Medarbetare från CHAI (Clinton Health Access Initiative)

Medarbetare från CHAI (Clinton Health Access Initiative) som får stöd av Sida för sitt arbete med att på lång sikt stärka sjukvårdssystemen i utvecklingsländer.

Foto: CHAI

nyhet

1:a december: Internationella aidsdagen

Uppdaterad: 1 december 2015

Den första december är det den internationella aidsdagen som initierades av FN 1988 för att uppmärksamma den globala hivepidemin. På Sida har vi sedan dess arbetat på flera områden för att begränsa spridningen av hiv/aids och för att de personer som llever med hiv ska få behandling.

Den globala kampen mot aids har varit framgångsrik under det senaste decenniet. Antalet människor som infekteras av hiv minskar liksom antalet dödsfall till följd av aids. En viktig faktor som har bidragit till minskad hiv-spridning är den ökade tillgängligheten till bromsmediciner. Forskning visar att hiv-positiva som följer ordinerad bromsmedicinbehandling i princip inte är smittsamma, vilket nu visar sig i många afrikanska länder.

Men trots utvecklingen så är hiv/aids fortfarande ett stort problem i Afrika söder om Sahara. Ett viktigt verktyg i kampen mot aids är att få fler människor i behandlingsprogram - men för de resurssvaga länderna i regionen är behandlingsprogrammen kostsamma. Ett av de projekt som Sida stödjer inom området är Clinton Health Access Initiative (CHAI) i deras arbete för att ta fram långsiktigt hållbara finansieringsmodeller och därmed på lång sikt bidra till att aids helt utrotas.

Partnerskapet med CHAI fokuserar på att bygga upp de drabbade ländernas långsiktiga kapacitet att själva tillgodogöra sig resurser för hiv-behandling och förbättra hanteringen av dessa resurser så att de används så effektivt som möjligt. Att veta hur mycket resurser som finns tillgängliga och vad de olika behandlingsprogrammen kostar är grundläggande förutsättningar för en effektiv sjukvård, men som ofta saknas i många av de hårt drabbade länderna. Inom ramen för partnerskapet för CHAI besökte personal från Sida nyligen Swaziland, ett av de länder i världen med högst hiv-prevalens och som förvärras av ett svagt hälso- och sjukvårdssystem. CHAI bistår landets regering med att sprida kunskap om hälsofinansiering för att landet ska kunna bidra till UNAIDS 90-90-90 mål (att 90 procent av människor med hiv känner till sin hiv-status, att 90 procent av de som känner till sin hiv-status får bromsmediciner och att 90 procent av de som får bromsmediciner har fått ned virusförekomsten).

Den främsta utmaningen för att Swaziland på sikt ska kunna bygga upp ett långsiktigt hållbart arbete mot aids är den osäkra statsbudgeten som hela tiden gör att arbetet mot sjukdomen riskerar att undergrävas av oregelbunden finansiering. CHAI arbetar därför tillsammans med landets regering för att kartlägga resurser och påvisa luckor i finansieringen för att därför kunna söka eventuella ytterligare medel från exempelvis Globala fonden.

Trots att tillgången till behandling alltså fortfarande inte är tillräcklig är utvecklingen på många håll ändå positiv. Exempelvis får invånarna i Kibera, ett enormt slumområde i Nairobi, bromsmedicin och kan tala öppet om sin hiv-status idag. Hiv-förekomsten har gått ned, men fortfarande beräknas 11 procent vara smittade i området. Kampen mot sjukdomen fortsätter.

Statistik

  • Under 2014 levde 36,9 miljoner människor med HIV.
  • Under 2014 smittades 2 miljoner människor med HIV globalt.
  • Antalet nya HIV-infektioner har fallit med 35 procent sedan år 2000.
  • Nya infektioner bland barn har minskat med 58 procent mellan år 2000 och 2014.
  • I mars 2015 hade 15 miljoner människor som lever med HIV tillgång till bromsmediciner. Detta är en ökning från 13,6 miljoner i juni 2014.
  • 73 procent av världens gravida kvinnor som lever med HIV hade under 2014 tillgång till bromsmediciner för att förhindra överföringen av smitta till deras barn.
  • Under 2014 dog 1,2 miljoner människor i världen av aidsrelaterade sjukdomar. Detta är en dramatisk minskning med 42 procent sedan år 2004.

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />