Pany och kollegan Sonesoulilan intervjuar ett barn ur publiken i Kok Ngiew-byn. Intervjun kommer sedan att användas i nästa radioprogram.

De unga radioreportrarna Pany Vilaychith och Sonesoulilan gör ett inslag till ett program om barns rättigheter i Laos. Programmet finansierades av Sida innan biståndet med landet fasades ut 2011. Idag är Laos det enda av världens 48 minst utvecklade länder som kommer att klara att uppnå alla milleniemålen till 2015.

Foto: UNICEF Lao PDR/2008/Phouthavong

Ny rapport: ekonomisk tillväxt har inte lyckats skapa sysselsättning i de minst utvecklade länderna

Uppdaterad: 28 november 2014

Bara ett av de länder som klassificeras som världens minst utvecklade, så kallade Least Developed Countries, LDC:s, kommer att klara att uppnå alla sju milleniemålen till 2015. Det är Laos. Övriga 47 släpar efter, trots en stark ekonomisk tillväxt.

Färsk statistik visar att många av milleniemålen kommer att uppnås globalt till 2015. Några av dessa är målen om halvering av fattigdomen, ökad tillgång till rent dricksvatten, förbättrade livsförhållanden för sluminvånare och jämn könsfördelning i grundskolan. Ytterligare mål är inom räckhåll i slutet av nästa år. Fortfarande finns stora utmaningar, varav utvecklingen i LDC-länderna är en.

– Många av dessa länder är mycket sårbara, bland annat länder i konflikt eller som nyligen genomgått konflikt. Det är viktigt att verka för en inkluderande tillväxt, där en växande ekonomi kommer fler till del. Där kommer biståndet ha en fortsatt viktig roll att spela, säger Annika Sundén, chefsekonom på Sida.

Nu måste världssamfundet lära sig av det som FN kallar "the LDC paradox" inför arbetet med de nya globala hållbarhetsmålen efter 2015, skriver UNCTAD (FN:s konferens om handel och utveckling) i en ny rapport. Rapporten The Least Developed Countries Report 2014, Growth with structural transformation: A post-2015 development agenda visar att den ekonomiska tillväxten i allmänhet inte har åtföljts av strukturomvandling av de minst utvecklade ekonomierna och inte heller lyckats skapa sysselsättning.

– Att modernisera ekonomier och skapa sysselsättning är centralt. Vi behöver bättre förstå hur strukturomvandling, en förändring i ekonomins sammansättning, kommer till stånd så att fler företag inom fler sektorer etableras och kan anställa,säger Annika Sundén, chefsekonom på Sida.

För att den ekonomiska tillväxten ska bli inkluderande och verkligen bidra till minskad fattigdom behöver länderna också sociala trygghetssystem som skyddar människor när de inte kan försörja sig själva, till exempel vid sjukdom eller ålderdom, menar hon.

UNCTAD kallar LDC-länderna för "slagfältet på vilket utvecklingsagendan post-2015 kommer att vinnas eller förloras" och presenterar bland annat framgångsfaktorer för arbetet.

– Sjuttio procent av befolkningen i dessa länder lever på landsbygden och initiativ för att till exempel kvinnor där ska vara delaktiga i en diversifiering av jordbruket och den lokala ekonomin kan få stora effekter, säger Annika Sundén.

LDC-länderna i Asien minskade fattigdomen från 64 till 36 procent mellan 1990 och 2010, medan de afrikanska länderna och Haiti minskade från 65 till 51 procent. Barna- och mödradödligheten har nästan halverats på två decennier, men når inte de mål som satts upp. Allt tyder på att åtta LDC-länder i Asien kommer att uppnå en majoritet av milleniemålen, medan bara fyra av de övriga länderna ser ut att göra det.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />