Barn i Bolivia

Ombudsmannen i Bolivia har tagit strid i frågan om skadligt barnarbete. I landet är det inte ovanligt med barn som arbetar i gruvor eller med att skörda sockerrör på stora plantager. Det gör dock inte barnen på bilden, som bor i byn Achocalla i Bolivia.

Foto: SNV Bolivia

nyhet

Ombudsman står upp mot barnarbete

Uppdaterad: 20 februari 2015

I Bolivia är ombudsmannen för mänskliga rättigheter en oberoende institution som vågar ta strid mot den politiska makten. "Det är viktigt att medborgarna känner ett starkt förtroende för oss", säger den nuvarande ombudsmannen Rolando Villena Villegas vid ett besök på Sida i Stockholm.

Ombudsmannen för mänskliga rättigheter i Bolivia utses av parlamentet. Institutionen har funnits sedan 1998. Sverige har ända sedan starten varit en viktig samarbetspart, inte bara för det ekonomiska stödet.

– Samarbetet med Sverige handlar också om utbyte av erfarenheter. Under det här besöket har vi till exempel diskuterat barns rättigheter, säger Rolando Villena Villegas som innehar ämbetet mellan 2010 och 2016.

Ökar kunskapen om mänskliga rättigheter

Totalt har Bolivias ombudsmannaämbete 230 anställda (drygt hälften kvinnor) som arbetar på kontor runt om i landet. En viktig del i arbetet är att hålla i kurser som syftar till att öka kunskapen om mänskliga rättigheter hos allmänheten, inte minst bland barn och ungdomar.

Rolando Villena Villegas

– Vi är sannolikt landets mest trovärdiga institution. Människor kommer till oss för många olika frågor. En viktig del i vårt arbete är också att hjälpa människor att lära sig mer så att de kan försvara sina rättigheter, fortsätter Rolando Villena Villegas.

De senaste åren har konflikterna mellan regeringen och delar av Bolivias ursprungsbefolkning ökat. En av de stora tvistefrågorna gäller den väg som regeringen vill dra rakt genom den skyddade nationalparken Tipnis som också är ett autonomt område för flera grupper inom ursprungsbefolkningen.

– Vi har försökt bidra till ett öppna dialogen med regeringen, samtidigt som vi varit tydliga med att regeringen måste respektera ursprungsbefolkningens rätt och att nationalparken måste skyddas. Vi har följt med i de senaste protestmarscherna för att se till att människors rättigheter inte kränks, fortsätter Rolando Villena Villegas.

Korruption ett stort problem

För de allra flesta är det värsta dock korruptionen och bristerna i rättssystemet.

– Människor vågar inte gå till domstol med sina ärenden, eftersom de vet att de fattiga alltid förlorar, oavsett om de egentligen har rätten på sin sida. Bristen på rättsäkerhet och det omfattande polisvåldet är ett stort problem. De låga lönerna gör att polisen "kompenserar" sig på annat sätt, konstaterar Rolando Villena Villegas.

Ineffektiviteten i rättsystemet är stor. Runt 300 000 fall ligger och väntar i domstolarna, en del är upp till tio år gamla. De senaste åren har det också inletts flera rättsprocesser mot korrupta domare, även om få har fällts.

Skadligt barnarbete

Det här har dock inte hindrat ombudsmannen från att ta strid i viktiga frågor. En sådan är barnarbete. Enligt de uppgifter som arbetsmarknadsministeriet tagit fram är 800 000 barn utsatta för skadligt barnarbete i Bolivia. Det handlar bland annat om barn som arbetar i gruvor och med att skörda sockerrör på stora plantager.

– Regeringen har nyligen infört en lag som tillåter barn över tio år att arbeta, vilket vi kraftigt kritiserat. Regeringen hävdar att det är bättre att barnarbete sker inom än utanför lagen. Men vi har drivit frågan i konstitutionsdomstolen, eftersom vi menar att lagen strider mot barns rättigheter.

Samtidigt har många i Bolivia fått det ekonomiskt bättre de senaste åren. Landet har infört ett bidragssystem som hjälper många av de fattigaste. Det samlade biståndet till Bolivia minskar i takt med att fattigdomen sjunker. De senaste åren har det också funnits en stor osäkerhet om Sverige ska fortsätta sitt bistånd till Bolivia eller inte. Medelklassen har vuxit och den extrema fattigdom en har minskat.

- Men för ombudsmannen är stödet från Sverige fortsatt mycket viktigt. Vår starka profil som försvarare av de mänskliga rättigheterna har dessutom skapat "problem" för regeringen som gärna skulle se att ombudsmannens roll försvagades. Därför behöver vi ert fortsatta stöd för att kunna bevara vårt oberoende! avslutar Rolando Villena Villegas.

 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />