Flickor leker utanför sin skola där de får hjälp att komma över sina traumatiska upplevelser efter striderna i Gaza.

Flickor leker utanför sin skola där de får hjälp att komma över sina traumatiska upplevelser efter striderna i Gaza. Med den nya strategin för utvecklingsbistånd till Palestina satsar Sverige mer resurser än tidigare på arbete för barns rättigheter.

Foto: Peter Lundberg/Sida

Nyhet

Ny strategi och utökat bistånd till Palestina

Uppdaterad: 5 november 2014

Sverige ökar sitt stöd till Palestina med 500 miljoner kronor över en femårsperiod. Det ökade anslaget följer med en ny resultatstrategi för perioden. Sveriges fokus i utvecklingssamarbetet med Palestina fortsätter att vara stöd för att få till stånd en demokratisk och självständig palestinsk stat som kan existera sida vid sida med Israel.

I samband med att Sveriges regering erkände staten Palestina förra veckan lanserades en ny femårig resultatstrategi för det bilaterala utvecklingsbiståndet. Med strategin ökar det svenska stödet med 500 miljoner kronor över en femårsperiod, och blir totalt 1, 5 miljarder kronor, ett genomsnitt på 300 miljoner kronor per år. Tillsammans med det humanitära stödet bidrar nu Sverige med sammanlagt 700 miljoner kronor per år till Palestina.

- Det svenska biståndet har legat på samma nivå sedan 2008. Det nya beloppet är dels en justering med hänsyn till inflationen, dels ett uttryck för den vikt Sverige fäster vid det palestinska statsbyggandet och angelägna behov för en befolkning som lever under ockupation, säger Johan Schaar, chef för det svenska utvecklingssamarbetet i Palestina vid Sveriges generalkonsulat i Jerusalem.

Stöd till ett hållbart statsbyggande fortsätter att utgöra kärnan i det svenska utvecklingssamarbetet med Palestina. Statsbyggandet handlar om att få till stånd en demokratisk och självständig palestinsk stat som kan existera sida vid sida med Israel.

En välfungerande palestinsk myndighet är en förutsättning för att det ska kunna ske, och Sverige kommer att ställa krav på att Palestina särskilt arbetar för att bekämpa korruption, ta avstånd från våld, respektera medborgerliga och politiska rättigheter och öka kvinnors inflytande.

Med den nya strategin ökar betoningen på fokusområden som miljö och klimat, barns rättigheter, det palestinska samhällets förmåga att hantera kriser och katastrofer, samt återuppbyggnad efter väpnad konflikt.

- Tack vare det ökade anslaget blir det möjligt att satsa mer på särskilt utsatta områden och grupper, säger Johan Schaar.
- Vi kommer att fokusera särskilt på det som kallas område C på Västbanken, på östra Jerusalem och förstås på återuppbyggnaden av Gaza.

Det faktum att Israel de senaste åren har ökat restriktionerna vad gäller rörlighet för människor och varor på det ockuperade området har försvårat förutsättningarna ytterligare för att bedriva ett gott utvecklingssamarbete.

- Dessutom står vi inför stora utmaningar med det mänskliga trauma, särskilt bland barn, som följer på att Gaza nu är sönderbombat för tredje gången, säger Johan Schaar.
- Men samtidigt har vi en positiv utveckling i att de palestinska institutionerna blir alltmer kompetenta. IMF och Världsbanken anser till exempel att de palestinska myndigheterna har tillräcklig kapacitet för att utföra de uppgifter som krävs av en fungerande stat.

Med det ökade svenska stödet förstärks insatserna för att stödja utvecklingen av demokrati och mänskliga rättigheter i Palestina. Ett stort utrymme ges till att tillgodose palestiniers behov så att de kan leva kvar på sina områden. Stöd ger till utveckling av den privata sektorn för att stimulera ekonomin, skapa arbetstillfällen och öka kvinnors delaktighet.

- Vår förhoppning är att det svenska biståndet genom nära samverkan med de diplomatiska instrumenten ska leda till större konkreta förbättringar ifråga om palestiniers möjligheter att utbilda sig, försörja sig och leva ett drägligt liv där deras rättigheter respekteras av alla parter, säger Johan Schaar.

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />