I Westpoint, Monrovia, pågår ett effektivt informationsarbete som lett till ökad kunskap om ebolaviruset och bidrar till att smittspridningen nu minskar.

Fotograf Marco Nilson

Westpoint, Monrovia

I Westpoint, ett av Monrovias mest utsatta områden, pågår ett effektivt informationsarbete som lett till ökad kunskap om ebolaviruset och bidrar till att smittspridningen nu minskar.

I Westpoint, Monrovia, pågår ett effektivt informationsarbete som lett till ökad kunskap om ebolaviruset och bidrar till att smittspridningen nu minskar.

Fotograf Marco Nilson

Westpoint, Monrovia

I Westpoint, ett av Monrovias mest utsatta områden, pågår ett effektivt informationsarbete som lett till ökad kunskap om ebolaviruset och bidrar till att smittspridningen nu minskar.

I Westpoint, Monrovia, pågår ett effektivt informationsarbete som lett till ökad kunskap om ebolaviruset och bidrar till att smittspridningen nu minskar.

Fotograf Marco Nilson

Westpoint, Monrovia

I Westpoint, ett av Monrovias mest utsatta områden, pågår ett effektivt informationsarbete som lett till ökad kunskap om ebolaviruset och bidrar till att smittspridningen nu minskar.

I Westpoint, Monrovia, pågår ett effektivt informationsarbete som lett till ökad kunskap om ebolaviruset och bidrar till att smittspridningen nu minskar.

Fotograf Marco Nilson

Westpoint, Monrovia

I Westpoint, ett av Monrovias mest utsatta områden, pågår ett effektivt informationsarbete som lett till ökad kunskap om ebolaviruset och bidrar till att smittspridningen nu minskar.

Nyhet

Informationsarbetet inger hopp om minskad smittspridning i Liberia

Uppdaterad: 6 november 2014

I slumområdet Westpoint utanför Monrovia har en informationskampanj om ebola lett till ökad medvetenhet bland liberianska invånare om viruset, vilket bidrar till att hastigheten på smittspridningen nu minskar. Men utmaningarna är svåra och ett fortsatt ökat stöd behövs för att stoppa spridningen av ebola i Västafrika. Det menar Ewa Nunes Sörenson, Sidas chef för biståndet i Liberia.

Ett effektivt informationsarbete om ebolaviruset har lett till ökad kunskap om ebola och hur det sprids i ett av huvudstaden Monrovias mest utsatta områden, Westpoint. Någon vanlig undervisning kan inte bedrivas i nuläget i skolorna, utan istället undervisar hälsovolontärer eleverna om smittan, renligheten och vilka symptom man ska hålla utkik efter. De har delat upp Westpoint per kvarter för att kunna hålla bättre koll på befolkningen och nå ut mer effektivt med informationen.

Sidas chef för biståndet till Liberia, Ewa Nunes Sörenson, har besökt området:

– Vi kunde på nära håll studera det arbete som 105 volontärer från stadsdelen bedriver för att öka kunskapen om ebolaviruset. Vi träffade en av ledarna för arbetet, Archie, som berättade att man börjat se en förbättring i antalet smittade varje vecka. Många noterar att ambulanssyrenerna inte hörs lika ofta och man ser inte döda och döende på gatorna som förut, vilket spred skräck och förtvivlan bland befolkningen.

Men antalet rapporterade fall i West Point sjunker nu från 70 per vecka till omkring 20. Enligt Ewa Nunes Sörenson är det ett resultat av att befolkningen, det internationella samfundet, EU och FN:s samlade nödinsats mot Ebola, UNMEER, arbetar strategiskt tillsammans i eboladrabbade Guinea, Sierra Leone och Liberia med de mest akuta behoven: stoppa spridningen, behandla smittade, informera om ebola, säkerställa resurser och bevara stabiliteten.

Hon har träffat representanter från Världshälsoorganisationen WHO, Röda Korset, UNMEER, USAID, UNICEF, WFP, UNFPA flera av EU:s medlemsländers delegationer samt det civila samhället och det liberianska samhället:

– Vad många är eniga om är att när det gäller Liberia så noterar man just nu en minskad smittspridning, alltså att antalet fall inte längre ökar explosivt. Om det är rätt eller fel får tiden utvisa men flera epidemiologer och läkare på plats noterar att vi idag har färre fall i sängarna.

I förra veckan träffade Ewa Nunes Sörenson tillsammans med svensk personal från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, Liberias president Ellen Johnson Sirleaf som visade sin uppskattning för det stora stöd som svenskt bistånd bidragit med och det riskfyllda jobb som utförs av de svenska trupperna.

Svåra utmaningar följer i ebolans spår

Trots hopp om minskad smittspridning är utmaningarna i Liberia många och behovet av ett fortsatt stöd från det internationella samfundet är oerhört stort:

– Även om antalet smittade har minskat sedan mitten på oktober i Monrovia, som varit och är epicentret för smittspridningen, så sprids smittan på mer isolerade ställen ute på landsbygden. Så faran är på intet sätt över utan den finns nu också på många andra håll, säger Ewa Nunes Sörenson. En av de tuffaste utmaningarna är de försvårade ekonomiska förutsättningarna.

Det slår hårdast mot människorna på landsbygden som varit beroende av att skörda sina grödor och som helt förlorat sina besparingar och inkomstmöjligheter som följd av epidemin.

Det enorma trycket på vården av ebolasjuka har också lett till fler fall av sjukdomar som malaria och ökad barn- och mödradödlighet. Överbelastade sjukvårdsinrättningar där all befintlig hälsopersonal kämpar för att behandla ebolasjuka gör att många som söker vård för andra krämpor inte tas emot.

Gravida kvinnor når antingen inte fram till sjukvården eller undviker att uppsöka kliniker av rädsla för att bli smittade av ebola. Som svar på den förvärrade situationen har FN:s befolkningsorgan UNFPA vädjat om 64 500 000 dollar för att kunna ge reproduktiv- och mödrahälsovård under de kommande tre månaderna i Guinea, Sierra Leone och Liberia där uppskattningsvis 800 000 kvinnor kommer att föda barn under de närmaste 12 månaderna.

– Därför kändes det också bra att kunna stödja UNFPA då vi undertecknade ett förlängningsavtal med dem förra veckan och kunna bidra till att minska mödradödligheten, menar Ewa Nunes Sörenson.

Samarbete med begravningsteam krävs för att stoppa smittspridning

Bland de största behoven just nu är därför mer hälsopersonal samt att den liberianska hälsopersonalen får ordentliga löner med så kallad hazard pay, en kompensation för personal som ombeds jobba under riskfyllda förhållanden.

– Sedan måste det internationella samfundet fortsätta att hålla stödet uppe och fortsätta bidra med internationell personal: man måste se till att ha tillräckligt med personal på plats samt fler laboratorier för att testa patienter. I dagsläget kan man inte säkert säga vem som har ebola, utan det kan lika gärna vara malaria. I vissa fall tar man det säkra före det osäkra och behandlar, berättar Ewa Nunes Sörenson.  

Det är också viktigt att ha med sig de lokala begravningsteamen för att sprida information om varför kremering använts för att hindra att smittan sprids från de döda kropparna. Ett av de stora motstånden i det arbetet har varit att man vill begrava sina familjemedlemmar på ett traditionsenligt sätt:

– En anledning till varför det är svårt att få tag på alla fall av ebolasmitta är att familjer fortfarande gömmer sina insjuknande familjemedlemmar därför att man vet att om man tar dem till en sjukvårdsklinik så kommer de aldrig ut igen. Man får aldrig en kropp att ta hand om och begrava på ett anständigt sätt. Den oron är absolut förståelig: tänk om en person du älskar går in i en klinik för att aldrig mer komma tillbaka. Det är en hemsk tanke.

Westpoint är ett av områdena i Monrovia där social oro vänts till lokal sammanhållning i kampen mot epidemin. Det finns en samlad känsla i samhället att man ska hantera och klara av det här, menar Ewa Nunes Sörenson. Nu gäller det att upprätthålla de regler som införts, hela beteendet med att tvätta händerna i klorin överallt, ta tempen flera gånger om dagen, att man inte skakar händer eller över huvud taget inte tar i varandra.

– Min förhoppning är att UNMEER-planen ska slå in: att 70 % av fallen ska tas om hand per den 1 december och att 70% av begravningarna sker på ett säkert sätt. Vi är inte på något sätt där ännu men ju fler insatser och ju fler hälsoteam och personal som kommer in, desto närmare lyckas vi uppnå den här planen. Det är dyra insatser men de behövs för att smittspridningen ska minska, för att lyckas isolera de som är smittade och på så sätt bryta smittspridningen.

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />