Slumområde i en central del av en storstad där SDI arbetar för hållbar urban utveckling.

Foto: SDI

Sida-stödd organisation nominerad till Nobels fredspris 2014

Uppdaterad: 30 juni 2014

Jockin Arputham och hans organisation Schack/Slum Dwellers International (SDI) har nominerats till Nobels fredspris 2014 för sitt arbete mot den urbana fattigdomen. Sida stödjer SDI i deras arbete sedan 2009 och planerar en utökning av sitt stöd framöver.

Urbanisering skapar många möjligheter men det är också i städer som fattigdomen växer mest. Fattigdomen idag ökar snabbare i städer än på landsbygden och fattiga människor i städer är särskilt utsatta för miljö- och klimatproblem och de hälsoproblem de medför. SDI startades 1999 som ett nätverk för lokalsamhällesbaserade organisationer som arbetar för urban utveckling och är idag den största internationella organisationen i sitt slag. Deras mål är att se till att de fattigaste är inkluderade i utvecklingsprocesserna för att på så vis skapa en hållbar urban utveckling och minska den urbana fattigdomen.

Stefan Attefall, Sveriges civil- och bostadsminister har med politiskt stöd från Norge och Sydafrika skickat in nomineringen av SDI och dess president Arputham till Nobels fredspris 2014. Arputhams arbete har utvecklat SDI till en global motkraft till urban fattigdom genom fredliga och innovativa initiativ. De har lyckats att bygga upp socialt kapital och samhörighet bland de fattigaste av de fattiga. Dialog mellan myndigheterna och människorna i slumområdena istället för konfrontation är det som kännetecknar SDI och deras arbete.

Arbetet med hållbar urban utveckling blir allt viktigare

 

- Tillkomsten av SDI har medfört att de fattigaste människorna i slummen nu har en röst. Det innebär också att förändringsprocesser i slumområden nu allt oftare är hållbara eftersom det endast är de fattiga människorna själva som känner till vilka deras verkliga behov är, säger Mikael Atterhög, handläggare på Sida för stödet till SDI.

Mikael Atterhög menar också att oftast verkar den politiska ledningen i städerna välkomna att de har fått en kraftfull samarbetspart istället för en splittrad slum. De inser att med gemensamma krafter kan man uppnå betydligt mer, trots ofta mycket begränsade resurser i stadsförvaltningarna.

Arbetet mot den urbana fattigdomen och för mer inkluderande urban utveckling blir viktigare då både den urbana fattigdomen och urbaniseringen konstant ökar. Sida ser nödvändigheten av att arbeta med dessa frågor och har därför gett stöd till SDI sedan 2009 och planerar att kraftigt öka sitt stöd framöver. Idag bor till exempel ungefär 60 procent av stadsbefolkningen i Afrika söder om Sahara i slumområden.  Det är beräknat att år 2050 kommer 70 procent av jordens befolkning leva i städer och, om inget trendbrott sker, cirka 3 miljarder människor att bo i slummen. För varje år som går ökar antalet människor som lever i urbana slumområden med hela 25 miljoner enligt FN-organet UN-Habitat som arbetar med urban utveckling.

SDI och deras verksamhet är ledande i utvecklingen av urbana slumområden. Att främja kvinnors behov, förbättra livssituationen för de fattigaste och flyktingar genom att utveckla samarbete mellan etniska grupper genomsyrar deras kamp. Deras arbete har nu nått miljontals marginaliserade människor i Afrika, Asien och Latinamerika och uppnått stora resultat kring urban utveckling.

Sidas stöd till en integrerad urban utveckling fokuserar på följande områden:

  • Integrering av lokal och nationell utveckling
  • Lokal styrning av staden
  • Infrastruktur och samhällsservice
  • Land och boende
  • Miljömässig hållbarhet

 

 

 

 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />