Journalisten och författaren Sara Chayes talar om korruption på Sidas seminarium.

Journalisten och författaren Sara Chayes var huvudtalare på Sidas seminarium om korruption.

Foto: Sida

nyhet

Korruption ett allvarligt hinder för utveckling

Uppdaterad: 9 december 2015

Korrupta nätverk omsätter extrema belopp som göder inte bara regimer utan även banker i väst och terrororganisationer. För Sara Chayes, författare och expert, är kampen för att motverka korruption helt nödvändig om man ska nå resultat i biståndet.

– I biståndskretsar talar man ofta om korruptionen som en kostnad för de som är utvecklare, men de stora förlorarna är människorna i dessa samhällen. Korruptionen underminerar förtroende, den förödmjukar och skapar i förlängningen hat som kan leda till våld

Orden är Sarah Chayes som är på besök i Stockholm och huvudtalare på ett Sida-seminarium om korruption. Hon är journalist och författare med stor erfarenhet av bl.a. Afghanistan. Hennes inblick i landet och kunskaper om hur korruptionen påverkar samhällen gjorde att hon under en tid var rådgivare till Mike Mullen, överbefälhavare för USA:s samlade försvarsmakter. Sarah Chayes bok ”Thieves of States – Why Corruption Threatens Global Security”, är omtalad och lite av en bibel i ämnet.

Kleptokrater kallar Chayes genomgående individerna i toppen som ser till att sitta på makten mer för egen vinning än för att genomföra en politik eller reformer till gagn för invånarna.

– Vi måste förstå strukturen i ett svårt korrumperat land, och inse att det handlar om kriminella individer som klär sig i rollen som politiker. Korruption är inte, som man ibland hör, en sjukdom som angriper en frisk kropp.  Kropparna är inte sunda – de är kriminella och sofistikerade.

Korruption är inte heller något som ser likadant ut över allt. Varje land har sin egen typologi och bygger upp sina korrumperade system mer eller mindre synligt.

– I Tunisien såg allt bra ut på pappret, med stabil ekonomi och stabila banker. Det visade sig att bakom denna fina fasad pågick rena bedrägerier där även utländska banker fanns med som medspelare, säger Sara Chayes.

Det som startade den arabiska våren i Tunisien, och som sedan spred sig vidare, var till stor del folkets reaktion på långvarig korruption, inte minst den hos Mubarakregimen i Egypten. Korruptionen är även en faktor som driver fram och ökar rekryteringen till terrorgrupper som Boko Haram och IS, menar Sara Chayes.

– Människor som utsätts för korruption känner sig ständigt förödmjukade – av poliser som helt utan anledning kräver dig på pengar, eller en domare som kräver sexuella tjänster av din syster vilket inte är helt ovanligt i Nigeria. Vad tror du det kan leda till? Hur många bröder finns det inte som sedan vill ta hämnd på systemet och ansluter sig till Boko Haram? undrar Sara Chayes.

Grunden till att korruptionen kan fortleva är att alla parter är beroende av varandra där pengarna vandrar uppåt till de som styr mot att de på gräsrotsnivå har straffrihet och tryggt kan fortsätta med sin verksamhet.

 – Även västländerna har förstås ett stort ansvar. Bolag som ser mellan fingrarna när avtal ska knytas med korrupta regimer och alla dessa banker och finansinstitut som villigt tvättar korrumperade pengar. I New York välkomnar borgmästaren alla miljardärer som köper fastigheter utan att fråga sig var pengarna kommer från.

Även biståndsorganisationer som Sida bör ta ett större ansvar menar Sara Chayes.

– Ert jobb är att se till att människor får bra levnadsförhållanden, bra skolgång och hälsovård, och jag förstår att korruption som eventuellt kan följa i spåren på era projekt inte får hindra er från att agera. Men problemet är att kommer man inte tillrätta med korruptionen så är de flesta insatserna tämligen värdelösa på lång sikt. I ett korrupt samhälle kommer inte skolor och sjukhus att bli bättre trots stora insatser.

Hur då komma till rätta med detta fördärv i många av utvecklingsländerna?

– Det tycks finnas kunskap och resurser för att undersöka och analysera terrornätverk, då kan man säkert även analysera kleptokraternas nätverk och därigenom underminera åtminstone en del av den lukrativa verksamheten, säger Sara Chayes.

Ansvaret, menar hon, ligger även på invånarna i korrupta kulturer.

– I Nigeria kom en ny ledare, Mohammudu Buhari, som säger att han ska motarbeta korruption. Vad händer? Jo, folk väntar på att han med någon sorts magisk handrörelse ska vifta bort den. Det är självklart lika mycket från botten som från toppen korruptionen måste motarbetas – annars kommer vi ingenstans.

Tillsammans mot korruption – nytt globalt mål för att minska mutor och korruption

Den 9 december uppmärksammar vi internationella anti-korruptionsdagen. Korruption finns i alla länder- rika och fattiga, demokratier och diktaturer.  Fattiga och förtryckta människor drabbas särskilt hårt. Att bekämpa korruption är därför ett centralt område för Sida i utvecklingssamarbetet. Det finns stora utmaningar,  Transparency Internationals nya studie om korruptionen i Afrika konstaterar att majoriteten av afrikaner anser att korruptionen är på uppgång och att många regeringar misslyckats att ta i tu med problemen. Samtidigt kräver allt fler människor ansvar av sina regeringar, och många protesterar runt om i världen mot korruption och maktmissbruk.

Sidas ger stöd för att stärka transparens, ansvarsutkrävande och opartiskhet i offentliga institutioner och myndigheter.  I Guatemala ger Sida stöd till CICIG (International Commission Against Impunity in Guatemala) . Stödet avser att motverka straffrihet bland annat vid korruptionsbrott och CICIG avslöjade i april 2015 en omfattande korruptionsskandal som ledde till åtal av bland andra dåvarande president Perez Molina.

Att minskad korruption nu skrivits in som ett delmål i de nya globala utvecklingsmålen som världens länder ställt sig bakom, ger en ny välkommen plattform för att fortsätta kampen mot korruption och göra skillnad för fattiga människor. 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />