Maternal Death Surveillance and Response hjälper länder att effektivt ingripa för att förebygga mödradödligheten i Burkina Faso.

Maternal Death Surveillance and Response hjälper länder att rapportera orsaken bakom varje mödradödsfall. Bilden är tagen i Burkina Faso.

Foto: Jerome Sessini / Magnum Photos

NYHET

Mödradödlighetens ”svarta låda”

Uppdaterad: 7 oktober 2014

Från tv-program lär vi oss att experter anstränger sig för att hitta den exakta orsaken bakom en flygplanskrasch eller ett flygplan som varit nära en krasch.  De anstränger sig för att göra flygning än mer säkert i framtiden. Det är samma logik som ligger till grund för Maternal Death Surveillance and Response – ett system som hjälper länder att effektivt ingripa för att eliminera mödradödlighet.

Varje dag dör omkring 800 kvinnor från graviditet och av komplikationer från barnafödsel. Antalet motsvarar två stora flygplan fyllda med gravida kvinnor som kraschar varje dag. Men dessa kvinnor befinner sig förstås inte på något flygplan, utan i fattiga landsbygdsområden i subsahariska Afrika eller östra Asien. Alltför ofta går deras död förbi obemärkt, oregistrerad och utan utredning av det hälsosystem som borde ha räddat dem.

Det är här som Maternal Death Surveillance and Response (Övervakning och respons mot mödradödlighet, eller MDSR) kommer in i bilden. Precis som orsaken bakom varje flygplanskrasch identifieras, hjälper MDSR-systemet till att identifiera, registrera och rapportera orsaken bakom varje mödradödsfall. När ett land upprättar ett nationellt MDSR-system är statistiken från varje enskilt hälsofall, varje vårdcentral och varje sjukhus kommunicerat i realtid, till exempel veckovis, och inlagt i det centrala datasystemet.

En sådan rutinmässig registrering av informationen kring mödradödligheten tillåter det nationella hälsosystemet att identifiera inte bara de största orsakerna bakom mödradödligheten utan även hur belastningen och de bakomliggande orsakerna varierar geografiskt eller beroende på förlossningsklinik.

UNFPA:s arbete lovande

Genom Sida utgör Sverige ett viktigt stöd till FN:s befolkningsorgan (UNFPA:s) Tematiska fond för mödravård (Maternal Health Thematic Fund, eller MHTF). Fonden arbetar globalt med att främja arbetet för att eliminera de mödradödsfall som kan förebyggas och MDSR är en viktig strategi för att detta arbete ska fortgå. Medan man fortfarande väntar på faktisk data från MDSR, är de exempel som gjorts i olika länder i samarbete med UNFPA lovande:

Burkina Faso har upprättat ett system som bevakar mödradödligheten. Detta kopplades till ett svarssystem som omfattade kurser i akut förlossningsvård och vård av nyfödda i vårdcentraler, särskild upphandling av livräddande mediciner och kirurgisk utrustning för vårdinrättningar och förbättrade logistiska system för att se till att medicin alltid finns tillgänglig. Resultaten var väldigt uppmuntrande då de visade på förbättringar i antalet mödradödsfall redan under det första året som aktiviteterna genomfördes.

I Burundi har rapporter om mödradödlighet varit institutionaliserade sedan 2011. Här har man med stöd från UNFPA börjat träna vårdgivare med ansvar inom hälsovården i hur man utför obduktioner i samband med dödsfall bland mödrar och barn. Det har förbättrat inställningen till den obligatoriska anmälningsplikten av döda på samhällsnivå. Det har även lett till att dödsorsaker som går att förebygga i allt större utsträckning identifierats och lämpliga åtgärder verkställts.

Sprida budskapet viktigt steg mot förändring

En utmaning är att säkra fullständigheten, aktualiteten och kvaliteten i dataöverföringen – en aspekt som behöver övervägas och kontinuerligt förbättras i utgångsläget för varje enskilt land.

Benin adresserade sådana problem genom att skapa ett kompetenscentrum för mödradödlighetsrapportering i huvudstaden. I det här centrumet har utbildningspersonal från de olika hälsozonerna i landet fått kompetensutveckling. Man besökte dessutom hälsozoner för att identifiera hur mödradödlighetsrapportering ska utföras, vilket ledde till förslag om korrigerande åtgärder.

18 länder har antagit ramen för MDSR stöd genom UNFPA:s Tematiska fond för mödravård och ytterligare 11 länder väntas anta ramen för MDSR under 2014.

MDSR ger löfte om att effektivt ingripa för att rädda kvinnors liv, där uppgifterna om kvinnors dödsorsaker är den ”svarta lådan” för mödradödlighet. Endast med den svarta lådan i sina händer kan länder agera effektivt för att eliminera den mödradödlighet som går att förebygga.

Dessutom skickar genomförandet av MDSR-systemen ett starkt budskap både inom hälsosystemen och till samhällen: Det är inte okej att kvinnor dör. Det är inte okej att familjer förlorar sin mamma. Mödradödligheten är inte en realitet som vi måste acceptera. Sådana meddelanden är i sig ett viktigt steg mot förändring.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />