Twinning och TAIEX ger möjlighet till samarbete och kunskapsutbyten mellan EU-länder och samarbetsländer.

Foto: Credit © European Union, 2013

nyhet

Sida investerar i miljö och klimat i västra Balkan genom EU-blending

Uppdaterad: 22 december 2015

Sida bidrar med 9,5 miljoner kronor för att främja miljöinvesteringar och privatsektorutveckling för små och medelstora företag i västra Balkan. Satsningen görs genom EU-blending, där gåvobistånd kombineras med lån.

Sidas bidrag på 9,5 miljoner kronor går till fonden Western Balkan Investment Framework (WBIF) som har fokus på miljöinvesteringar och klimatrelaterade energiinvesteringar samt privatsektorutveckling för mindre företag.

Avtalet med WBIF är ett led i Sveriges reformsamarbete med Västra Balkan, som i hög grad går ut på att stödja partnerländerna att i högre grad uppfylla EUs regelverk och internationella överenskommelser för miljö, klimat och energi, samt erbjuda mer hållbar samhällsservice inom områden som vatten och avlopp, avfallshantering, energieffektivisering och förnybar energi.

Bidraget kommer att användas i första hand till konsultinsatser som ger stöd till beredning och genomförande av investeringsprojekt där projektägare som till exempel kommuner, infrastruktur- och servicebolag eller myndigheter tar ett lån från en internationell finansieringsinstitution.

Genom att stödja fonden får Sida större möjligheter att kunna diskutera prioriteringar med EU, andra givare och försöka öka andelen projekt med miljö- och klimatinriktning.

Samarbetet med WBIF är viktigt också ur perspektivet att bekämpa fattigdom. Tillgång till basservice och infrastruktur (el, vatten och sanitet, uppvärmning, fungerande transportsystem), tillgång till finansieringsmöjligheter för företag och till marknader är viktiga förutsättningar för en hållbar och inkluderande tillväxt och som kommer fattiga människor till del. WBIF är ett viktigt instrument för förbättrad infrastruktur och för att stimulera tillväxt, arbetstillfällen och privatsektorutveckling i länderna på västra Balkan.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />