Webbdagarna

Foto: Sida

Sociala entreprenörer hittar nya marknader i Afrika

Uppdaterad: 24 juni 2014

Webbdagarna i Stockholm hade i år Globala möjligheter som tema. Sida var särskilt inbjudna att tala, och Lina Palmer och Ola Pettersson som arbetar med informations- och kommunikationsteknologi i biståndet var på plats för att berätta om vilka samarbetsmöjligheter som finns.

Förmiddagens gästtalare Perihan Abou-Zeid, ung entreprenör från Egypten, satte agendan för dagen. Hon gjorde en omvärldsspaning om vart vi bör rikta blicken för att fånga morgondagens trender (Kenya, Malaysia och Rwanda till exempel) och bjöd på några ögonöppnande siffror så som att 86 procent av världens Facebookanvändare bor utanför USA och 25 procent av världens LinkedIn-konton finns i Indien.

På telefon från Sydafrika fanns Aubrey Malabie, social entreprenör och mentor på mLab i Sydafrika – en verksamhet som får stöd från Sida genom InfoDev, Världsbankens satsning på mobilrelaterade innovationer. På mLab kan unga som vill lära sig mer om teknik och har bra idéer få stöd att utveckla dem. Enligt Aubrey är det utveckling för mobiltelefoner som är den stora boomen i södra Afrika, ofta kopplat till olika molntjänster.

Det bekräftades sedan av Lina Palmer, programansvarig på Sidas enhet för näringslivssamverkan och ICT, som under eftermiddagen talade till publiken från konferensens Speakers corner:

- Utvecklingen  i Afrika sker snabbt i takt med ekonomiskt tillväxt och en starkt växande medelklass. Idag finns det närmare 70 miljoner smarta telefoner på marknaden och 16 procent av befolkningen som använder internet, uppkopplingssiffror som kommer att tre- till femdubblas de närmsta åren och skapar efterfrågan på lokalt anpassade tjänster. Länder som Nigeria, Kenya och Rwanda har kommit långt i att utnyttja den moderna tekniken, och har också tagit fram nationella digitala tillväxtstrategier, Exempelvis Nairobi drar till sig allt fler teknikföretag och kallas Silicon Savannah. Här öppnas stora möjligheter för företag att närma sig en ny marknad.

Den digitala utvecklingen i Afrika sker främst kopplat till mobiltelefonstjänster som snabbt får allt fler användare, den mest kända här i Sverige är kenyanska M-Pesa som används av 17 miljoner kenyaner för olika betaltjänster. M-Pesa kräver inte ens en smart telefon och har skapat möjlighet för många som aldrig haft ett bankkonto att göra mobila betalningar och öppna ett sparkonto via sms. Andra tjänster som når en stor publik är iROKOtv i Nigeria - Afrikas Nollywoood - som kan liknas vid ett slags afrikansk Netflix för att se film on-line och en tjänst i Ghana som vänder sig till jordbrukare med bland annat prisinformation på olika grödor, Esoko.

Sida vill visa vägen till samarbete med nya aktörer och särskilt företag, och att det ofta finns gemensamma beröringspunkter mellan hållbarhetsfrågor (företags samhällsansvar) å ena sidan och vinstintressen å den andra.

- Vi kan erbjuda många olika samarbetsmöjligheter för den som har en affärsidé med utvecklingspotential och vill etablera sig de här växande ekonomierna, berättade Ola Pettersson, som också arbetar med näringslivssamverkan och ICT-frågor på Sida. Det kan handla om fonder där man kan söka finansiering inom ett område som vi identifierat som angeläget, vad vi kallar Challenge Funds. Vi arbetar också mer formaliserat med större aktörer på den offentliga och privata arenan genom s.k. Public Private Development Partnerships.

 Ett sådant exempel är en yrkesskola för mekaniker i Irak, som finansieras av Scania och Sida i ett gemensamt projekt. Ett första steg till samarbete är ofta att vi inleder dialog med ett företag, där vi diskuterar gemensamma mål och delar kontakter eller erfarenheter.

Oavsett formen på Sidas engagemang, som även kan handla om ren rådgivning utan finansiering inblandad, är Sidas principer desamma:

  • Stödet är obundet
  • Det skapar marknader och verkar inte konkurrenshämmande
  • Inga direktinvesteringar och krav på medfinansiering
  • Alltid kärnverksamhet
  • Lokal part involverad

Syftet med att stödja innovationer, kommunikationsteknologi och socialt entreprenörskap skiljer sig inte från annat bistånd genom Sida, utan målet är alltid att nå ut till fattiga människor och förbättra deras livssituation. Världen förändras – och biståndet måste anpassas därefter.

 

 

 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />