Kvinna i Gaza

Under kriget i Gaza sommaren 2014 fick minst 2200 människor sätta livet till och över 100 000 bostäder bombades.

Foto: UNDP

Nyhet

Utökat stöd till hemlösa familjer i Gaza

Uppdaterad: 2 april 2015

Kriget i Gaza sommaren 2014 lämnade stora spår. Minst 100 000 bostäder bombades och mer än en halv miljon människor flydde från sina hem. Men tack vare ett stöd från bland annat Sida kunde 1 734 familjer under hösten få tillgång till ett tillfälligt boende. Stödet utökas nu till att omfatta 2 529 familjer.

- Boendeförsörjningen i Gaza är ett stort problem och behoven är enorma. Det här kontantstödet är riktat till utsatta familjer som har fått sina bostäder totalförstörda. Med stödet kan de hitta en ny bostad och betala hyran, säger Johan Schaar, chef för det svenska biståndet till Palestina.

Mellan 2008 och 2014 har invånarna i Gaza genomlidit tre krig. En vardag med svåra utmaningar där tillgången till arbete, sjukvård och bostäder är begränsad. Hemlösa palestinska familjer har sedan bombningarna bott i skolor eller andra tillfälliga bostäder. Under hösten fattade Sida beslut om ett stöd på nästan 26 miljoner kronor som gav 1 734 palestinska familjer möjligheten till ett drägligt boende medan återuppbyggnaden pågår. Stödet går genom FN:s utvecklingsprogram UNDP, som också får stöd från andra givare, och insatsen leds av palestinska myndigheter.

Långsiktig återuppbyggnad är i fokus 

En av familjerna som fått ta del av stödet kommer från området Shujaiya i Gaza. Genom stödet har de fått möjlighet att flytta till ett nytt boende. Familjen har valt att bo i samma område som tidigare. Närheten mellan den nya och gamla bostaden har gjort att familjen har kunnat behålla sitt sociala nätverk av vänner och släkt och barnen har kunnat fortsätta i sina skolor. Det har också resulterat i att de har kunnat vara en del av den mer långsiktiga återuppbyggnaden. Men situationen är långt ifrån stabil.

– Vi känner oro inför framtiden. Vad händer om stödet tas bort innan vårt eget hus hunnit bli återuppbyggt? Det är otroligt svårt att få ett arbete som man kan försörja sig på här i Gaza, säger pappan i familjen.  

Utökat stöd kan hjälpa fler familjer

Sida har nu beslutat om att utöka stödet med 33 miljoner vilket innebär att insatsen kan fortsätta. Pengarna räcker till att hjälpa totalt 2 529 familjer med boendeförsörjning under sex månaders tid. Sida är också med och stöttar UNDPs insatser för att på ett säkert sätt röja bort rasmassor.

– Återuppbyggnaden är en lång process som försvåras av problemen med att få in byggmateriel till Gaza. Men till stor del handlar det om att röja bort förstörda byggnader, reparera och bygga nytt, säger Johan Schaar.

Naji Sarhan, vice bostadsminister i Palestina, uttrycker stor tacksamhet över det svenska stödet samtidigt som han betonar behovet av fortsatt stöd på politisk nivå och hjälp med återuppbyggnaden.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />