En kvinna i västra Uganda bär ved.

En kvinna i Uganda samlar ved. De nya hållbara utvecklingsmålen har bland annat fokus på miljö och hållbarhet, samt jämställdhet mellan könen.

Foto: Helena Landstedt

Nyhet

Världens länder eniga om ambitiösa utvecklingsmål

Uppdaterad: 7 augusti 2015

Efter veckor av förhandlingar har de 193 medlemsstaterna i FN enats om de nya hållbara utvecklingsmålen, som syftar till att utrota den globala fattigdomen och frigöra mänskligheten från hunger och ojämlikhet.

De nya utvecklingsmålen ska gälla fram till år 2030 och har som fokus att utrota all form av fattigdom, samtidigt som jordens befolkning måste leva på ett hållbart sätt.

– Det är bra att de nya målen är på plats. De är ambitiösa och universella och kommer att prägla internationellt utvecklingssamarbete för en lång tid framöver. Vi är redo att omsätta dem i vår verksamhet, säger Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka.

De 17 målen för hållbar utveckling kommer att ersätta Millenniemålen, som löper ut i slutet av 2015. De skiljer sig från Millenniemålen på flera olika sätt. För det första innehåller de fler delmål - 169 jämfört med tidigare 21 stycken. De har också större fokus på miljö och hållbarhet samt frågor som samhällsstyrning och mänskliga rättigheter. Det faktum att de är universella innebär dessutom att de gäller både rika och fattiga länder. Medan fattigare länder ställs inför stora utmaningar att utrota fattigdom och hunger, kommer det att krävas ansträngningar av de rika länderna för att nå en hållbar konsumtion och att begränsa klimatförändringarna.

Utvecklingsmålen ska även bidra till att skapa jämställdhet mellan könen. Jämställdhet krävs för att uppfylla grundläggande mänskliga rättigheter men är dessutom en förutsättning för att fattigdomen ska kunna utrotas.

– Sverige har drivit jämställdhetsfrågorna hårt i arbetet med att ta fram målen. Det har fått gehör och nu är förutsättningarna bättre än någonsin att stärka arbetet för att förbättra livsvillkoren för alla, oavsett kön. Det är mycket betydelsefullt och en stor framgång, säger Charlotte Petri Gornitzka.

FN beräknar att det kommer att kosta uppemot 4 500 miljarder dollar årligen att nå de högt ställda målen. Det kräver nya finansieringsformer och att fler aktörer är med och delar på kostnaden. Förutom traditionellt bistånd behövs privat kapital samt ökade skatteinkomster i många låg- och medelinkomstländer.

– Det kommer att krävas ett gott samarbete mellan alla samhällets aktörer för att nå målen. Sida har goda förutsättningar att ta en ledande roll för att få aktörer från civila samhället, regeringar och myndigheter, näringsliv och akademi att jobba för att skapa social, ekonomisk och miljömässigt hållbar utveckling, säger Charlotte Petri Gornitzka.

Utvecklingsmålen har tagits fram av FN i en unik process som har inkluderat miljontals människor i nationella konsultationer, tematiska konsultationer samt webbkonsultationer. Målen ska formellt godkännas av världens ledare i slutet av september 2015 och under 2016 kommer indikatorer att tas fram så att de blir möjliga att mäta och följa upp.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />