Bruce Aylward, generalsekreterare och humanitär chef på WHO.

Foto: Noa Håkansson/Global Reporting

Fler katastrofer kräver effektivare arbete

Uppdaterad: 24 juni 2014

De senaste åren har de humanitära katastroferna blivit fler och svårare. Samtidigt ökar våldet mot de som arbetar med sjuk- och hälsovård i krigs- och katastrofsituationer. För WHO är utmaningen att effektivisera sin organisation så att mer hjälp kommer fram snabbare, och samtidigt öka kunskapen om de humanitära principerna.

– Vi har nog aldrig tidigare varit med om så många stora humanitära kriser under en och samma period och det har gett svåra konsekvenser när det gäller hälsoområdet, säger Bruce Aylward, världshälsoorganisationen WHO:s biträdande generalsekreterare och tillika humanitära chef.

Filippinerna efter tyfonen Haiyan, inbördeskriget i Centralafrikanska Republiken och kriget i Syrien har lett till tre mycket stora humanitära kriser samtidigt. Detta ställer enorma krav på det humanitära arbetet.

Hälso- och sjukvårdsarbete under konflikter är skyddat enligt internationell humanitär rätt, bland annat genom den så kallade Genève-konventionen. Men nu sker en mycket allvarlig utveckling där respekten för dem som arbetar med hjälpinsatser minskar. Nyligen dödades tre medarbetare från Läkare utan Gränser i Centralafrikanska Republiken och i Syrien har sjukhus och ambulanser använts av stridande grupper. En orsak till denna utveckling är, enligt Bruce Aylward, att de stridande idag i stor utsträckning utgörs av icke-statliga aktörer som inte känner till (eller respekterar) de humanitära principerna.

– Hälsoarbetet är under attack! Fyrtiofem procent av alla sjukhus i Syrien är förstörda. I Nigeria kastas granater mot hälsokliniker, i Pakistan dödas hälsoarbetare som utför poliovaccinering. Vi ser det inte bara i samband med krig, utan även vid naturkatastrofer händer det att hjälpcenter plundras. Om vi inte gör något kraftfullt för att motverka det som nu sker finns risken att en ny praxis etablerar sig där sjukhus och sjukvårdsarbetare blir legitima mål. Därför måste vi bättre än hittills ta strid för de humanitära principerna så att alla förstår hur viktiga de är, fortsätter han.

I det internationella hälsoarbetet märks nu två trender. Å ena sidan förbättras hälsosituationen generellt i världen. Å andra sidan ökar utsattheten i de svagaste, konfliktdrabbade länderna.

– Vi ser nu hur samhällen på kort tid helt bryter samman som i Centralafrikanska Republiken och i Syren. Samtidigt finns vår största möjlighet att rädda människoliv i de mest drabbade länderna. Det humanitära arbetet har en enormt stort betydelse för framtiden. Just därför är det viktigt att vi inte överger dessa länder, utan fortsätter att ge vårt stöd, menar Bruce Aylward.

Hälsoinsatser allt viktigare

De senaste åren har kunskapen om vilka som är de största behoven i samband med katastrofer ökat. Från att tidigare sett mat och boende som det högst prioriterade i ett akut skede har det nu visat sig att människor i katastrofsituationer framför allt efterfrågar hälsoinsatser. Därmed blir det än viktigare att WHO:s arbete sker på ett effektivt sätt.

2012 fick WHO ett stöd från Sida på 40 miljoner kronor för att under en tvåårsperiod effektivisera och förbättra sitt arbete i samband med humanitära katastrofer:

– För tre år sedan insåg vi att vårt arbete var otillräckligt och att vi ofta kom in för sent. Vi behövde därför reformera och förändra vårt arbetssätt och testa nya metoder inom vår egen organisation, säger Bruce Aylward.

Programmet har nu kommit halvvägs och Bruce Aylward tycker att organisationen kommit längre än förväntat på flera viktiga områden. Konkret handlar det till exempel om att bli bättre på att koordinera de över hundra utländska läkarteam som ofta deltar i katastrofarbetet.

– De svenska pengarna är oerhört viktiga, eftersom de gjort det möjligt att få stöd också från andra givare. Utan det svenska stödet hade vi till exempel aldrig kunna få gång katastrofarbetet så snabbt som nu skedde i Bangui i Centralafrika. Och utan stödet från Sida hade många barn i Filippinerna och i Syrien inte kunnat vaccineras.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />