Displaced children in Maban county, South Sudan

Barn på flykt i Maban-distriktet i Sydsudan. Flyktingsituationen i världen är den värsta sedan andra världskriget, och Sida bidrar med 138 miljoner kronor till UNHCR:s arbete för att lindra nöden för människor på flykt.

Foto: UNHCR/Sebastian Rich

Nyhet

UNHCR får bidrag för sitt flyktingarbete

Uppdaterad: 27 juni 2014

Antalet människor på flykt är det största sedan andra världskriget. FN:s flyktingorgan UNHCR utför ett viktigt arbete för att lindra situationen för flyktingar och internflyktingar världen över, och Sida bidrar därför med 138 miljoner kronor till deras verksamhet. Stödet avser 2014-2016 och går främst till utdragna flyktingsituationer i Afrika.

I en rapport som lanserades på den Internationella flyktingdagen den 20 juni konstaterar UNHCR att antalet flyktingar, asylsökande och internflyktingar för första gången sedan andra världskriget är fler än 50 miljoner. En stor ökning har skett de senaste åren, vilket delvis kan förklaras av det utdragna kriget i Syrien och allvarliga flyktingsituationer i Centralafrikanska republiken och Sydsudan.

Sidas humanitära bistånd  lägger stor vikt både vid akuta insatser i humanitära kriser och på hållbara lösningar i långvariga flyktingsituationer. En central del av UNHCR:s uppdrag är att hitta just varaktiga lösningar för människor på flykt.

Öronmärkt för Sydsudan

10 miljoner kronor av Sidas stöd till UNHCR är öronmärkt för krisen i Sydsudan. Världens nyaste stat Sydsudan har sedan det 20 år långa inbördeskrigets slut tagit emot ett stort antal återvändande flyktingar och internt fördrivna som vill återvända till sina ursprungsorter. Samtidigt har nya våldsutbrott tvingat många civila på flykt igen och det råder matbrist och stor risk för en svältkatastrof. Utöver stödet till UNHCR stödjer Sida också andra insatser i Sydsudan och i länderna runt omkring dit flyktingarna kommer med sammanlagt 194 miljoner kronor.

Jämställdhet en viktig komponent

För Sida är det centralt att inom biståndet alltid ta hänsyn till kvinnor och mäns olika villkor. I samband med kris och konflikt utsätts till exempel flickor i högre grad för könsbaserat våld, medan pojkar i högre grad utsätts för militär tvångsrekrytering. I Sidas stöd till UNHCR ingår ett bidrag till deras arbete mot sexuellt och könsrelaterat våld.

Sverige fjärde största givare

Förutom till Sydsudan kommer stödet till UNHCR gå till flyktingkriser i bland annat Centralafrikanska Republiken, Kenya, Chad, Mali, Demokratiska Republiken Kongo, Yemen och Pakistan.

Sidas humanitära bistånd har ökat konstant de senaste 10 åren, och Sverige är nu den fjärde största bilaterala humanitära givaren i världen.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />