Några av deltagarna i Stockholm Internet Forum 2013.

Foto: Utrikesdepartementet

Beslutsfattare och gräsrötter möts i samtal om frihet på nätet

Uppdaterad: 24 juni 2014

Diskussioner om frihet och öppenhet på nätet är ofta begränsade till höginkomstländer, även om frågan är minst lika viktig i alla delar av världen. Med 400 deltagare från över 90 länder strävar Stockholm Internet Forum efter att överbrygga klyftan mellan nord och syd och samtidigt skapa kontaktytor mellan beslutsfattare och gräsrötter.

Stockholm Internet Forum on Internet Freedom for Global Development (SIF) är en konferens som handlar om hur frihet och öppenhet på internet kan främja ekonomisk och social utveckling i hela världen. Det som skiljer Stockholm Internet Forum från många liknande konferenser är ett tydligt fokus på utvecklingsfrågor och minst hälften av deltagarna kommer från låg- och medelinkomstländer. Den 27-28 maj 2014 anordnas SIF för tredje året.
Bland det 90-tal olika nationaliteter som fanns representerade senast fanns bland annat Uganda och Dorothy Okello, grundare av Women of Uganda Network (Wougnet). 2014 kommer hon att delta för tredje gången.

- Jag uppskattar både utbytet av information och möjligheten att träffa andra aktörer. SIF ger oss en plattform för att träffa människor som arbetar med de här frågorna på daglig basis. Om du har en fråga kan du få direkt svar från personer som har möjlighet att påverka.

Efter att vid de tidigare konferenserna ha fokuserat på att lära sig så mycket som möjligt om frihet och säkerhet på nätet, ett område som Wougnet inte tidigare ägnade sig åt, säger Dorothy Okello att hon vid nästa forum kommer att vara mer strategisk och söka svar på just de utmaningar som Uganda står inför. Under våren kommer Wougnet att samla ugandiska aktörer på ICT-området till en konsultation för att tillsammans komma fram till vilka ICT-frågor som är viktigast för Uganda.

- Det betyder jag kommer att ha en bättre uppfattning om vad vi vill lära oss och vilka vi behöver nätverka med denna gång, säger Dorothy Okello.

Den stora IT-frågan i Uganda är främst utbyggnaden av infrastruktur som ger fler tillgång till internet till ett överkomligt pris. Samtidigt som infrastrukturen byggs ut och fler får tillgång till internet är det viktigt att de tekniska lösningar som väljs och de lagar och regler som reglerar nätet främjar fria och säkra nät.

- Vi måste vara uppmärksamma på att politiken kring infrastrukturen skapar en god miljö för internetfrihet. Alla angelägna frågor kommer vi att ta upp med regeringen, säger Dorothy Okello.

Under de närmaste decennierna kommer antalet människor med tillgång till internet att öka från två miljarder till över fem miljarder. Att öppna nät främjar yttrandefrihet och deltagande, och dessutom flera andra utvecklingsområden som utbildning, hälsovård och offentlig förvaltning, är ett av de budskap som Stockholm Internet Forum vill sprida.

- I de länder där man vågar investera i it-struktur och främjar entreprenörskap och innovation växer också ekonomin, säger Johan Hallenborg, kansliråd på utrikesdepartementets enhet för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt och en av arrangörerna bakom SIF.

En studie från Världsbanken visar till exempel att när tio procent fler människor får tillgång till mobiltelefoni i ett land växer BNP med 0,8 procent. Även människors kunskaper och färdigheter växer när tillgången till information och utbildning förbättras och dessutom ökar myndigheters transparens med ett öppet och fritt nät. Men samtidigt som internet ger privatpersoner möjlighet att utbyta information och utkräva ansvar från sina regeringar har tekniken också utnyttjats av stater som vill censurera och övervaka medborgarna.

- Yttrandefrihet och öppenhet är inte obegränsade, men samtidigt finns det ingen anledning att acceptera mer långsiktiga begränsningar i online-världen än i offline-världen. Det som är brottsligt är brottsligt, både online och offline, säger Johan Hallenborg.

Blandningen av deltagare är avgörande för att SIF ska bli framgångsrikt. Förutom deltagare från många olika länder jobbar arrangörerna aktivt för att få en jämn fördelning mellan kvinnor och män och för att blanda etablerade och mindre etablerade aktörer. Här möts beslutsfattare, företrädare för det civila samhället, aktivister, näringslivsrepresentanter och tekniska experter. Till skillnad från många andra policy-områden, där beslut främst fattas på regeringsnivå, kännetecknas styrningen av internet av att inte bara statsmakter utan även enskilda organisationer och näringslivet deltar i beslutsprocesserna.

- Vi vill gärna främja den typen av styrning och förvaltning av internet. Därför är det viktigt med ett forum där olika intressenter kan tala direkt med varandra. Vi vill fånga upp gräsrötter som vanligtvis inte exponeras för de här diskussionerna, säger Johan Hallenborg.

 

Fakta

Stockholm Internet Forum

Stöd: SIF finansieras av Sida tillsammans med utrikesdepartementet och .SE. Sidas stöd uppgår 2014 till 3,6 miljoner kronor
Mål: Att öka diskussionen kring utvecklingsfrågor och fattigdomsperspektivet i den globala debatten
kring ett fritt, öppet och säkert internet. Att få en utökad dialog mellan hög-, medel- och låginkomstländer samt mellan ny och gamla aktörer. Att kvinnor blir en större del av debatten genom att få en hög närvaro av kvinnliga deltagare, panellister och moderatorer.

Läs mer på www.stockholminternetforum.se


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />