Flyktingar i ett tältläger i Sydsudan, ett läger i lägret.

Inte sedan andra världskriget har så många människor varit på flykt - bara i Sydsudan har 1,5 miljoner redan fattiga människor flytt sina hem och lever i tillfälliga tältläger som på bilden. Nu larmar FN också om akut matbrist. Sida stödjer UNHCR:s arbete med att lindra situationen.

Foto: UNHCR, cc

Nyhet

Flyktingkrisen i Sydsudan och Irak en stor humanitär utmaning

Uppdaterad: 10 november 2014

Flyktingkrisen i världen är den värsta någonsin efter andra världskriget. Just nu är mer än 51 miljoner människor på flykt, många av dem har flytt undan krig och konflikter. Och prognosen från UNHCR tyder på att situationen förvärras ytterligare under nästa år, då människor fortsätter fly undan oroligheterna i Sydsudan, Syrien och Irak.

Ann Encontre och Henrik Nordentoft från UNHCR som arbetar i två av världens mest akuta flyktingkriser i Irak och Sydsudan med omkringliggande länder besökte nyligen Sida. De har färska upplevelser med sig från situationer där människor fått lämna sina hem, arbeten och skolor och ge sig av på flykt undan oroligheter.

Ann Encontre koordinerar arbetet med flyktinglägren i Sydsudans grannländer Sudan, Uganda, Etiopien och Kenya.  I december förra året bröt strider ut efter att Sydsudans president Salva Kiir avsatte vicepresidenten Riek Machar.  Sedan dess har över 10 000 människor dödats och kring 1 miljon har flytt. Sammanlagt är 1,5 miljoner sydsudaneser på flykt.  Och efter förra veckans oroligheter i staden Bentiu, som ligger nära de oljefält som striderna handlar om, fortsätter flyktingströmmarna ut ur Sydsudan att öka. Samtidigt är matsituationen enligt FN den värsta i världen  och hotar landets 11 miljoner invånare att drabbas av svält.

– Den största utmaningen ser vi just nu i  Etiopien, där stora områden dit flyktingar från Sydsudan tagit sig blivit översvämmade och vi nu måste hitta nya platser dit de kan flytta, säger Ann Encontre.

– Dessutom börjar nu torrperioden och vi ser en stor risk för matbrist eftersom många av de som befinner sig på flykt inte kunnat så sina fält, och det alltså inte finns någon  mat att skörda.

Matbristen leder till stora problem, många barn under 2 år är svårt undernärda och får bestående skador. 

Också i Irak är utmaningarna stora för de många flyktingarna. Närmare en miljon människor har flytt undan IS (Islamiska Statens) framfart och är i stort behov av i stort sett allt.

– I Irak har människor tvingats fly på stående fot och med bara kläderna de har på sig och ingenting annat, säger Henrik Nordentoft.

– Många flyktingar befinner sig i ett chocktillstånd över att det var deras grannar som började attackera dem och säger att de aldrig kan återvända. Det finns ingen möjlighet att samexistera på det sätt man gjort tidigare och nu upptas tankarna av  ”vad ska vi göra nu, var ska vi bo, vad kommer att hända med oss på lång sikt”.

Situationen slår undan möjligheterna för familjerna att försörja sig. Många som flytt var tidigare statsanställda som nu inte kan fortsätta arbeta och blir utan lön, andra som var jordbrukare har tvingats lämna sina åkrar och djur och saknar då möjligheter till inkomst.

– De som flydde först hystes in hos värdfamiljer och i olika lokaler som stod tomma. Det finns gemensamma planer från FN och den kurdiska regeringen att öppna 25 läger för 250 000 internflyktingar. Många befinner sig i en gräslig situation, säger Henrik Nordentoft.

I de områden som tar emot stora antal flyktingar rådde till alldeles nyligen ett ekonomiskt uppsving, byggbranschen upplevde en byggboom av fastigheter som skulle inrymma bostäder, skolor och arbetsplatser. Nu har flyktingar fått flytta in i dessa, ofta ofärdiga, hus för att få tak över huvudet.

– Invånarna här har varit oerhört flexibla och skjutit på skolstarten för att kunna ge husrum till flyktingarna, säger Henrik Nordentoft.

Vintern närmar sig och i Irak kan temperaturerna gå ner till – 10 grader, därför krävs det omgående stora insatser.

– Det är ett ”race against time”, alltså väldigt bråttom nu inför vintern att ordna med uppvärmning som håller kylan borta, säger Henrik Nordentoft.

– Den kanske största utmaningen är att få fram varma kläder och skor eftersom det tar lång tid för tillverkarna att tillhandahålla tillräckligt stora volymer till de hundratusentals behövande. 

FAKTARUTA:

FN-organet UNHCR har det globala ansvaret för skydd av flyktingar och man räknar med att 11,7 miljoner flyktingar för närvarande är under UNHCRs mandat, vilket är 1,2 miljoner fler än 2013. De största pågående humanitära kriserna som av FN-systemet betecknas som särskilt svåra - ”Level 3” - är samtliga flyktingkriser;  i Syrien, Irak, Sydsudan och Centralafrikanska Republiken.

Sverige är den fjärde största givaren till UNHCR och avsatte år 2013 sammanlagt 793 miljoner kronor till dess verksamhet.

Sidas stöd till UNHCR 2014 uppgår i dagsläget till 208 miljoner kronor och omfattar både stöd på regional- och landnivå, inklusive situationen i Centralafrikanska republiken, Mali, Sydsudan, Pakistan, Somalia, Jemen, Tchad, DR Kongo, Etiopien och Kenya. Ett flerårigt tematiskt stöd på global nivå för att förebygga och skydda överlevare av sexuellt och könsbaserat våld och för att arbeta för varaktiga lösningar på utdragna flyktingsituationer genom lokal integrering och återvändande ingår i Sidas stöd till UNHCR.

Sydsudan-krisen:  
FN:s kontor för humanitärt bistånd, OCHA, uppskattar att 1,5 miljoner Sydsudaneser är på flykt, varav ca 1,15 miljoner i Sydsudan och 435 000 i de omkringliggande länderna Etiopien, Uganda, Kenya och Sudan. I Sydsudan finns idag även ca 240 000 flyktingar, varav 90 procent flytt från konflikten runt Blå Nilen och södra Kordofan, Sudan. Sverige genom Sida har hittills bidragit med ca 171 miljoner kronor till Sydsudan samt 55 miljoner kronor till regional respons för Sydsudan-krisen från det humanitära anslaget. Utöver detta beslutade Sida i september om ytterligare 130 miljoner kronor från Sydsudan-anslaget till den humanitära gemensamma fonden – Common Humanitarian Fund (CHF), vilket summerar det totala svenska stödet för Sydsudan-krisen till ca 356 miljoner kronor. Större delen av detta stöd riktas mot direkt livsuppehållande åtgärder såsom mat, hälsa, skydd, vatten och sanitet för internflyktingar samt värdbefolkningen. Av det regionala stödet har Sverige hittills bidragit med 10 miljoner kronor i icke-öronmärkt stöd till UNHCR. UNHCR koordinerar den regionala responsplanen för Etiopien, Uganda, Kenya och Sudan.    

Irak:
Sida har mer än fyrdubblat sitt humanitära stöd till Irak under 2014 till drygt 168 miljoner, per mitten av november. Huvuddelen av Sidas stöd går till humanitärt arbete i de kurdiska provinserna, dit många av offren för ISILs våld har tagit sin tillflykt.   

IOM:s (International Organization of Migration) har fått 19 miljoner kronor till aktiviteter i Irak. Stödet bidrar bland annat till kartläggning av de rörliga internflyktingflödena för att möjliggöra bättre lägesanalys och planering av humanitärt stöd men också till grundläggande förnödenheter som kläder, filtar, madrasser, köksutrustning och tält.

Sida arbetar genom organisationer som vi vet har etablerad närvaro i Irak och kapacitet att hjälpa människor i nöd på ett professionellt sätt. Våra partners deltar i att bygga flyktingläger, att se till att det finns vatten och fungerande sanitet i lägren, att dela ut mat, mediciner och andra förnödenheter till människor som kommit till lägren men även till människor som tagit sin tillflykt på andra ställen och finns ute i samhället.  Ett par partners arbetar också med psykosocialt stöd till traumatiserade människor, främst i lägren. Sida finansierar svenska experter som nu finns i de kurdiska provinserna som hjälper till med att samordna den humanitära hjälpen. FN tar även hjälp av svenska experter för att stödja de regionala myndigheterna i de kurdiska provinserna i sitt arbete med att möta behov hos flyktingarna som tagit sig till deras områden.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />