Sida prisbelönas av Financial Times

Uppdaterad: 23 juni 2014

40 miljoner p-stavar garanteras för halva priset till kvinnor i världens fattigaste länder genom Sidas volymgaranti, en innovativ form av finansiering inom bistånd. Financial Times prisbelönar nu Sidas garantier vid FT/IFC Transformational Business Awards i London.

På 1990-talet introducerades en ny innovativ form av finansiering i Sveriges utvecklingsarbete, så kallade lånegarantier. Nu prisbelönas Sidas former av garantier av Financial Times. Förstapriset vid Transformational Business Awards tilldelades Sidas samarbete med Bill & Melinda Gates Foundation, den så kallade Global Health Investment Fund. I kategorin hälsa uppmärksammandes även Sidas volymgarantier av P-stavar. Genom volymgarantin har 40 miljoner p-stavar garanterats för halva priset till kvinnor i världens fattigaste länder.

Johan Hyltenstam från Sida närvarade i London den 12 juni och förklarar vad som är unikt med volymgarantin av p-stavar:

- Genom att garantera ett halverat pris av en viss volym av p-stavar väljer upphandlare av preventivmedel p-staven framför andra alternativ. Fördelen med att använda just p-staven som ett preventivmedel är att den håller i 3-5 år och garanterar skydd utan uppehåll. Att välja p-piller kan vara mer riskabelt eftersom tillgången kanske förändras och då blir det uppehåll i skyddet mot att bli gravid.

200 miljoner kvinnor efterfrågar idag moderna preventivmedel för att kunna planera sin och sin familjs framtid. Men tillgången till information och utbildning samt moderna preventivmedel är knapp för många samtidigt som stödet för att använda preventivmedel ofta sviktar hos samhällen eller partners. Finansiärers intresse för att öka tillgången av moderna preventivmedel har också visat en nedgående trend.

Genom att välja att använda moderna preventivmedel för familjeplanering undviker kvinnor att utsättas för osäkra aborter eller andra hälsorisker kopplat till graviditet. De kan skapa bättre jobbutsikter genom att till exempel fullfölja sina studier. Det blir också enklare att planera för sina egna eller familjens ekonomiska resurser.

Det är på Norges initiativ som flera aktörer tillsammans genomfört en satsning för att öka tillgången av moderna preventivmedel. Det är en kraftsamling för att komma närmre FNs milleniemål att individer och par äger en grundläggande rättighet att fritt kunna planera när de vill ha barn, mellanrummet mellan graviditeter och hur många barn de önskar. Förutom SIDA ingår även aktörer som Bill & Melinda Gates Foundation, Children Investment Fund, samt läkemedelsföretagen Bayer AG and MERCKS i projektet.

Baserat på statistik från UNFPA beräknas volymgarantierna av p-stavar bidra till att undvika 45 miljoner oönskade graviditeter mellan åren 2013 och 2018 vilket besparar 380 miljoner dollar i globala hälsokostnader.

Exempel på andra innovativa former av finansiering som Sida använder är - Private- public development partnerships - Challenge Funds - Output-based aid - Private Public Multi-Donor Funds

Läs mer i den kartläggning av Sidas innovativa former av finansiering som släpptes nu i veckan.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />