Sida stödjer projektet Youth Banks som syftar till att skapa möjligheter för unga människor att förbättra sin närmiljö i Moldavien. Med hjälp av projektet har Veaceslav Cretu startat en radiostation och ordnat trådlöst internet till sin skola.

Yttrandefrihet och ICT går som en röd tråd i biståndet, och står i fokus i Istanbul på Internet Governance Forum den 2-5 september. Samtidigt arbetar Veaceslav Cretu i Moldavien med möjligheter för unga människor att förverkliga sina idéer om hur samhälle och närmiljö kan bli bättre genom projektet Youth Banks. Modern teknik är en förutsättning för verksamheten.

Foto: Nicolae Cushchevici

Nyhet

Sida deltar vid Internet Governance Forum

Uppdaterad: 1 september 2014

FN:s globala internetforum, Internet Governance Forum (IGF)  går i år av stapeln i Istanbul, Turkiet, den 2-5 september. Över 2000 deltagare från civilsamhälle, akademi, företag och olika länders regeringar väntas delta i ett drygt hundratal planerade sessioner och workshops.

 Sida ser IGF som en viktig möjlighet till dialog och arbete kring frågor som rör internets styrning och framtid och deltar därför aktivt i forumet.

-        Hur internet styrs och att vi värnar om de mänskliga rättigheterna såväl offline som online är en fråga som rör väldigt många, menar Marcin de Kaminski  Metod- och ämnesföreträdare för yttrandefrihet och ICT på Sida. Därför är det viktigtatt företrädare för många aktörer möts för att tillsammans se till att så många som möjligt får tillgång till ett fritt internet.

Internet Governance Forum (IGF) är den enda öppna globala plattformen för diskussioner kring internet och internets utveckling som finns i dag. IGF-processen har lett till ökat erfarenhetsutbyte och dialog mellan olika aktörer, inte minst vad gäller de mänskliga rättigheterna. En av de stora fördelarna är att IGF är ett icke bindande och icke beslutande organ. Erfarenhets- och kunskapsutbytet inom IGF är viktiga underlag inför beslut rörande internet och dess utveckling hos de olika aktörerna som deltar i IGF. IGF är därför viktigt för att bibehålla ett globalt och robust internet som präglas av frihet och öppenhet.

-        Fortsatt diversifiering och tillgång så att internet kommer alltfler till del ser vi som centralt för bidragandet till ekonomisk tillväxt, säger Golala Ruhani som arbetar med innovationsfrågor på Sida. IGF är en av de största mötesplatserna för att diskutera nya smarta lösningar på problem som rör fattigdom och brist på demokrati.

Även om utvecklingen gått starkt framåt de senaste åren behöver mer göras för att öka tillgängligheten till informations- och kommunikationsteknologi, och särskilt internet, för människor som lever i fattigdom. I en värld där allt fler vardagsärenden sker via internet blir de som saknar uppkoppling allt mer isolerade. Därför behövs samordnade globala insatser men också att enskilda länders lagstiftning stärks. Vi ser ett behov av att stärka särskilda gruppers användning av ny teknik och att verka för att minska den digitala klyftan mellan kvinnor och män. IGF utgör en bra plattform för att diskutera dessa frågor.

Olika aktörer från utvecklingsländer måste ha möjlighet att delta i den globala debatten kring internets framtid, bland annat genom konferenser som IGF och Stockholm Internet Forum (SIF) i våras. Därför finansierar vi deltagande från utvecklingsländer i dessa events, på IGF indirekt genom ett stöd till Seed Alliance . Sidas experter på demokratifrågor, yttrandefrihet och ICT deltar också i konferensen för att diskutera internets styrning, och kan samtidigt möta och samordna arbetet med partnerorganisationer på området.

 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />