Gruppfoto på alla Innovatörer och givarrepresentanter för Securing Water for Food

Innovatörer och givarrepresentanter för Securing Water for Food.

Foto: USAID

nyhet

25 nya vinnare i Sidas Challenge funds

Uppdaterad: 11 december 2015

Securing Water for Food och Powering Agriculture är två av Sidas challenge funds, en finansieringsmetod där givare använder konkurrens för att hitta lösningar på problem inom områden knutna till utveckling. Tillsammans offentliggjorde de två fonderna 25 vinnare från sina senaste utlysningar. Båda fonderna ligger inom Sidas partnerskap med USAID.

Vattenbrist drabbar främst människor som lever i fattigdom och har sin inkomst kopplat till jordbruk. Uppskattningsvis 2,8 miljarder människor bor i områden med stor vattenbrist. Securing Water for Food (SWFF) är en global fond som ska finansiera och påskynda nya innovationer som möjliggör odling med mindre vatten, eller som bättre tar tillvara på de vattenkällor som finns, vilket ökar livsmedelsproduktionen och välståndet i utvecklingsländerna.

– Över 70 procent av allt färskvatten i världen används inom jordbruket och bristen på vatten hotar den globala livsmedelsförsörjningen. Efterfrågan på livsmedel väntas mer än fördubblas fram till 2050. Då är en effektiv användning av vatten i livsmedelsproduktionen en nödvändighet för att säkerställa livsmedelsförsörjningen, säger Kerstin Jonsson Cissé, chef för enheten för global ekonomi och miljö på Sida.

Fonden är ett samarbete mellan Sida, det amerikanska biståndsorganet USAID, Nederländerna och Sydafrika. Entreprenörer, forskare, företag, organisationer och privatpersoner kan alla söka medel och konkurrera om kapital från fonden för att förverkliga sina idéer. Innovationen ska kunna skalas upp och nå många människor som lever i fattigdom, och entreprenörerna kan få hjälp med att anpassa sin produkt till marknaden och hitta ytterligare medel för att utöka verksamheten

34 miljoner USD i SWFF:s pott

Securing Water for Food genomförde i början på november sin tredje finansieringsrunda, där 12 innovationsprojekt valdes ut bland över 400 ansökningar. De vinnande bidragen belönas med mellan 100 000 och 3 miljoner USD för att kunna utveckla sina innovationer. Totalt finns över 34 miljoner USD i potten som ska gå till att hitta nya vägar att odla grödor med mindre vattenförbrukning. Utöver pengar erbjuds också rådgivning och teknisk expertis för att innovationerna ska bli så framgångsrika som möjligt och komma till användning i områden med vattenbrist.

– För att uppnå effektiva resultat så måste vi stärka och använda lokal kunskap. Nyckeln till minskad fattigdom och att uppnå hållbar utveckling ligger i att stödja lokalt förankrade innovationer som bidrar till en effektiv förvaltning av vattenresurser inom jordbruket och livsmedelsproduktionen, säger Kerstin Jonsson Cissé, Sida.

I den tredje utlysningsrundan hade programmet ett fokus på jämställdhet vilket innebar att man särskilt lyft fram ansökningar som tagit fram innovationer med positiv påverkan på kvinnor. Dessutom upphandlade Sida gender-konsulter som har arbetat med detta och hållit workshops om jämställdhetsintegrering för de innovatörer som fått stöd från fonderna. Vinnarna från årets utlysningar har även fått individuella rekommendationer på hur de kan integrera ett tydligt jämställdhetsperspektiv i sina organisationer.

– Globalt sett så är det kvinnor producerar mer än hälften av all mat som odlas, och i Afrika söder om Sahara producerar kvinnor upp till 80 procent av alla baslivsmedel. Därför måste vi integrera ett genusperspektiv i utformningen och genomförandet av innovationer, säger Kerstin Jonsson Cissé, Sida.

13 innovatörer för ett starkare jordbruk

Powering Agriculture, är en challenge fund som söker innovativa metoder och produkter för att öka tillgången till hållbar energi inom jordbrukssektorn i utvecklingsländer. Innovationerna ska på olika sätt underlätta arbetet för människor som arbetar med jordbruk samt öka deras produktivitet. Finansiärer för Powering Agriculture är Sida, USAID, German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), Overseas Private Investment Corporation (OPIC) och Duke Energy.

Jordbruk- och livsmedelskedjan står för en tredjedel av världens energiförbrukning. Samtidigt är jordbruket ryggraden i många landsbygdsekonomier, och jordbruksutveckling kommer att leda till förbättrade möjligheter till inkomster och sysselsättning.

– Tillgång till energi är en förutsättning för en tryggad livsmedelsförsörjning och för att föda världen år 2050 måste den produktionen öka med 70 procent. Detta kräver mycket energi, energi som i dag, till största delen, kommer från fossila bränslen, vilket bidrar till utsläpp av växthusgaser och klimatförändringar, säger Björn Lyrvall, Sveriges ambassadör i USA som medverkade när vinnarna av Powering Agriculture tillgännagavs.

Ett av programmets kännetecken är ambitionen att hitta innovationer längs hela värdekedjan, från jord till bord. I många länder, kan förlusten efter en skörd vara så hög som 40 procent, på grund av otillräcklig tillgång till energi. Flera av vinnarna har utvecklat lösningar som rör behovet av tillförlitlig och prisvärd energi för att behålla värdet av jordbruksprodukter.

– Vi kan redan se redan resultat av programmet genom innovatörer som tar fram skalbara lösningar för ren energi som kan stärka jordbrukssektorn i utvecklingsländerna. Sverige, genom Sida, ser fram emot att fortsätta att stödja Powering Agriculture och att uppmuntra vinnarna att utöka sina idéer och hitta effektiva sätt att uppnå effekt, säger Björn Lyrvall.

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />