Ebolaöverlevares handavtryck

I huvudstaden Monrovia pryder handavtryck från överlevare väggen till sjukhuset Eternal Love Winning Africa, ELWA – den första kliniken som inrättades för att behandla ebolasmittade. På bilden Ewa Nunes Sörenson, Sidas biståndschef för i Liberia, Sofia Strand, ambassadör, och Per Dans.

Foto: Hans Rosling

nyhet

Insatserna mot ebola ger resultat

Uppdaterad: 13 februari 2015

I Liberia har man lyckats isolera spridningen av ebola tack vare stora insatser från världssamfundet och den lokala befolkningen. Flera behandlingskliniker har redan packat ihop för sanering - men beredskapen är fortsatt stor.

– Det här är egentligen en success story, säger Ewa Nunes Sörenson, Sidas chef för utvecklingssamarbetet i Liberia.

Sjukdomens dödlighet har på kort tid sjunkit från 90 till 50 procent. Den 8 februari rapporterade Världshälsoorganisationen om tre nya fall på sju dagar, jämfört med 319 fall på 21 dagar framtill den 26 november förra året. De nya fallen är alla kopplade till samma smittkedja. I elva tidigare eboladrabbade områden har man i skrivande stund inte haft ett enda nytt fall på 42 dagar – den tid som behövs för att området ska kunna klassas som fritt från viruset.

– Här finns en känsla av ”can do. Utvecklingen visar att människor har tagit till sig de informationskampanjer som bedrivits: att inte äta kött från vilda djur, inte röra vid någon som är sjuk eller vid döda, att inte heller röra vid varandra, säger Ewa Nunes Sörenson.

Liberia är ett av de länder som drabbats hårdast av utbrottet. Landet hade en redan undermålig primärsjukvård och svag infrastruktur till följd av ett långt inbördeskrig. Trots att ebola finns kvar räknar man i dagsläget med att det handlar om färre än tio fall i hela landet. Behandlingsklinikerna har nu stängt för att saneras och ska på sikt avvecklas helt.

– Behovet av ebolaklinikerna har upphört. Men det finns blandade känslor hos liberianer som varit anställda av internationella organisationer. De är tacksamma samtidigt som de är bekymrade över hur de ska försörja sig efter det att insatserna drar sig tillbaka, säger Ewa Nunes Sörensson.

Nu tar uppbyggnadsarbetet vid

Liberia kommer att behöva ett fortsatt stöd från det internationella världssamfundet till återuppbyggnad av hälsovården, möjligheter till försörjning genom fler arbetstillfällen och ökad tillväxt. Förra året hade landet en nollprocentig tillväxt, jämfört med år 2013 när tillväxten var åtta procent.

– Ebolautbrottet har slagit hårt i samhället. Nu måste primärhälsovården som inte funnits tidigare komma till. Det är också viktigt att den ökade decentraliseringen får ta vid. På landsbygden förtjänar man att ha fler sociala tjänster i bruk än man tidigare haft, menar Ewa Nunes Sörenson.

Landsbygden har länge varit försummad. Här är fattigdomen betydligt mer utbredd än i städerna. Ewa Nunes Sörenson berättar att det idag finns en enighet kring att Liberia måste ta ett större ansvar för sin samhällsuppbyggnad. 

– Samhället har fått sig en smäll två gånger på grund av den bristande decentraliseringen till följd av att utvecklingen på landsbygden inte fungerat och varit eftersatt: först inbördeskriget, nu ebola.

Trycket på hälsovården och överfulla sjukhus - men också rädsla för att besöka dem under ebolaepidemin - har lett till att andra hälsotillstånd förvärrats i Liberia. Både malaria och barn- och mödradödligheten har ökat.

Nu börjar det stora återuppbyggnadsarbetet i landet. Den 3 mars kommer FN att gå ut med en uppdaterad appell om vilka de fortsatta mest akuta behoven är. Ewa Nunes Sörenson hoppas på en utvecklingsplan där mänsklig utveckling och hälsosystemet kommer att stå i fokus.

– Men vi har fortsatt ebolaberedskap och strikta hälso- och säkerhetsregler precis som förut och som vi haft sedan i augusti, säger hon.

Budskapen som informationskampanjerna har fört fram syns och hörs fortfarande överallt, på radio och stora skyltar. I huvudstaden Monrovia har hälsovolontärer gått från kvarter till kvarter för att informera om viruset och hur det sprids.

– Vi ser nu förhoppningsvis de sista ebolafallen. Men alla är väldigt vakna på att vi inte får slappna av ännu.

 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />