Vid en högtidlig ceremoni i Paris måndagen den 17 november undertecknade UNEP:s chef Achim Steiner och Sidas chef för Globala Program Kerstin Jonsson Cissé ett avtal om programsamarbete 2014–2017.

UNEP:s chef Achim Steiner och Sidas chef för Globala Program Kerstin Jonsson Cissé.

Foto: Daiana Marino

Nytt stöd till FN:s miljöprogram

Uppdaterad: 24 november 2014

Sida och FN:s miljöprogram UNEP har ingått ett avtal om samarbete för 2014–2017. Sida kommer att ge ett stöd på totalt 140 miljoner SEK.

Vid en högtidlig ceremoni i Paris måndagen den 17 november undertecknade UNEP:s chef Achim Steiner och Sidas chef för Globala Program Kerstin Jonsson Cissé ett avtal om programsamarbete 2014–2017. Undertecknandet gjordes i samband med det nordiska mötet med UNEP som arrangeras årligen.

Sida kommer att ge stöd till fem av UNEP:s sju delprogram med 35 miljoner SEK per år, totalt 140 miljoner SEK. Dessa delprogram är:

• Klimatförändringar
• Förvaltning av ekosystem
• Miljöinstitutioner och god miljömässig samhällsstyrning
• Kemikalier och avfall
• Resurseffektivitet

Sida bidrar sedan tidigare till UNEP genom två JPO-tjänster. JPO-programmet (Junior Professional Officers) ger yngre akademiker möjlighet att tjänstgöra inom FN och andra internationella organisationer. JPO-tjänsterna kommer att finnas kvar parallellt med det nya stödet. Även Naturvårdsverkets och Kemikalieinspektionens respektive globala program är sedan tidigare Sida-finansierade samarbeten med UNEP som nu fortsätter parallellt.

Sida har goda erfarenheter av UNEP och bedömer att det är en viktig aktör på miljöområdet. UNEP har också fått bra omdömen vid utvärderingar. Deras program överensstämmer väl med Sidas prioriterade områden i "Resultatstrategi för globala insatser för miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling 2014-2017".

Om UNEP

UNEP är FN:s miljöprogram (United Nations Environment Programme) och bildades efter den första FN-konferensen om miljö i Stockholm 1972. Organisationens främsta uppgifter är att:

• Bevaka tillståndet i miljön globalt, regionalt och nationellt.
• Utveckla internationella och nationella miljöregler.
• Stärka institutioner för hållbar utveckling.

UNEP har ett särskilt ansvar för koordinering av miljöarbetet och stöd inom FN-familjen. De tar fram underlag om miljön och driver internationella processer för förbättrad miljö. De samarbetar med många aktörer för att få information och ta fram förslag på förändringar. Men själva genomförandet, att se till åtgärder verkligen görs på landnivå, är inte UNEP:s roll, utan ligger främst hos medlemsländernas regeringar och myndigheter. Två framgångsrika exempel på UNEP:s arbete är avvecklingen av bly i bensin och av ämnen som bryter ned jordens ozonskikt.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />