En familj med man och kvinna i mitten omgiven av sina fyra barn. I bakgrunden tält i flyktingläger.

Abu Mohammed och hans familj - sex av ungefär två miljoner syrier som befinner sig på flykt i Turkiet. Familjen lever i ett flyktingläger i södra Turkiet.

Foto: Peter Lundberg, Sida

Nyhet

Syriska flyktingar i Turkiet ska få rättslig hjälp genom svenskt bistånd

Uppdaterad: 4 augusti 2015

Sida kommer att betala ut ett stöd på 14,5 miljoner kronor för att förbättra möjligheterna för utsatta grupper i Turkiet att få rättslig hjälp. Det handlar framför allt om alla de syriska flyktingar som vistas i landet och som lever i en mycket utsatt situation.

- Vårt stöd ska ge flyktingar röst och rättigheter, säger Elsa Håstad, chef för den avdelning på Sida som ansvarar för stöd till Turkiet. Vi behöver hjälpa flyktingarna att tillvarata sina rättigheter där de befinner sig och att möjliggöra juridisk hjälp är ett sådant sätt.

Det nya stödet kommer att gå via UNDP till det turkiska advokatsamfundet som genom flera olika insatser ska öka möjligheterna för utsatta grupper att få juridisk hjälp. Ett webbaserat program ska till exempel ge hjälpbehövande möjlighet att direkt bli tilldelade ett rättsligt ombud. Samma program kommer också att användas för att samla in data om de hjälpsökandes behov så att man på sikt kan göra insatserna ännu bättre. Flera utbildningsinsatser kommer att genomföras över hela Turkiet för att öka kompetensen hos jurister. I de regioner där majoriteten av flyktingarna lever kommer advokater också att erbjudas extra utbildningar om just asylsökandes rättigheter och behov. Särskilt fokus kommer att läggas på att förbättra situationen för kvinnor.

- Vi har manat på UNDP och det turkiska advokatsamfundet att särskilt lyfta just kvinnor och barns situation säger Elsa Håstad, eftersom det är ett perspektiv som ofta saknas i de här situationerna. Dessutom är jämställdhet en av de frågor där vi i Sverige har stor expertis och kan bidra mycket.

En del av utvecklingen av Turkiets rättssystem

För närvarande uppskattas cirka två miljoner syrier befinna sig på flykt i Turkiet och situationen är svår för många av dem. Sverige ger sedan tidigare ett stort humanitärt stöd i form av till exempel bostäder och mat till syriska flyktingar både i Syrien och i grannländerna.

Det finns också ett stöd sedan flera år till att utveckla det turkiska rättssystemet, och att bidra till att utsatta grupper får bättre möjligheter till rättsligt stöd är en utveckling av det stödet.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />