Wamba Primary School in Kenya

Sida öppnar nya vägar för att komplettera det traditionella biståndet - allt för att minska fattigdomen i världen. Från Global Innovation Fund  kommer olika slags aktörer kunna söka stöd för innovativa lösningar. Flickorna på bilden får prova Ruby Cup, ett billigt och miljövänligt menstruationsskydd som fått ett liknande stöd tidigare.

Foto: Ruby Cup

Nyhet

Global Innovation Fund - för fattigdomsminskning med nya lösningar

Uppdaterad: 24 september 2014

Global Innovation Fund är ett nytt initiativ som ska vaska fram ett brett spektrum av lösningar för fattigdomsminskning. Fonden är global och kommer att bjuda in alla slags aktörer att söka stöd för sina innovationer. Den 23 september lanserades den i New York på ett möte om millenniemålen och dess framtid, i anslutning till öppnandet av FN:s generalförsamling.

Det är de amerikanska och brittiska biståndsorganen, USAID och DfiD, i samarbete med Sida och australiensiska regeringen och Omidyar Network som tagit fram den nya satsningen Global Innovation Fund. Den lanseras i samband med FN:s generalförsamlings öppnande i New York, och hoppas på så vis fånga en rad intressenter inför den första utlysningen som äger rum senare i höst.

–  Global Innovation Fund tar oss ett steg vidare i vårt arbete med nya metoder och samarbeten för att nå längre i vårt utvecklingssamarbete. Vi ser att det är möjligt att utrota extrem fattigdom, framför allt om nya innovativa lösningar tas till vara genom strategiska partnerskap, säger Charlotte Petri Gornitzka, Sidas GD.

Fonden ska stimulera och stöda innovationer för att förbättra situationen för människor som lever under fattiga villkor i utvecklingsländer. Detta görs genom finansiellt stöd såsom gåvor, lån, investeringar men också genom teknisk assistans för att ta idéer på lösningar vidare. Det kan handla om allt från mobila hälsostationer, modeller för ökad demokrati eller teknologiska innovativa produkter som effektiviserar jordbruket eller andra sektorer.

–  Idag har vi kunskapen och verktygen samt teknologin och även forskningen på plats. Men genom en sådan här insats kan vi använda våra resurser bättre och stimulera innovatörer, entreprenörer samt även finansiärer som kan vara redo att investera i hållbara och uppfinningsrika lösningar, betonar Charlotte Petri Gornitzka.

När väl utlysningen äger rum senare i höst kan fonden, om en ansökan går vidare, ge stöd på tre nivåer, för konceptutveckling, testning av lösningar och för att skala upp.

På plats vid lanseringen finns en rad olika entreprenörer som med olika innovativa lösningar exemplifierar vad som redan idag finns inom området och som ger en bild av vad den nya fonden kan generera. Bland dem finns bland andra representanter för Sanenergy som har tagit fram prisvärda och lättillgängliga sanitetslösningar och från Ruby Cup, ett nytänkande och miljövänligt menstruationsskydd. Mikrokrediternas upphovsman, Muhammad Yunus, deltar också vid lanseringen för att tala om betydelsen av nya lösningar för att nå millenniemålen.

Satsningen är en del av Sidas ambition att accelerera utvecklingssamarbetet och fånga upp smarta idéer runtom i världen som kan bidra till utveckling genom att också hitta privata investerare utanför den traditionella biståndsfären.  

 

 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />