En staty med en vacker trädgård i bakgrunden. Statyn föreställer en äldre blind man som leds av en pojke. Pojken håller i ena änden av en pinne och går framför mannen som håller i den andra änden.

Flodblindhet är en av flera tropiska sjukdomar som drabbar världens fattigaste och som inte är ”lönsam” för läkemedelsföretagen, eftersom de som drabbas inte har möjlighet att betala för den medicin som krävs. Statyn på bilden står utanför Carter Presidential Library & Museum i Georgia, USA.

Foto: Luca Masters / Flickr

resultatexempel

Nytt hopp i kampen mot flodblindhet

Uppdaterad: 1 april 2015

Genom en svensk garanti till fonden Global Health Investment Fund (GHIF) kan arbetet mot den för många okända sjukdomen flodblindhet återupptas. I framtiden kommer de drabbade helt att kunna botas.

Flodblindhet (även känt som Onchocerciasis och Robles sjukdom) är en av flera tropiska sjukdomar som drabbar världens fattigaste, men som vi i Sverige har liten kunskap om. Ett problem är att dessa sjukdomar ofta inte är "lönsamma" för läkemedelsföretagen, eftersom de som drabbas inte har möjlighet att betala för den medicin som krävs.

Forskningsprogrammet TDR inom Världshälsoorganisationen WHO har till syfte att samordna och stärka forskningen kring just denna typ av sjukdomar. Sedan 2015 är Hannah Akuffo, som också är ämnesföreträdare för forskning på Sida, ordförande i TDR:

– Man beräknar att över 60 miljoner människor i Öst- och Centralafrika lever i riskzonen för flodblindhet. Det här är en sjukdom som få i väst bryr sig om, den drabbar inte rika och det finns inga pengar i att utveckla medicin, konstaterar Hannah Akuffo.

Mask i kroppen

Flodblindhet orsakas av en mask som kan leva i människan i upp mot 15 år. Infektionen orsakas i sin tur av ett bett av knott som bär på infektionen. När maskens "yngel", microfilaria, når ögonen reagerar kroppens immunförsvar, vilket leder till stark inflammation med blindhet som följd.

Sjukdomen leder också till otäcka hudutslag. Hittills har det funnits läkemedel som tar bort ynglen och som den som är sjuk regelbundet behöver ta, men inget som gör att bäraren kan bli helt botad.

TDR har under flera år stöttat utveckling av en medicin (moxidectin) mot flodblindhet, men man saknade den finansiering som krävdes för att göra de avslutande testerna och börja producera medicinen – liksom en aktör som var villig att driva utvecklingen av läkemedlet.

Med hjälp av tio miljoner dollar i form av ett låne- och garantiinstrument från fonden Global Health Investment Fund (GHIF), finansierad av Sida, kan TDR nu gå vidare och tillsammans med det icke-kommersiella företaget Medicines Development for Global Health, utveckla medicinen och göra den tillgänglig för de drabbade.

– Genom den lånegaranti som Sida erbjuder kan vi bidra till att fylla det gap som uppstod i finansieringen och därmed göra det möjligt att färdigutveckla medicinen. Det nya nu är att det är på väg ett läkemedel som angriper masken och gör att människor kan bli helt botade. Nästa steg är sen att få ut den på marknaden så att den når de drabbade, fortsätter Hannah Akuffo.

Långsiktighet viktig

Arbetet mot flodblindhet har pågått i många år och stödet till medicin- och forskningsinsatser inom biståndet är ett exempel på hur viktigt det är att givarna har ett långsiktigt perspektiv, menar Hannah Akuffo:

– Det har varit ett otroligt spännande arbete där det handlat om att förstå själva sjukdomen och hitta de mekanismer som gör att den kan botas. Det har varit ett långt och tålmodigt arbete där forskarna inte gett upp. Det här visar på hur viktigt det är med ett långsiktigt stöd till forskningen och vilken nytta vi har av samarbetet genom TDR, konstaterar hon.

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />