Nyhet

Svensk-finskt stöd för få stopp på våld mot kvinnor och flickor i Myanmar

Uppdaterad: 10 december 2015

Sverige, Finland och FN:s befolkningsfond UNFPA gör gemensam sak i att stärka kvinnors och flickors rättigheter samt att förhindra och bemöta det våld som begås mot kvinnor och flickor i Myanmar.

Fokus ligger på att stödja de mest utsatta kvinnorna och flickorna i de mest avlägsna och konfliktdrabbade områden i Myanmar, bland annat genom stöd till sexuell och reproduktiv hälsa tillsammans med rådgivning, stöd och behandling. Beslutet om det gemensamma initiativet ”Women and Girls First” skrivs under runt den 10 december som är Internationella dagen för Mänskliga Rättigheter, och är också kulmen på den globala kampanjen ”16 dagar av aktivism mot könsrelaterat våld”.

I Myanmar lever många kvinnor och flickor under svåra omständigheter i konfliktdrabbade områden; här finns det högsta antalet internflyktingar i Sydostasien och kvinnor och flickor utsätts för olika typer av våld såväl inom hemmet som av militär och våldtas systematiskt. Fattigdomen är utbredd och det finns en liten eller begränsad tillgång till akut medicinsk vård. I Rakhine finns även den diskriminerade folkgruppen Rohingyas som trots att de bott i Myanmar i generationer saknar medborgarskap och utesluts från arbete, skola och saknar tillgång till vård och stöd, men som erhåller stöd inom ramen för samarbetet.

Stödet uppgår till 93,2 miljoner kronor, varav den svenska delen är 20 miljoner, under åren 2015-2018 och handlar också om att ge akut hjälp, att ge behandling och vård, när en våldtäkt inträffat vid mobila eller stationära kliniker men också att öka kvinnors och flickors kunskap om sina rättigheter, och att inkludera män och pojkar i arbetet mot ökad jämställdhet.

Större risk för mödrardödlighet

Kvinnor och flickor som är på flykt eller lever under andra svåra omständigheter har begränsad tillgång till grundläggande stöd vad gäller sexuell och reproduktiv hälsa vilket ökar riskerna för mödradödlighet. Man saknar tillgång till preventivmedel, till barnmorskor och till säkra förlossningar. I Myanmar löper kvinnor en större risk vad gäller mödradödlighet än genomsnittet i Sydostasien, och än mer i konfliktområdena. Mödradödligheten är hisnande hög; 140 kvinnor per 100 000 graviditeter och 200 per 100 000 för kvinnor i Rakhine. Som en relation till siffran ligger mödradödligheten i Sverige på 4 av 100 000 blivande mödrar.

– Det är oerhört glädjande att vi kan bidra till detta arbete som fokuseras till områdena Rakhine, Kachin och norra Shan-staten där mödradödligheten är exceptionellt hög och där befolkningen drabbats av interna strider och avsaknad av basala rättigheter under en längre tid, säger Tomas Lundström, ambassadråd vid det svenska sektionskontoret i Yangon.

I Rakhine planerar man att nå 60 000 gravida och ammande kvinnor. I stödet ingår också grundläggande hälso- och sjukvårdsutrustning, preventivmedel, mediciner och särskilda kit som delas ut till kvinnor som blivit våldtagna. 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />