Två personer med cyklar

I Zimbabwe används svenskt bistånd bland annat till att förbättra hälsosystemet med fokus på kvinnor, ungdomar och barn. Village Health Workers (VHWs) är ryggraden i detta arbete. För en mindre ersättning cyklar de ut i byarna och bidrar med sin kunskap kring t.ex. mödra- och barnhälsovård, HIV och nutrition.

Foto: Ambassaden/Harare

Majoritet svenskar tycker att biståndet bidrar till en bättre värld

Uppdaterad: 23 december 2015

Tre av fyra tillfrågade anser att svenskt bistånd bidrar till en positiv global utveckling och närmare 80 procent tycker att det är viktigt att Sverige bidrar till utvecklingen i fattiga länder. Det visar den enkät Sifo och Statistiska centralbyrån har gjort på uppdrag av Sida.

Undersökningen som gjordes i oktober visar att biståndsviljan ligger på toppnivå, och att förändringarna över tid är små och jämfört med i fjol ligger resultatet inom felmarginalen.

- Flera pågående kriser och många människor på flykt bidrar säkert till att de flesta inser att Sverige har en viktig roll i det internationella samarbetet, säger Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka. 

De allra flesta, drygt två tredjedelar, tror att biståndet spelar en viktig roll för ett fattigt lands utveckling. Det verkar dock finnas en trend mot att allt fler instämmer helt och hållet samtidigt som det märks en tydlig skillnad mellan kvinnor och män; endast 8 procent av kvinnorna tar avstånd, medan motsvarande siffra för männen är 15 procent.

Två av tre, 65 procent, tycker att dagens biståndsnivå är lagom eller vill att den ska öka, medan 18 procent är negativa och vill se ett minskat eller slopat bistånd. 18 procent svarar ”vet ej”.

Hans Rosling-effekt?

Allt fler svenskar uppdaterar sin bild av utvecklingen och vet att stora framsteg gjorts för världens fattiga. Allt fler instämmer i påståendet att levnadsvillkoren i världen har förbättrats, från 19 procent som instämde helt eller delvis år 2004 till 48 procent i år. Årets ökning på 8,3 procentenheter, är den största som har noterats. Även kunskapen om att barnadödligheten har gått ned har ökat.

- Det är väldigt roligt att allt fler känner till att världens utveckling i huvudsak är positiv. Det kanske är en Hans Rosling-effekt vi ser, säger Charlotte Petri Gornitzka.

Undersökningen gjordes via post i oktober då en enkät sändes till ett representativt urval på 2 000 personer. Statistiska centralbyrån har bearbetat materialet för att motverka att svarsbortfallet skulle ge systematiska fel i resultaten.

 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />