- a photo of demonstration organised by FIDH, its members and partner in support of Jabbeur Mejri.

A demonstration organised by FIDH, its members and partner in support of Jabbeur Mejri. This young Tunisian was the first prisoner of opinion in Tunisia after the revolution. In 2012 he was sentenced to 7-1/2 years in prison for publishing a cartoon deemed “offensive to Islam”. FIDH President, Karim Lahidji, visited Mejri in his prison cell and called for his immediate release. Jabeur Mejri was pardoned by President Marzouki on 13 February 2014 and finally released on 5 March 2014.

Foto: FIDH

Nyhet

Sida stöttar prisad kvartett

Uppdaterad: 10 december 2015

Den tionde december kommer den arabiska våren till Oslo. Det är den Tunisiska nationella kvartetten för dialog som erhåller Nobels fredspris 2015 för sin avgörande inblandning i att stabilisera utvecklingen mot demokrati och fred i Tunisien. Sida har stöttat flera av årets pristagare.

Pristagarna, den Tunisiska nationella kvartetten, består av:

  • UGTT (Union Générale Tunisienne du Travail) – facklig organisation
  • UTICA (Union Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat) – arbetsgivarorganisation
  • LTDH (La Ligue Tunisienne pour la Défense des Droits de l'Homme) – människorättsorganisation
  • Ordre National des Avocats de Tunisie – nationellt advokatsamfund.

LDTH, människorättsorganisationen, är sedan 1977 medlem i The International Federation for Human Rights (FIDH) som organiserar 178 nationella mänskorättsorganisationer i 120 länder. FIDH verkar för att försvara de mänskliga rättigheterna på nationell, regional och internationell nivå.

– FIDH får kärnstöd, icke-öronmärkt stöd, från Sida sedan många år. Det senaste avtalet omfattar perioden 2012-2015 och totalt 29 miljoner svenska kronor. Stödet följer Sidas globala strategi för särskilda insatser för mänskliga rättigheter och demokratisering. Det är ett led i Sidas arbete med att främja mänskliga rättigheter och stödja de aktörer som driver dessa frågor, säger Camilla Redner, programansvarig på Sidas enhet för demokrati och mänskliga rättigheter.

Att förändra auktoritära stater till demokratiska samhällen som upprätthåller de mänskliga rättigheterna kräver lokala aktörers närvaro, verksamhet och engagemang. FIDH:s aktiviteter syftar därför till att stärka dessa lokala aktörer och sina medlemmars kapacitet och inflytande för att adressera brott mot mänskliga rättigheter och konsolidera demokratiska processer. Nätverkande och utbyte mellan människorättsförsvarare runt om i världen för att stärka sin kompetens är en viktig del i arbetet.

Även den fackliga centralorganisationen, UGTT, har fått stöd från Sida via Union to Union (LO, TCO och Saco). Under de år då den nationella dialogen etablerades i Tunisien samarbetade Union to Union med UGTT via Världsfacket ITUC och den globala internationalen PSI.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />