Biståndsminister Isabella Lövin, Sidas avdelningschef Ewa Werner-Dahlin och Rädda Barnens ordförande Inger Ashing i samtal under seminariet.

Biståndsminister Isabella Lövin, Sidas avdelningschef Ewa Werner-Dahlin och Rädda Barnens ordförande Inger Ashing i samtal under seminariet.

Foto: Sida

nyhet

Barnen drabbas hårdast i Syrienkrisen

Uppdaterad: 4 december 2015

Den 4:e december lanserade Rädda Barnen rapporten ”Childhood in the shadow of war: Voices of young Syrians” på ett seminarium på Sidas huvudkontor i Stockholm, där även biståndsminister Isabella Lövin medverkade.

Det var en dyster bild som målades upp när Inger Ashing, ordförande för Rädda Barnen i Sverige, presenterade rapporten om barn på flykt från konflikten i Syrien.  Kriget är inne på sitt femte år. Hittills har det resulterat i 6,5 miljoner människor på flykt inom landet och minst 4 miljoner som tagit sig i säkerhet i grannländer som Turkiet och Libanon. Häften av de som hittills har flytt konflikten är barn och många av dem lever i en otrygg miljö utsatta för våld och trakasserier.

– Alltför många barn lever i otrygghet på flykt och i flyktinglägren. Vi tror att människor på flykt är trygga när de kommit till ett flyktingläger men så är inte fallet. De lever under väldigt svåra förhållanden, barn och ungdomar i synnerhet, sa Rädda Barnens ordförande Inger Ashing.

Den stressande vardagen för barnen på flykt förstärks också av att 700 000 barn inte får möjlighet att gå i skola, vilket hotar barnens möjligheter på lång sikt även om konflikten skulle lösas i framtiden.

– Från regeringens sida arbetar vi såklart med att ha en dialog med de mottagande länderna om att till exempel tillhandahålla skolgång. Många barn har inte kunnat gå i skolan på 3-4 år, vi pratar om en förlorad generation, sa Biståndsminister Isabella Lövin och lade till att vi också måste förstå vilka enorma utmaningar Syriens grannländer står inför.

Idag går 19 procent av Sidas humaniotära stöd till Syrienkrisen direkt till organisationer som arbetar för barns rättigheter. Flera exempel på Sidas stödjande insatser lyftes fram under diskussionen, men Ingrid Ashing tycker att Sverige kan göra ännu mer.

– Det har lyfts fram flera bra initiativ här idag, men jag tycker att de 19 procent av insatserna till Syrien som är riktade mot barn idag är för lite. Vi kan fortsätta att vara ett ännu större föredöme när det gäller riktade insatser för att ge barn över hela världen skydd.

Ny strategi för Syrien på väg

Ewa Werner Dahlin, chef för Sidas avdelning för Asien, Nordafrika och humanitärt bistånd, delar Rädda Barnens bild om att barn är de viktigaste förändringsaktörerna.

– ­Vi har stort fokus på barn och ungdomar i vårt humanitära stöd men vi tycker såklart också att man kan göra ännu mer för att stärka barns rättigheter i regionen. Man ska också komma ihåg att utöver de 19 procent av insatserna till Syrienkrisen som går direkt till barn så nås de också genom alla våra övriga insatser, sa Ewa Werner Dahlin.

Genom den nya Syrienkrisstrategin kommer Sidas samlade stöd till Syrienkrisen att öka. Den ger Sida nya mandat att arbeta långsiktigt både i Syrien, men också i de grupper i utsatt position i grannländerna som är mest påverkade av konflikten.

– När vi ser barns och människors akuta behov ska vi såklart inte blunda för dem, men vi måste också orka jobba långsiktigt. Den nya strategin för Syrienkrisen är flexibel och bryter upp stuprören mellan humanitärt bistånd och långsiktiga lösningar, avslutade biståndsminister Isabella Lövin.

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />