nyhet

100 miljoner barn går inte ut grundskolan

Uppdaterad: 29 april 2015

Unesco framhåller i sin årliga rapport över utbildningsläget i världen att runt 100 miljoner barn inte går ut grundskolan. Utbildningsminister Gustav Fridolin närvarade när rapporten presenterades på Sida i Stockholm.

När FN nu summerar millenniemålen kan de konstatera att endast en tredjedel av världens länder nått samtliga utbildningsmål. Det skriver Unesco i sin årliga rapport "Education for all", där de också berättar att bara hälften av länderna skriver in alla barn i grundskola, vilket lämnar 100 miljoner barn utanför. Men framsteg görs – jämfört med 1999 gick 50 miljoner fler barn i skolan år 2012.

Unescos rapport presenterades under ett seminarium på Sida den 28 april i närvaro av bland andra utbildningsminister Gustav Fridolin, som i sitt anförande drog paralleller till utmaningarna i Sverige med att skapa en jämlik skola där alla oavsett bakgrund och bostadsort får samma kvalité på sin utbildning.

Utbildningsministern betonade också värdet av ett livslångt lärande för att bibehålla uppnådda färdigheter, och som en förutsättning för produktion och försörjning.

För att kunna skapa möjlighet till utbildning åt alla, och därmed nå målen till 2030 som är slutåret för de nya utvecklingsmål som nu formuleras, krävs ett tillskott om 22 miljarder US dollar per år. De största utmaningarna är att nå två grupper; flickor och de som lever i extrem fattigdom. Fortfarande är hälften av alla kvinnor i Afrika söder om Sahara analfabeter.

- Utbildning är en viktig del i svenskt utvecklingssamarbete, sa Gustav Fridolin på mötet på Sida.

Sverige bidrar till Unescos arbete och Sida sitter i den Advisory Board som finansierar rapporten.

Sabina - ett solskensexempel

Chans till utbildning kan vara avgörande för vilken riktning livet tar. Sabina Akhter från Bangladesh riskerade att säljas som hembiträde vid bara 12 års ålder. Hon var tvungen att bidra till familjens försörjning. Men tack vare en skola i hennes närhet som ingår i ett program som har stöd från Sida, kunde hon fortsätta studera och samtidigt utbilda sig till skräddare.

Nu tjänar hon egna pengar, och är en god förebild för andra i liknande situationer. Bangladesh hör till de länder som kommit långt med utbildning för alla – nära 100 procent av barnen börjar skolan – men avhoppen är fortfarande stora.

För Sverige och Sida är allas möjlighet till utbildning en rättighetsfråga och en förutsättning för att bekämpa fattigdom. En viktig prioritet är att flickor får samma möjlighet som pojkar att gå i skola. Ungefär en miljard kronor av biståndsbudgeten gick 2014 till utbildning.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />