Basil Fernando talar vid en konferens om förhindrande av tortyr i Hong Kong 2004.

Foto: AHRC

Nyheter

Basil Fernando från AHRC tilldelas 2014 års Right Livelihoodpris

Uppdaterad: 26 september 2014

Igår delades årets Right Livelihoodpris ut till Basil Fernando från Sida stödda Asia Human Rights Commission (AHRC) för sitt ”outtröttliga och enastående” engagemang i kampen för de mänskliga rättigheterna i Asien.

Basil Fernando, tidigare chef och numera projekthandläggare på Sidas mångåriga partner Asia Human Rights Commission (AHRC) i Hong Kong, Kina, var en av årets Right Livelihood Award Laureates. Det alternativa Nobelpriset syftar till att hedra och stödja personer som bidragit till praktiska lösningar på världens mest akuta utmaningar.

The Right Livelihoodstiftelsen gav Basil Fernando/AHRC priset för sina ”outtröttliga och enastående arbete med att dokumentera och förverkliga mänskliga rättigheter i Asien". Basil har inte minst haft en betydande roll i att sammanlänka människor som kämpat för mänskliga rättigheter på gräsrotsnivå med institutioner som arbetar med strukturella reformer på policynivå.

Under sin tre decennier långa karriär har Basil Fernando gjort sig känd som ledande förespråkare för mänskliga rättigheter i Asien. Han har hjälp fram en rörelse i Asien som arbetar med att förverkliga mänskliga rättigheter för alla, mycket tack vare sitt arbete med AHRC.

Under hans ledning utvecklade AHRC ett av världens mest välutformade överklagandesystem i den asiatiska regionen, vilket bistår personer som varit utsatta för övergrepp. AHRC erbjuder även skydd till försvarare inom mänskliga rättigheter och har haft stor inverkan på att främja rättssäkerheten i Kina, bland annat genom partnerskap med ett avsevärt antal advokater, lärare, akademiker och aktivister.

Viktig regional roll som förespråkare

Enligt Sektionen för utvecklingssamarbete på Sveriges Ambassad i Bangkok har Basil Fernando och AHRC en oerhört viktig roll i dokumentationen av mänskliga rättigheter i hela Asien regionen, bland annat genom att publicera årliga rapporter gällande asiatiska länders status i förhållande till FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna.

Under perioden 2010-2013 behandlade AHRC 798 fall av övergrepp mot de mänskliga rättigheterna i Asien. Deras arbete innefattar att dokumentera, processa, rapportera och/eller ingripa i dessa fall:

- Rent konkret betyder detta att 798 människor har fått någon typ av upprättelse, erkännande, rättvisa och uppmärksamhet kring den kränkning som har begåtts av hans eller hennes mänskliga rättighet, säger Camilla Monsine Ottosson, förste ambassadsekreterare och programansvarig för mänskliga rättigheter och demokrati på Sveriges Ambassad i Bangkok. Framförallt kan AHRC:s behandling av övergreppet vara den enda gången som offret kan prata och möta förståelse för den kränkning och sorg som hen utsatts för.

Arbetet som AHRC utför refereras dessutom i media och organisationen bidrar på så sätt till att sprida uppmärksamhet och information om enskilda fall – något som ligger till grund för nationella och internationella diskussioner.

- Vissa fall kan vara svåra att lyfta på nationell nivå på grund av hot om exempelvis ytterligare övergrepp, våld och repressalier. Då är den regionala dimensionen som AHRC och många andra av Sveriges regionala aktörer bidrar med ovärderlig, förklarar Camilla Monsine Ottosson. De är också viktiga röster i FN eftersom de ofta har en starkare förankring och ägarskap för frågor och erfarenheter i gräsrotsorganisationer.

Sverige är under de senaste åren den största givaren till AHRC. Sverige har sedan 1999 stött organisationen under olika perioder och former. Det nuvarande stödet bestämdes för perioden 2010-2012 men har förlängts till slutet av 2014. Det totala stödet under denna period är 7 500 000 svenska kronor i form av organisationsstöd.

The Right Livelihood Foundation grundades 1980 och delar årligen ut priset vid en ceremoni i Sveriges riksdag. Förutom Basil Fernando belönades i år Asma Jahangir från Pakistan och Bill McKibben/350.org från USA med samma pris.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />