Nordiskt Forum Malmö

Foto: Nordiskt Forum Malmö

Sida medverkar i Nordiskt Forum i Malmö 12-15 juni

Uppdaterad: 9 juni 2014

Torsdag till och med söndag samlas 15 000 engagerade representanter från hela samhället i Malmö för att diskutera jämställdhet och utveckling. Enligt UN Women är cirka 70 procent av världens fattiga människor kvinnor. Därför deltar Sida i Nordiskt Forum med tre seminarier där vi lyfter just hur biståndet kan bidra till ökad jämställdhet och minskad fattigdom.

Att kvinnor och män ska kunna ha samma rätt till att gå i skola, få hälso- och sjukvård och en bra lön känns som en självklarhet. Jämställdhet är en av grunderna i Sidas verksamhet, och därför är det lika självklart att vi kommer att medverka på Nordiskt Forum– New Action on Women’s Rights i Malmö den 12-15 juni.

Mässan samlar kvinnorörelsens representanter, politiker, tjänstemän, forskare, aktivister, representanter från civilsamhället, näringsliv, myndigheter, allmänhet och andra aktörer för att ta sig an de jämställdhetspolitiska utmaningarna och formulera konkreta krav för att uppnå ett jämställt samhälle.

Den stora utmaningen för biståndet är brist på makt på livets alla områden. Vi ordnar tre seminarier som tar upp jämställdhet i svenskt utvecklingsarbete, hur Nordens länder hjälper kvinnor i krigsdrabbade länder, och om lärdomarna av att ha ett genusperspektiv i milleniemålen. Även Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka kommer att delta och lyfter bland annat informations- och kommunikationsteknologi som ett verktyg för ökad jämställdhet genom utvecklingssamarbete.

Sidas medverkan på Nordiskt forum:

Thursday June 12th 12.00–13.30, Salimi

Nordic countries engagement in gender equality, peace and security: achievements, gaps and way forward

With context specific cases as point of departure, this seminar explores the major achievements and challenges advancing gender equality, peace and security in our cooperation partner countries. What are the central lessons learnt and what can we take forward when developing new policies and plans in the area of gender equality, peace and security?

With panellists representing Danish, Finnish, Swedish and Icelandic cooperation in Afghanistan, Democratic Republic of Congo (DRC) and MENA.

Fredag 13 juni 10.00–11.30, Canth

Post 2015 – Jämställdhet i svenskt utvecklingssamarbete

Tiden börjar rinna ut för att nå Milleniemålen – har det gjort någon skillnad för kvinnor och flickor? Vilka är utmaningarna framöver? Vad kommer hända med de nya hållbarhetsmålen, de så kallade Post 2015-målen? Vilken roll spelar det svenska biståndet?

Med panellister från Utrikesdepartementet, Rädda Barnen, RFSU och Sida.

Lördag 14 juni 13.00–13.30, Vigdis

Miniseminarium: Jämställdhet i svenskt utvecklingssamarbete – spelar det någon roll?

Hur bidrar svenskt bistånd till jämställdhet? Vilka är resultaten? Sida lanserar Biståndsbarometern med tema Jämställdhet på Nordiskt Forum.

Söndag 15 juni 10.00–11.30, Arenaprogrammet

Watch, read, share, like – The role of media, social media and the internet for gender equality

Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka talar om informations- och kommunikationsteknologi som ett verktyg för ökad jämställdhet genom utvecklingssamarbete.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />