att vara med och påverka de viktiga internationella överenskommelser som ska tas under 2015.

- Sverige har en lång tradition av att driva frågor om mänskliga rättigheter och konflikt- och katastrofförebyggande insatser. Sverige är en av världens största biståndsgivare och väjer inte för kontroversiella frågor, skriver hon i en debattartikel i Sydsvenskan den 6 januari.

Européernas stöd för utvecklingssamarbete ökar

Samtidigt som det Europeiska året för utvecklingssamarbete invigs så presenteras en ny Eurobarometer som visar att 67 procent av européerna anser att det internationella utvecklingsbiståndet bör höjas. Detta är en ökning med sex procentenheter på bara ett år. Andra intressanta data från barometern:

  • 85 procent anser att det är viktigt att stödja utvecklingsländer.
  • Nästan hälften av de tillfrågade skulle personligen vara beredda att betala mer för livsmedel eller produkter från utvecklingsländer.
  • Nästan två tredjedelar säger att kampen mot fattigdom i utvecklingsländerna bör vara en huvudprioritering för EU.
  • Omkring tre fjärdedelar tror att utvecklingssamarbete gagnar EU självt och bidrar till en mer fredlig och rättvis värld.

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />