Den lokala radiokorrespondenten Ruth Nankamba intervjuar Bertha Nachilongo från byn Katonga i Zambia.

Foto: © UNESCO / Stephen Mukobeko

Lokalradion lyfter fram de fattigas röster

Uppdaterad: 24 juni 2014

Den 3:e maj är det internationella dagen för pressfrihet. Sida stödjer satsningar för en fri och oberoende media eftersom de är viktiga krafter i arbetet för ökad demokrati. Ett av projekten vi stödjer ska ge 32 radiostationer i afrikanska länder ökade tekniska färdigheter, bättre anpassad information som når ut till lyssnarna samt fler kvinnliga röster i etern.

Yttrandefrihet och informationsfrihet är mänskliga rättigheter och viktiga faktorer för att öka demokrati och minska fattigdom. Samtidigt är fattiga människor oftare exkluderade från den offentliga debatten och har liten möjlighet att påverka de beslut som styr deras liv.

Radio är ett effektivt och billigt sätt att nå ut till många, vilket gör mediet till den viktigaste informationskällan i många länder. UNESCOs projekt "Empowering Local Radios with ICTs" ska hjälpa radiostationer i DR Kongo, Kenya, Lesotho, Namibia, Sydafrika, Tanzania och Zambia att utvecklas. Syftet är att få fattiga människor – i synnerhet kvinnor och flickor – att ta del av den offentliga debatt som förs om frågor som engagerar människor i deras vardag. Sida stödjer som enda givare det treåriga projektet med 30 miljoner kronor.

Jämställdhet är en nyckelaspekt i hela projektet, inklusive att få bra balans mellan kvinnor och män i inslagen. Radiostationerna och de som arbetar där får utbildning i ekonomisk hållbarhet, att göra bättre program, lära sig mer om modern teknik samt bli bättre på lokal nyhetsbevakning med hjälp av ett bredare nätverk av korrespondenter. Sedan projektet inleddes har DR Kongo mer än fördubblat sitt korrespondentnätverk, från 43 till 91, vilket gör att ett större område nu kan bevakas. I Tanzania har korrespondenterna ökat till 268 personer, varav 103 kvinnor, och omfattar såväl studenter, bönder, handlare och lärare i byarna, vilka fått grundläggande ICT-utbildning. Det var första gången som Tanzanias radiostationer fått en utbildning riktad mot lokala korrespondenter, och inte bara mot journalister.

Program enligt lyssnarnas önskemål

En viktig del av projektet har varit de undersökningar som radiostationerna genomfört bland sina lyssnare, för att därefter kunnat mäta förbättringar. I Tanzania ansåg till exempel 89 procent av de svarande att radioprogrammen inte gav information riktat mot kvinnor, samtidigt som 73 procent ville ha radioprogram som handlade om kvinnofrågor.

En första utvärdering som gjorts 2012 visar att det skett en del attitydförändringar, framför allt vad gäller jämlikhet mellan könen och lokalradiostationernas roll i att tillhandahålla service. Kontakten mellan radiostationerna och lokala byar har också gett mer kunskap om vilka ämnen lyssnarna tycker är intressanta, vilken information de saknar eller hur de vill lyssna. Unga och outbildade i DR Kongo föredrar radiosändningarna på lokala språk, medan franska är mest populärt bland dem som läst på universitet. I Namibia har radiostationen base FM sänt de flesta av sina program på engelska, samtidigt som 70 procent av lyssnarna visar sig föredra språket Oshiwambo.

Projektet har hjälpt radiostationerna att få bättre relation till lyssnarna och göra dem mer delaktiga i samhällsdebatten; något som Godefroid Pindi, chef för radiostationen Kimvuka na Lutondo i DR Kongo håller med om:


– Nätverket av korrespondenter har stärkt vår radiostations status, så att den nu är en station som känns nära sina lyssnare.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />