Stock market

En liten del av av världens samlade institutionella kapital skulle göra stor nytta om det investerades i Afrika. Företrädare för näringsliv och biståndsaktörer dikusterar nu hur det kan bli verklighet.

Foto: Jupiter

Nyhet

Pensionsfonder för hållbara investeringar och fattigdomsbekämpning

Uppdaterad: 21 november 2014

Tillsammans med USAID fokuserar Sida på att mobilisera krafter i den externa finansiella världen, till nytta för världens fattiga. Nya modeller diskuteras för att bland annat möjliggöra investeringar från pensionsfonder för hållbara infrastrukturprojekt i Afrika.

Sida har fått i uppdrag från regeringen att hitta fler möjliga aktörer att samverka med för att minska fattigdomen i världen. En viktig del i denna agenda, som även är aktuell i det internationella samfundet, är att koppla biståndet till andra finansiella flöden.

– Idag finns det 83 biljoner US-dollar i globalt institutionellt kapital. Om vi bara kan få en liten del av detta att investeras i Afrika, så når vi väldigt långt i att förse kontinenten med grundläggande infrastruktur vilket är av stor vikt för fattigdomsminskning, säger Lena Ingelstam, avdelningschef på Sida.

En del av det institutionella kapitalet är pensionsfonder. Tillsammans med USAID samarbetar Sida därför med flera nordiska pensionsbolag för att mejsla fram nya modeller som kan öka investeringar i Afrika, framför allt för hållbara infrastrukturprojekt. Under ett seminarium på Sida i oktober samlades en rad olika representanter från banker, finansiella institut och biståndsorgan för att diskutera dessa möjligheter. Med i samarbetet är Tredje AP-Fonden, SPP/Storebrand och Folksam.

– Vi som pensionsfond har inte kunskap om hur det är att bygga järnvägar, broar eller annan infrastruktur i Afrika. Men vi vet vad som krävs för att samla kapital, och vi har kunskap om hur man hanterar risker och hur det kan vara tryggt att investera, återgav Staffan Hansén, chef på kapitalförvaltning på SPP/Storebrand under seminariet.

Hur ser då han på att samverka med andra aktörer och biståndsmyndigheter?

– Vi vill vara en del av en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling i världen och Afrika behöver investeringar. För att kunna vara med vill vi samarbeta med flera olika aktörer, bland annat Sida.

Idag finns det en del modeller där pensionsfonder används i utvecklingssamarbetet, ofta tillsammans med annat institutionellt kapital. På seminariet presenterades flera olika former av hur institutionellt, privat och statligt kapital används i satsningar för bättre infrastruktur. Här hördes bland andra Världsbanken, Europeiska utvecklingsbanken och den senegalesiska fonden FONSIS, Fonds Souverain d´Investissements Stratéques.

Den Europeiska investeringsbanken fanns också på plats och lyfte bland annat sin fond GEEREEF, Global Energy Efficiency and Renewable Energy Fund, vars målsättning är att satsa på förnyelsebar energi och möta upp klimatförändringarna. Gunter Fischer, programansvarig på Europeiska investeringsbanken, har efter några års arbete nu börjat se resultat på landsbygden i Sydafrika.

– Vi arbetar för att mobilisera privat och statligt kapital för investeringar i projekt som är klimatrelaterade, globalt men mycket i Afrika. Alldeles nyligen har jag sett några första resultat från ett solkraftverk som genererar ström till det nationella nätet.

Ny modell som hanterar risker snart klar

Nu tas erfarenheterna från detta och andra exempel tillvara och inspirerar till nya ansatser för att åstadkomma en större utvecklingseffekt tack vare samverkan. För Sida och USAID handlar det om putsa på det sista i en ny modell som framför allt tar hand om riskerna och som kan fungera rent regelmässigt.

– De investeringsinstrument som hittills funnits har inte varit anpassade till det regelverk som pensionsinstitutioner måste leva efter. Vad vi gör nu är att visa på tillvägagångsätt som är enkla och anpassade till deras behov och regelverk. Nästa steg blir att träffa ett antal globala aktörer så att vi tillsammans kan realisera investeringar till Afrika genom den nya modellen, berättar Sidas finansiella expert Roger Garman efter seminariet

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />