Molswat Twaliai står fram en kaffeförädlingsmaskin.

Fotograf Anders Arvidsson/ Sida

När det blev klart att hans område i Bukoba skulle få tillgång till el investerade Molswat Twaliai en kaffeförädlingsmaskin och idag driver han ett företag som har fyra personer heltidsanställda och ytterligare 50-60 personer säsongsanställda.

Hus i Bakuba, Tanzania

Fotograf Anders Arvidsson/ Sida

I byn Bukoba, Tanzania, används elektricitet bland annat av hushåll och olika serviceföretag.

nyhet

Ny Sidainsats ökar tillgången till grön energi i Tanzania och Zambia

Uppdaterad: 11 december 2015

Tillgång till elektricitet är centralt för människors möjligheter att ta sig ur fattigdom. Genom ett nytt samarbete mellan Tanzania, den brittiska biståndsmyndigheten DFID och Sida kommer 300 000 nya abonnenter att få tillgång till el. Samtidigt ökar insatsen andelen förnyelsebar energi i Tanzania. I Zambia samarbetar Sida med USAID för att stödja energiförsörjningen inom jordbruket.

I Afrika söder om Sahara saknar idag 600 miljoner människor tillgång till el. El behövs till allt från lampor som lyser upp hemmen där barn gör sina läxor till att driva maskiner och ladda datorer.  Till exempel ger el möjligheter att bevattna, kyl-hålla och förädla inom jordbruket. Samtidigt som fattiga länder behöver ekonomisk tillväxt behöver den utvecklingen ske utan ökad klimatpåverkan. Därför behövs förnybar energi. Biståndets roll är att bidra med finansiering, teknikspridning och kapacitetsutveckling för att stötta den utvecklingen.

Sida har beslutat att stödja en insats i Tanzania som omfattar 600 miljoner svenska kronor fram till och med 2019. Med bidraget från Dfid uppgår stödet till 900 miljoner svenska kronor. Insatsen har som mål att ge 300 000 entreprenörer, småindustrier, hushåll, skolor och kliniker på landsbygden i Tanzania tillgång till elektricitet. Idag hänvisas befolkningen till bland annat dieselgeneratorer och fotogenlampor i dessa områden vilket är dyra lösningar som också leder till miljö- och hälsoproblem.  Genom insatsen bedöms också växthusgasutsläpp motsvarande 100 000 ton CO2e per år kunna undvikas.

Hälften av stödet riktar sig till att engagera och mobilisera resurser från privata aktörer för att öka tillgången till el via mikro-nät och icke nätanslutna lösningar så som solcellssystem, småskalig vattenkraft eller annan förnyelsebar energi. Privat kapital motsvarande omkring 70 miljoner förväntas investeras i Tanzania som en följd av stödet. Därutöver kommer stöd att ges till att det existerande elnätet byggs ut och för att de allra fattigaste också ska ansluta.

I Zambia bidrar USAID och Sida gemensamt med 70 miljoner svenska kronor i utlåningen till privata sektorn för investeringar i förnybar energi inom jordbrukssektorn. Detta stöd kommer att ge jordbrukare och markägare bättre möjligheter att investera i förnybar energi, såsom små biogasanläggningar eller soldrivna enheter.

Insatserna är exempel på hur Sida jobbar med det svenska engagemanget i Power Africa. Power Africa är ett initiativ för att fördubbla antalet personer som har tillgång till elektricitet i Afrika söder om Sahara.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />