A view from above of a group of students in brown school uniforms sitting around wooden desks.

Livliga diskussioner på Kabulonga Primary School i Lusaka under en lektion i sexualkunskap. Sida stödjer Unescos arbete för att främja sexualundervisning i skolan.

Foto: Simon Binder

nyhet

Sexualkunskap ger eleverna livsviktig kunskap

Uppdaterad: 20 april 2015

Sida stödjer införandet av sexualkunskap i skolor i östra och södra Afrika. Sidas generaldirektör deltog på en lektion i Lusaka, Zambia.

Det är inte alltid lätt att undervisa i sex och samlevnad i ett samhälle där ämnet är tabubelagt. Men på Kabulonga Primary School i Lusaka är diskussionen livlig och ingen verkar blyg. I klassrummet sitter drygt 30 elever i bruna och gula skoluniformer, flickorna i kjol och pojkarna i långbyxor.

När läraren Brian Mwita frågar om eleverna kan prata med sina föräldrar om sex skrattar de och skakar på huvudet. Svaret kommer inte som någon överraskning för Brian Mwita eftersom han har undervisat i ämnet under en lång tid. Han är också medförfattare till det utbildningsmaterial som används. Kanske är det på grund av hans rättframma attityd som studenterna uppträder som om det här är ett ämne som inte skiljer sig från andra.

– Ska vi börja med rollspelet? frågar Brian Mwita, och två pojkar och en flicka framför ett kort rollspel kring en pojke som får erektion i sömnen.

I klassrummet sitter också Sidas generaldirektör, Charlotte Petri Gornitzka. Hon är på besök i Zambia för att träffa samarbetspartners, företag och andra givare samt för att besöka några av de program som handläggs av den svenska ambassaden i Lusaka. Hon har just återvänt från det så kallade Kopparbältet där hon besökt offentlig-privata samarbeten och invigt ett system för yrkesutbildning i gruvsektorn.

Öppenhjärtiga diskussioner

Nu sitter hon i klassrummet och följer sex och samlevnadslektionen och lyssnar till studenternas okonstlade diskussion. När eleverna delas in i fyra grupper ansluter hon till en av dem. Gruppen får en fråga från läraren om pojkars fysiska utveckling under puberteten och snart är diskussionen igång.

Sexualundervisning har inte alltid varit en självklar del av läroplanerna i afrikanska länder. Men 2013 befäste 20 länder i östra och södra Afrika sitt åtagande att införa sexualundervisning i skolorna i regionen. Det norsksvenska regionala hiv/aids-teamet i Zambia stödjer UNESCO:s arbete för att införa sexualundervisning i skolorna, genom att ändra läroplanen och utveckla undervisningsmaterial.

En avgörande faktor i sexualkunskapsundervisningen är integrationen med andra ämnen, som samhällsvetenskap och biologi. En stor insats har också gjorts för att stödja lärarna för att de ska känna sig bekväma med att diskutera sex med studenterna.

– Jag är väldigt imponerad av hur eleverna diskuterar pubertet och sexualitet utan blygsel. Det är förmodligen ett resultat av det faktum att skolan har lyckats göra detta till ett ämne bland alla andra, säger Charlotte Petri Gornitzka efter lektionen när hon möter lärarna.

Många tonårsgraviditeter i Zambia

En anledning till att sexualundervisningen är så viktig i Zambia är det stora antalet tonårsgraviditeter. Unga kvinnor och flickor har en låg ställning i samhället och de är mycket sårbara för sexuella övergrepp och våld i allmänhet. Det är inte ovanligt att äldre män ger dem pengar i utbyte mot sex. En tonåring som har fått barn återvänder sällan till skolan, men den zambiska regeringen har nu beslutat att elever som blir gravida har rätt att komma tillbaka till skolan.

– Det är viktigt att minska antalet tonårsgraviditeter, eftersom de ofta hindrar flickor från att fullgöra sin utbildning. Därför kommer Sverige att fortsätta stödja Unescos insatser för att stärka sexualundervisningen i regionen, säger Charlotte Petri Gornitzka.

En mindre grupp elever stannar kvar för att fortsätta diskussionen efter att den formella delen av besöket har avslutats. Flera av dem säger att de självklart kan hitta information om sex på internet och i filmer, men tillägger att den informationen inte alltid är korrekt.

Eleverna bekräftar att det är svårt att diskutera sexualitet med föräldrarna, men när Charlie Njoolo säger att han kan prata med sin mormor nickar många instämmande. Det kan vara lättare att prata med mor- och farföräldrar.

I diskussionen om det stora antalet tonårsgraviditeter nämner eleverna en 15-årig tjej som fick två barn innan hon fyllt 18.

– Det är inte så lätt för henne att komma tillbaka till skolan på grund av stigmatiseringen – andra elever kommer att prata bakom ryggen på henne, säger Elisabeth Nyundu.

Att undvika tonårsgraviditeter och i stället slutföra skolan är ett viktigt steg i rätt riktning. Ett fortsatt fokus på sexualundervisning är en viktig nyckel för att unga människor ska få den kunskap de behöver.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />