2015 World Water Week in Stockholm

Foto: Peter Tvärberg, SIWI

nyhet

Sida lyfter tabu kring mens på Vattenveckan

Uppdaterad: 27 augusti 2015

I år firar Vattenveckan i Stockholm 25-årsjubileum. Veckan har vuxit sig till att bli en av de största mötespunkterna för alla de som arbetar med vatten och utveckling. Sida är en av de stora spelarna på fältet.

Alla stora organisationer som jobbar med vattenfrågor, och alla som ger bistånd till vattensektorn finns på plats. Vattenveckan blir en smältdegel för nätverkande och strategiska samtal.

- Sida är en stor aktör inom vatten och sanitet. Alla våra partners deltar på hög nivå på Vattenveckan, så det är väldigt relevant för oss att vara där, säger Ana Gren, forskare och specialist på vattenfrågor på Sida.

Vattenfrågor handlar inte bara om att alla människor ska ha tillgång till rent dricksvatten, utan också om att alla måste kunna gå på toaletten och att flickor och kvinnor måste kunna sköta sin hygien när de har mens. Menstruation är något som man inte talar om, och som förknippas med orenhet och skam. För att bryta tabut kring mensen sprids ett armband med tjugotvå gula glaspärlor och sex röda, som symboliserar menscykeln.

- Sida har en partner, Water Supply and Sanitation Collaborative Council, som jobbar mycket med mens-frågor genom sin Global Sanitation Fund. De jobbar med att ta bort stigma, tabu och skam kring mens. De gjorde ett projekt i Indien där de reste runt och berättade om mens och pubertet, och vad som händer med kroppen när man växer upp.  Det var i det projektet skolbarn började göra armbanden, berättar Johan Sundberg som jobbar med vattenfrågor på Sida.

Kvinnors och flickors möjlighet att sköta mensen under skoltid och arbetstid får konsekvenser för deras skolgång och deltagande i arbetslivet, och för samhällsekonomin.

- WaterAid har gjort en fallstudie i Bangladesh, där man tittat på ett företag där kvinnor gavs möjligheter att sköta sin menshygien under arbetstid. En direkt följd var att sjukfrånvaron sjönk drastiskt. Det resultatet är superintressant och visar hur viktig frågan är, säger Johan Sundberg.

Vattenfrågan och jämställdhet är två perspektiv som är sammankopplade. För många kvinnor och flickor är vattenbärande en mödosam och tidskrävande uppgift, och för att kunna förändra detta krävs ett strategiskt samarbete. Både nationella och internationella resurser måste sättas in för att öka tillgången på säkert dricksvatten.  När det gäller området WASH, alltså vatten, sanitet och hygien är Sida en betydande finansiär, bland annat till FNs globala sanitetsfond. Under vattenveckan är WASH och jämställdhet en av de frågor som Sida lyfter.  

Grundaren till Sidas samarbetsorganisation vann Stockholm Water Prize

Under vattenveckan delas det prestigefyllda Stockholm Water Prize ut, och i år gick det till indiern Rajendra Singh. Han belönades för sitt arbete med att samla vatten i traditionella dammar i det regnfattiga Rajasthan. Han och hans organisation Tarun Bharat Sangh har ordnat vatten till tusentals byar och väckt uttorkade floder till liv. Sida samarbetade med Rajendra Singh och Tarun Bharat Sangh mellan åren 1994 och 2013, och fokus i arbetet låg på att göra det möjligt för lokalsamhällen att bli självförsörjande på vatten, genom att använda vattenresurserna på ett uthålligt sätt.  


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />