Kilian Kleinschmidt, UNHCR, chef för flyktinglägret Zaatari på gränsen mellan Syrien och Jordanien.

Kilian Kleinschmidt arbetar på UNHCR som chef för ett av världens största flyktingläger, Zaatari, på gränsen mellan Syrien och Jordanien. Det handlar om att försöka återge ett värdigt liv åt människor som förlorat allt.

Foto: UNHCR/J. Kohler

Nyhet

Ökad förståelse betyder ett större ansvar, menar UNHCRs högste ansvarig för flyktinglägret Zaatari på gränsen till Syrien

Uppdaterad: 22 september 2014

Omfattningen på flyktingkrisen i Syrien kräver ökade investeringar för att bli kostnadseffektiv och långsiktigt hanterlig. Det anser Kilian Kleinschmidt från FN-flyktingorganet UNHCR och  högsta ansvarig för flyktinglägret Zaatari i Jordanien. Han besökte Sida tisdagen 16 september för att dela med sig av sina erfarenheter därifrån.

Den snart fyra år långa konflikten i Syrien har eskalerat avsevärt och nästan 11 miljoner människor är i behov av humanitärt stöd. FN uppskattar att det i dagsläget finns nära 6,5 miljoner internflyktingar inne i Syrien och över 3 miljoner på flykt i Syriens grannländer, i synnerhet i Libanon (1 185 000), Turkiet (850 000) och Jordanien (615 000) och Iraq (215 000) och Egypten (140 000).

När Zaatari flyktingläger etablerades 2012 som följd av att tusentals människor flydde över den syriska-jordanska gränsen fanns förnödenheterna snabbt på plats tack vare hjälp från humanitära organisationer, de jordanska myndigheterna och ett effektivt samarbete mellan dessa parter, berättar Kilian Kleinschmidt om sin arbetsplats.­­

– Vi har lyckats väldigt bra med möta de här människornas mest grundläggande behov. I Zaatari har ingen behövt gå en dag utan mat eller tillgång till rent vatten och sanitet, säger Kilian Kleinschmidt.

Zaatari har expanderat avsevärt på kort tid – från att ha varit ingenting i öknen i norra Jordanien till att bli ett av världens största flyktingläger. Idag har  80 000 människor sitt hem i lägret efter att intaget har trappats ned och vissa har lämnat området. Trots många års erfarenhet av att arbeta med flyktingkriser världen över var den här en av de mest svårhanterliga när Kilian Kleinschmidt började som UNHCRs högsta ansvarige för lägret 2012. Uppror och våld mot hjälparbetare var vardag, liksom olaglig kapning av elektricitet. Ytterligare en påfrestning är att lägret är beläget endast 12 km från syriska gränsen, vilket gör att människor som lyckats fly undan krigets fasor ännu kan höra hur bomberna briserar.

Fokus på individen

Enligt Kilian Kleinschmidt har Zaatari i dagsläget uppnått en stabil nivå, vilket behövs för att kunna upprätthålla ett fungerande samhälle för människorna som bor här. Han förklarar att ett fungerande system i sin tur skapar möjlighet för ökad förståelse för vem som behöver extra stöd och på vilket sätt. Många av de som kommer till lägret har genomgått otroliga trauman och bär på häpnadsväckande historier om våld från Syrien. Då fungerar det inte att standardisera hanteringen av flyktingarna:

– Idag har vi nått en bättre förståelse om befolkningen, vilket betyder ett ännu större ansvar att agera. Vi jobbar på djupet med att hantera problemen som kommer med ett dysfunktionellt samhälle i Syrien, något som sätter sina spår i människor. En del av vårt jobb är att återskapa värdigheten hos individer som har förlorat allt, förklarar Kilian Kleinschmidt.

Ett sådant exempel är användandet av kuponger för mat och andra förnödenheter: nu kan syrierna inhandla sina varor från marknadsplatser och affärer på plats istället för att behöva stå i kö och be om ransoner vid soppköken.

– Alla har olika smak och önskemål. Det måste därför vara möjligt att få igenom mekanismer som tillåter att människor själva bestämmer vilken typ av filtar eller hur många liter vatten de vill ha. Samtidigt gäller det att minimera tiden som spenderas på stöd till överlevnad så att de här människorna kan återgå till ett socialt integrerat liv och där barnen kan återuppta sin skolgång , säger Kilian Kleinschmidt.

Enligt Kleinschmidt krävs inte bara humanitära insatser utan investeringar och erfarenhetsutbyten där  exempelvis Amsterdam stad bidrar med sina erfarenheter av hur man hanterar en kostnadseffektiv, långsiktig infrastruktur.

– Just nu behövs en mer hållbar och kostnadseffektiv utdelning av färskvatten och uppsamling av avloppsvatten i Zaatari. Vi kan kontrollera elektriciteten men vi måste också  kunna fördela så att de som är särskilt utsatta får subventionerad elförsörjning medan de som har resurser kan betala, säger Kilian Kleinschmidt.

Att ha flytt sitt hemland kan också innebära nya möjligheter och en chans för människor att återskapa sina liv:

– För många kan livet i lägret vara bättre än hemma. Särskilt flickor kan ges större möjligheter till utbildning och socialt umgänge i Zaatari jämfört med hur många av dem har haft det i mer traditionella samhällen, avslutar Kilian Kleinschmidt.

Fakta

Sidas totala humanitära stöd till Syrienkrisens offer uppgår i dagsläget till 268 miljoner svenska kronor, varav över 100 miljoner till flyktingresponsen i grannländerna (Libanon, Jordanien, Turkiet, Egypten och Irak).

Vårt stöd till UNHCR 2014 globalt uppgår hittills till totalt 128 miljoner kronor, vilket omfattar både stöd på regional- och landnivå.

 

 

 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />