Ebola i Guinea

Sverige ökar nu stödet för att bekämpa ebolaepidemin med 105 miljoner kronor, vilket innebär att sammanlagt totalt 139 miljoner kronor har anslagits per 7 oktober 2014. Den stora delen av stödet går till Liberia där befolkningen drabbats hårdast.

Foto: EU Humanitarian Aid and Civil Protection, cc

Nyhet

Sida fortsätter att öka stödet till ebolakrisen

Uppdaterad: 8 oktober 2014

Spridningen av ebola i Västafrika fortsätter och hittills har 7 400 människor smittats av viruset och 3 431 avlidit.  Sverige ökar nu stödet ytterligare med 105 miljoner kronor till drygt 139 miljoner för att bekämpa epidemin. Sida fokuserar en större del av stödet till Liberia där befolkningen drabbats hårdast.

Det nya svenska stödet fördelas mellan FN-organisationer (80 miljoner kronor) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB (25 miljoner kronor).

FN-stödet fokuserar på följande områden:

  • Att hitta och identifiera personer med ebola: till exempel genom stöd för att öka de nationella myndigheternas övervakningskapacitet, insatser vid gränsövergångar och ökad kunskap vid lokala vårdcentraler så att smittan kan identifieras i ett tidigt skede.
  • Vård av insjuknade samt infektionskontroll: till exempel genom tillhandahållande av utrustning och mediciner, och stöd till särskild vård för barn och gravida kvinnor.
  • Transport och bränsle: Stödet går också till transport av personal, medicinsk utrustning, skyddsutrustning och andra förnödenheter.

Stödet kanaliseras genom FN:s barnfond UNICEF (40 miljoner kr), FN:s matprogram WFP (20 miljoner kr) och Världshälsoorganisationen WHO (20 miljoner kr).

-        WHO kommer att se till att det finns medicinsk utrustning, utbildad personal och skyddsutrustning samt sätta upp tillfälliga sjukhus. UNICEF kommer att jobba med information, socialt arbete och möjligheter till omvårdnad av sjuka men också att isolera de som smittas, förklarar Ewa Nunes Sörensen, chef för biståndet till Liberia på Sida.

WFP kommer också att arbeta för att trygga matsäkerheten i landet – något som är oerhört viktigt eftersom ebolautbrottet också leder till att ländernas ekonomier drabbas hårt. Man vill också undvika att människor jagar vilda djur för att äta, eftersom dessa kan bära på viruset. När många är sjuka är det också svårt att bruka jorden.

-        Många människor kan inte skörda sina grödor utan blir helt beroende av att mat kommer in utifrån, berättar Ewa Nunes Sörensen.

En större del av insatsen kommer att fokusera på Liberia, det land som hittills drabbats värst. Nio av tio liberianer bor i områden där smittan nu sprids.

-        Liberia har drabbats hårdast eftersom landet fortfarande befinner sig i en post-konfliktsituation. Det har visat sig att hälsosystemet inte klarar av en så här svår epidemi, vårdinrättningarna har kollapsat inför det stora trycket, säger Ewa Nunes Sörenson.

Sidas stöd till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) på 25 miljoner kronor för ett boendestöd med 200 sängplatser för sjukvårdspersonal samt ett sjukvårdsteam inkluderande två läkare och tre sjuksköterskor. Dessutom kommer MSB bistå med moduler i direkt anslutning till kliniker. Dessa kommer användas som vilorum och kontor för att säkerställa en snabb återhämtning och möjliggöra fler arbetspass under dagen.  


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />