Världsbanksgruppens president Jim Yong Kim på besök i Mogadishu.

Världsbanksgruppens president Jim Yong Kim (nummer två från vänster) på besök i Mogadishu. Till vänster om honom: Somalias premiärminister Abdiweli Sheikh Ahmed. Till höger: president Hassan Sheikh Mohamoud, finansminister Hussein Abdi Halaneh, Världsbankens landchef för Somalia Bella Bird och Sveriges ambassadör Mikael Lindvall.

Foto: Dominic Chavez

Nyhet

Svenskt stöd till återuppbyggnad i Somalia

Uppdaterad: 31 oktober 2014

Sverige har ingått ett avtal med Världsbanken om stöd till Somalia för perioden 2014-2017. Stödet på 175 miljoner kronor ska användas till ekonomisk utveckling och en hållbar återuppbyggnad i landet. Bidraget kanaliseras via en fond i Världsbanken som förväntas få bidrag även från andra EU-länder och Norge.

Efter mer än två årtionden av statslöshet och konflikter är Somalia ett land med stora utmaningar och en komplex och oförutsägbar utveckling. I landet pågår fortfarande en väpnad konflikt, och i landets södra delar råder en kronisk humanitär kris.

Sverige går nu in med ett stöd på 175 miljoner kronor som kanaliseras via en fond i Världsbanken. Det nya samarbetet uppmärksammades vid Världsbanksgruppens president Jim Yong Kims första besök till Mogadishu den 29 oktober där han bland andra träffade President Hassan Sheikh Mohamoud och företrädare för regeringen samt Sveriges ambassadör Mikael Lindvall .

Stödet fokuserar på kärnfunktioner inom staten som till exempel god finansiell styrning och socioekonomisk återhämtning. Somalias regering leder en styrkommitté som fattar beslut om fondmedlens användning. Per Karlsson är ansvarig handläggare på svenska ambassadens Somaliasektion i Nairobi:

- Det här stödet kan bli centralt för att nå ett av de resultat som svenskt utvecklingssamarbete arbetar för i Somalia, nämligen ökad sysselsättning för de unga i landet, säger han.

Trots konflikter och utmaningar så är Somalia samtidigt ett land med möjligheter till utveckling. En politisk process pågår, som arbetar för en ny federal ordning med en utökad decentralisering av makten. Dessutom pågår genomförandet av det internationella biståndsramverket New Deal for Fragile States i Somalia. Denna så kallade "New Deal-agendan" är ett försök att anpassa och effektivisera biståndet genom att arbeta gränsöverskridande mellan politik, säkerhet och utveckling. Den fond i Världsbanken som Sverige nu går in med stöd till är en av finansieringsmekanismerna inom New Deal.

Somalia är nu ett av de mest konkreta exemplen på detta innovativa arbetssätt som New Deal förespråkar, och kan vara en förebild för hur svenskt och internationellt bistånd kan fungera i sådan här miljö. Den 19-20 november hålls en internationell konferens i Köpenhamn där framsteg och utmaningar i genomförandet av New Deal i Somalia ska diskuteras.

Det svenska stödet är också viktigt ur ett fredsbyggande perspektiv. Forskning visar att risken för att ett post-konfliktland ska återfalla i konflikt nästan halveras om man kan få till en bred och inkluderande ekonomisk tillväxt. Ungefär 70 procent av Somalias befolkning är under 30 år, och samtidigt har landet sannolikt en av världens högsta ungdomsarbetslöshet.

- De unga somalierna utgör således en enorm, men hittills outnyttjad, tillgång för att bygga ett nytt, fredligt Somalia. Att stödja dem är en av våra huvuduppgifter, säger Per Karlsson.

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />