Opening session - Sida Science Day 2015

Fotograf Sida

Sida Science Day 2015 inleddes med en paneldiskussion om det svenska forskningssamarbetet

Flower Msuya - Sida Science Day 2015

Fotograf Sida

Flower Msuya berättade om hur hennes forskningsprojekt som gett kvinnor i Zanzibar möjligheten att försörja sig genom att skörda och förädla sjögräs.

Round Table Discussions - Sida Science Day 2015

Fotograf Sida

Deltagarna i rundabordsdiskussioner.

Anders Wijkman - Sida Science Day 2015

Fotograf Sida

Anders Wijkman blickade framåt och gav sin syn på vad de globala målen för hållbar utveckling innebär för forskningssamarbetet.

nyhet

Forskning spelar en nyckelroll i utveckling

Uppdaterad: 18 december 2015

I mitten av december arrangerades Sida Science Day under två dagar. Högt upp på agendan stod diskussioner om forskning i utvecklingsländer och dess betydelse för att uppfylla de 17 globala målen för hållbar utveckling till 2030.

Svenskt forskningsbistånd har en lång och unik historia. När Sarec (styrelsen för Ulandsforskning) bildades för snart 40 år sen blev det en pionjär inom statligt forskningsbistånd. Mycket har hänt sedan dess och nu har innovationer förändrat spelplanen i utvecklingsfrågor. Nya vaccin har utrotat sjukdomar, hungern i världen har halverats och internet har tillkommit med möjligheter för utveckling och teknologiöverföring. 

Mycket av Sarecs stöd gick till att bygga upp statliga universitet i de länder som saknade egen forskningskapacitet. Vissa av de länder som fick stöd av Sarec får fortfarande forskningsstöd från Sverige, som en del av Sidas verksamhet. I dag har Sida bilateralt samarbete för att bygga forskningskapacitet med Bolivia, Etiopien, Mozambique, Rwanda, Tanzania och Uganda.

– Forskningen går åt rätt håll. I dag kommer många framstående och erkända forskare från låginkomstländer där de bedriver forskningen på egna institutioner och delvis med stöd från Sida, säger AnnaMaria Oltorp, chef för enheten för forskningssamarbete på Sida.

Ett exempel är det Sidastödda forskningscentret International Centre of Insect Physiology and Ecology (ICIPE) och dess generalsekreterare Dr. Segenet Kelemu som forskar på skadeverkan från myggor och andra insekter och hur man kan besegra sjukdomar de orsakar. Hon är erkänd världen över för sitt arbete om hur mikroorganismer kan förbättra sin förmåga att stå emot sjukdomar och anpassa sig efter miljö- och klimatförändringar. Hennes arbete har bidragit med lösningar för ekologiska och småskaliga jordbruk.

Sandwich-modellen

I mitten på 80-talet inleddes Sandwich-modellen för att motverka att forskare lämnade sina heminstitutioner. Modellen innebär att doktorander från låginkomstländer får handledning i Sverige men samlar in data och arbetar vid sina heminstitutioner. Syftet med detta är att förse doktoranderna med tillräckliga faciliteter för att kunna stanna i sina hemländer och fortsätta sin forskning där.

Att öka trovärdigheten för universiteten och forskningsanläggningarna i låginkomstländer ska öka utbildningsnivån och kunskapsutbytet mellan länder.

– Universiteten i dessa länder strävar hela tiden efter att öka sin professionalitet, transparens och trovärdighet för att kunna konkurrera på den globala forskningsarenan och då är det viktigt att kunna behålla sina skarpaste forskare, säger AnnaMaria Oltorp.

Karolinska Institutet och Makerere University

Sandwich-modellen används fortfarande i projekt som stöds av Sida. Den används just nu framgångsrikt i ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Makerere University i Uganda. I ett gemensamt forskningssamarbete får studenter från Uganda och Sverige möjlighet att ta en doktorsexamen från båda universiteten. Studierna behandlar allt från malaria till mental ohälsa och en mycket framgångsrik studie resulterade i minskad barnadödlighet genom dos-förpackningar med medicin för småbarn.

– I ett av de senaste projekten kommer den svenska hälsovården för diabetes ta del av hur man i Uganda använder samhällets resurser för att ändra livsstil för diabetessjuka, säger AnnaMaria Oltorp.

40 år med Sidas forskningsstöd

  • I dag styrs forskningen av Strategi 2015-2021. Under 2015 går totalt 796 miljoner till forskningssamarbeten
  • Sida samarbetar med universitet, ministerier och forskningsråd i låginkomstländer för att bygga deras kapacitet att bland annat bedriva forskning, utarbeta nationella policyer och strategier, utlysa forskningsmedel och kommunicera forskningsresultat.
  • Sida stödjer internationell forskning inom exempelvis hälsa, miljö och klimat, jordbruk, samhällsvetenskap och grundforskning för att få fram forskningsresultat som kan bidra till att bekämpa fattigdom.
  • För att stärka innovation stödjer Sida både utvecklandet av innovationssystem i låginkomstländer och nätverk som främjar innovationer och forskningskapacitet.

Intervjuer med deltagare (på engelska)

Seteney Shami, The Arab Council for the Social Sciences (ACSS)

Osman Sankoh, Executive Director, INDEPTH-Network

GianPietro van de Goor, Principal Policy Officer at European Commission


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />