Vänster till höger: Sahba Sobhani, BCtA -  Martha Herrera, CEMEX - Grace Waiharo, Phillips Healthcare Services Limited - Eriko Ishikawa, IFC - Lena Ingelstam, Sida  - Lara Birkes, World Business Council for Sustainable Development

Från vänster: Sahba Sobhani, BCtA - Martha Herrera, CEMEX - Grace Waiharo, Phillips Healthcare Services Limited - Eriko Ishikawa, IFC - Lena Ingelstam, Sida - Lara Birkes, World Business Council for Sustainable Development

Foto: Ylva Sahlstrand/Sida

NYHET

Över hundra företagare i samarbete - når 200 miljoner människor

Uppdaterad: 17 oktober 2014

Samarbetet mellan näringslivet och aktörer inom utvecklingssamarbetet har ökat de senaste fem åren. Det var tydligt under årsmötet med Business Call to Action, plattformen som idag samlar mer än hundra företag. Nu är det hög tid att öka takten.

- I de nya utvecklingsmålen, Sustainable Development Goals, SDGs – är privata sektorn betydligt mer engagerad. Vi har nu mer struktur, erfarenhet och större engagemang än någonsin. Men vi behöver mer långsiktighet, sa Allan Pamba, Vice President för GlaxoSmithkline i Östafrika på årsmötet i New York.

”Collaboration is the word” blev likt ett mantra under denna dag då företag, givare och organisationer samlades för att dela erfarenheter och lärdomar från fem års ansträngningar inom Business Call To Actions program. En plattform där över hundra företag är involverade.

Allan Pamba återspeglade vad de flesta ansåg; det råder inte längre något tvivel om att vi måste samarbeta för att nå längre i arbetet med att utrota fattigdomen. De nya målen med ökat fokus på hållbarhet som tar vid efter millenniemålen 2015, kommer att sätta ribban. Och därför måste vi öka takten.

Pamba refererade till sin egen uppväxt i Kenya och hoppades att samarbeten mellan stater och företag skulle inkludera även fler mindre lokala företag. Andra nyckelfaktorer för att komma ett steg längre i att stimulera ekonomisk tillväxt och skapa jobb är att forma partnerskap som inte påverkas av korta projekttider. Alla måste se våga se långt fram och involvera lokalbefolkningen.

- Regeringarna måste vara ännu mer med på tåget eftersom staten ansvarar för att möta befolkningens behov, såsom skola, sjukvård, vägar, vatten. Allt detta byggs ju upp tack vare skattepengar som i sin tur kommer från privata näringslivet, summerade Allan Pamba.

Lena Ingelstam, avdelningschef på Sidas avdelning för Partnerskap och innovation var glad över att kunna blicka tillbaka på stort engagemang från svenska företag de senaste fem åren.  

- Vi har många goda exempel på samverkan med svenskt näringsliv, som med Volvo för yrkesutbildningar i Etiopien i samverkan med olika aktörer, eller med Hennes & Mauritz för bättre arbetsvillkor i Bangladeshs textilindustri. Nu stärker vi dessa samarbeten och engagerar också företagens ledare för långsiktigheten, sa Lena Ingelstam.

Hon menade att de senaste resultaten kan inspirera andra företag att komma igång, inte minst svenska. Ingelstam riktade några tips till nya aktörer från privata sektorn.

Det är bra att ta reda på vilka strategier och policyers som styr givarens verksamhet och se vilken utvecklingseffekt ett samarbete skulle ge. Dessutom måste båda parter vara ärliga kring problem och svårigheter för att skapa öppenhet och förtroende, rådde hon.

Ett annat tips var att företag måste vara tålmodiga i samarbetet med en offentlig aktör som Sida.

- Byråkrati tar tid, konstaterade hon.

Från att tidigare tala om Corporate Social Responsibility, CSR, som ofta lagts på likt ett PR-raster hos företag, vill de flesta nu se en verklig kärnfull hållbar verksamhet hos företagen, med begrepp som  ”Inclusive business”. Genom Business Call to Action, som initierades 2008 och fick fart 2011, har dessa tankar resulterat i att företagens initiativ nått cirka 200 miljoner människor som på något sätt kunnat tillgodogöra sig företagens initiativ.  

Exempel är företaget Sorridents som i Brasilien har riktat en speciell satsning för tandvård till en miljon människor som tidigare inte haft råd att gå till tandläkare. Svenska IKEA arbetar med bomull på ett mer hållbart vis och LifeSpring i Indien har erbjudit mödra- och barnhälsovård till ett lägre pris för 80 000 familjer som lever i fattigdom.

- Det var givande att se hur många goda exempel, främst från företag, men också från givare, som finns inom Business Call to Action.  Gemensamma svårigheter för företagen verkar vara att hitta rätt verksamhetsmodell, finansiering till samarbeten och att många företag och deras partner var ovilliga att dra på sig risker, konstaterade Cecilia Brumer efter mötet. 

Hon är ansvarig för Sidas stöd till Business Call to Action och återger satsningen i början fick medlemsansökningar främst från stora, multinationella företag.

Nu hoppas hon få se fler nationella medelstora och mindre företag som medlemmar i Business Call to Action. Hon knyter an till vad Allan Pamba lyfte fram.

- De lokala företagens verksamhet är beroende av människor som lever i fattigdom, både som producenter och konsumenter. Så att satsa på inkluderande företagande är av avgörande betydelse för företagens överlevnad. Att vara de som först satsar på att öppet marknadsföra sig med en ansvarsfull och inkluderande profil ger också marknadsfördelar, människor kommer ihåg vem som gick först. Människor som inte har någon eller liten inkomst är heller inte bara producenter och konsumenter, utan bör också ses som partner.

Slutligen, i programmet för Business Call to Action har man sett att företagen vill  skala upp sina initiativ mer och se större effekt, och söker därför fler partners i redan etablerade samarbeten.  De vill helt enkelt dela erfarenheter, få tillgång till kunskap och system samt för att få tillgång till finansiella flöden.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />