Fr. vä: Charlotte Petri Gornitzka (Sida), Huguette Labelle (Transparency International), Michaela Ahlberg (Telia Sonera), Karin Isaksson (Swedfund), Richard Fleetwood (Ericsson)

Foto: Kerstin Becker/Sida

Korruption – det enskilt största hotet mot utveckling

Uppdaterad: 24 juni 2014

Korruption försvårar fattigdomsbekämpning, underminerar demokrati och håller tillbaka ekonomisk tillväxt och investeringar. Arbetet mot korruption är viktigt inom såväl privat som offentlig sektor. Sida och Transparency International Sverige bjöd in representanter från näringslivet för att identifiera möjligheter till samarbete i kampen mot korruption.

Generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka inledde Sidas Development Talk om korruption genom att tydligt poängtera korruptionens skada på samhället.

- Vi som arbetar med bistånd möter korruption i alla dess former i vårt dagliga arbete. Korruption är det enskilt största hotet mot utveckling och vi måste bekämpa det genom allt vi gör, sade Charlotte Petri Gornitzka.

Inbjuden till seminariet var också Huguette Labelle, ordförande för Transparency International. TI firar i år 10 års arbete i Sverige. Även hon betonade hur korruption skadar samhället och individer på många sätt.

- Vi vet att korruption dödar. Vissa tror att det enbart är pengar som försvinner. Saken är den att pengar görs om till olika program för till exempel sjukvård, utbildning och infrastruktur. När de ansvariga för dessa program sedan ser bort på grund av mutor hamnar människors liv i fara, förklarade Huguette Labelle.

Korruption existerar inom alla sektorer och i alla länder. Korruption ger bistånd, investeringar och mänskliga rättigheter mindre genomslagskraft och det nekar människor deras rätt och möjlighet att ta sig ur fattigdom. För en hållbar utveckling måste korruption bekämpas.

- Arbetar vi inte tillsammans är vi inte lika slagkraftiga. Om biståndsmyndigheter, civila samhället och privata sektorn lär och agerar tillsammans kommer det skapas tryck och förändring. Vi får inte se det som någon annans problem, det är upp till oss att agera. Vi måste arbeta hårdare, smartare och bättre och göra detta tillsammans, sade Charlotte Petri Gornitzka.

Vi gör framsteg och möts av nya utmaningar

Huguette Labelle berättade att hon ser positiva resultat inom anti-korruptionsarbetet men att vi i dagens samhälle möter nya utmaningar.

- Jag anser definitivt att vi gjort framsteg. Nya problemområden växer dock fram samtidigt som gamla återstår. Den växande informationsteknologin har gjort det enklare att förskingra pengar och gömma dem i olika skatteparadis. Informationsteknologin är fantastisk på många sätt men tyvärr främjar den också korruption på vissa håll, sade Huguette Labelle.

Engagemang från ledningen är en viktig faktor för företag som strävar efter integritet i sin verksamhet. Richard Fleetwood, Chief compliance officer på Ericsson, talade om hur de är utsatta för korruption.

- Vi är utsatta för korruption från tre håll: vår egen personal kan bli utsatt för mutor, våra kunder kan bli erbjudna olika förmåner och troligtvis den svåraste att bekämpa är pengar som förväntas för att snabba på och underlätta affärer. Det krävs dialog även mellan konkurrenter för att utbyta erfarenheter inom detta arbete, sade Richard Fleetwood.

Karin Isaksson, Director of business på Swedfund förklarar att de arbetar väldigt strukturerat vid misstankar om korruption. Arbetet mot korruption måste vara högprioriterat redan från första steget in i en process.

- För 10 år sedan var korruption mycket av en juridisk fråga. Idag är det integrerat i allt vi gör från början till slut. Detta är nödvändigt för att kunna hantera problemet i varje instans, sade Karin Isaksson.

Michaela Ahlberg, Chief Ethics & Compliance officer på Telia Sonera, påminde att riktlinjer och policys bara är början av arbetet. Hon påpekade att det är mycket viktigt med ett riskbaserat förhållningssätt i sin verksamhet och att man arbetar flitigt med att stödja sin personal att motverka korruption.

- Arbetet är en ständigt pågående process. Det går inte att implementera en policy och tro att vi är färdiga. Vi måste arbeta med att hjälpa personalen med att förstå utmaningen, ge dem stöd att backa från korrumperade investeringar och göra policyn och instruktionerna tydliga och lätta att förstå, sade Michaela Ahlberg.

Korruptionsrisk förebyggs med transparens och ansvarsutkrävande

Trots höga risker måste biståndet verka i de mest krävande milijöerna och sammanhangen, och företagen behöver kunna ta risker för att bedriva sin verksamhet. Lösningen kan därför inte vara att ta mindre risker, utan att förebygga dem och hantera dem. En viktig del av det arbetet är att, öka resurserna, utrusta befolkningen och stärka civila samhället för att kunna ställa makthavare till svars. Sida eftersträvar att alltid vara transparent som myndighet, något vi även kräver av partners och vill inspirera företag att vara.

- Det krävs att vi lär från varandra, är transparenta mot varandra och hjälper varandra i detta arbete. Genom att arbeta som en grupp är vi starkare och kan försöka påverka regeringar att följa vårt exempel. System fungerar dock enbart så bra som personer i ledningen vill att det ska fungera. Därför är det extra viktigt att vi är uppmärksamma när vi arbetar med bistånd till regeringar, sade Huguette Labelle.

Det krävs fortsatt aktiva ställningstaganden mot korruption. Sida och företagen i samarbetet Swedish Leadership for Sustainable Development arbetar aktivt för integritet, transparens och fortsatt korruptionsbekämpning. Arbete mot korruption sker på många nivåer och vi behöver ha bred uppslutning om vi ska nå våra mål.

- Om vi jämför dagens anti-korruptionsarbete med hur det såg ut för 10-15 år sedan inser vi att vi har kommit långt. Vi inser dock samtidigt att vi har en lång väg kvar i kampen mot korruption, sade Charlotte Petri Gornitzka.


 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />