David Ferguson arbetar på USAID-baserade The Lab  med innovativa lösningar i samarbete med Sida.

David Ferguson från USAID-baserade The Lab arbetar med innovationer i biståndet och partnerskapet mellan Sida och USAID.

Foto: Sida

Nyhet

The Lab jobbar med innovationer

Uppdaterad: 16 juli 2014

Ett accelererande smartare bistånd. Innovativa lösningar. Orden kring partnerskapet med USAID speglar en trend. Men vad betyder allt och vad driver USAID till att vilja samarbeta med Sida? David Ferguson, direktör på "The Lab" förklarar.

David Ferguson är på Sida för möten kring bland annat Making All Voices Count, en så kallad Challenge fund, men passar också på att följa upp andra insatser som ligger inom partnerskapet mellan Sida och USAID.  

På frågan varför han ser Sida som en god partner, svarar David Ferguson att myndigheten har stor erfarenhet och kunskap inom områden som USAID kan dra nytta av. Egentligen, påpekar han, vill amerikanarna ha ett samarbete med svenskarna för att Sida, för det första, är bra på ICT och gender samt demokrati. För det andra är Sida flexibelt och öppet för nya angreppssätt och för det tredje finns det en god relation att bygga vidare på.  

Ferguson refererar inte minst till ett tidigare samarbete inom lån- och garantier med bland annat Bosnien Hercegovina. En av nyckelpersonerna i den insatsen, Sidamedarbetaren Roger Garman, blev sedan under ett år sekonderad på USAID och kunde därigenom forma pilotprojektet Powering Agriculture. 

–       Det faktum att Roger Garman jobbade med oss, gav oss en chans att testa nya idéer. Tillsammans kunde vi identifiera partnerskapets områden och ett första gemensamt projekt.

Så formades också The US Development Lab , där David Ferguson är chef. Den helt nya avdelningen invigdes i april 2014 och består av cirka 100 personer som lånats in från andra delar av USAID.  The Lab ska ta hand om idéer, forma insatser, pröva produkter eller modeller och identifiera nya partners som filantroper eller villiga investerare.  David Ferguson har själv arbetat 25 år i telekombranschen och betonar att teknologi kan stödja forskningen och vice versa. Mobiltelefonens betydelse i utvecklingsländer har tydligt visat detta.  

Men det behöver inte alltid vara nya produkter eller modeller, även tidigare smarta resultat ska kunna uppmärksammas på The Lab – bara de bedöms skalbara.

–       Vi har bland annat en relativt enkel lösning för att rena vatten – tillförsel av klor. Men det nya nu är att vi har testat hur det bäst används. Vi har bland annat placerat det i människors hem, i butiker men också intill vattenkällor.

David Ferguson berättar hur de sett att kloret verkligen används när det placeras intill platser där människor hämtar vatten och där det samtidigt finns klara instruktioner. Nu hoppas han att idén kan få stöd för att skalas upp i afrikanska länder. Men kan verkligen en produkt göra så stor skillnad?

–       En produkt eller modell ska inte ses isolerad. Men konkret måste vi börja någonstans. För att exempelvis den här klorlösningen ska kunna skalas upp måste den lokala myndigheten finnas med liksom andra berörda som arbetar med vatten och hälsofrågor, svarar han.

Vad är då det nya, liknande lösningar har vi väl sett förr? David Ferguson menar att man inom partnerskapet är mer noga med att bevisa vad som fungerar och det är här forskningen och tester av olika idéer är så viktig. Det kommer att ta tid, menar han – men långsiktigt vinner vi mer.

–       Jag skulle vilja påstå att det nya är också ödmjukheten i vårt angreppssätt – att våga testa rigoröst för att minska risken för att misslyckas, men ändå vara vördnadsfulla för att det kanske inte kommer att fungera och att vi inte kan göra det på egen hand.

Han sticker inte under stol med att han, som tidigare arbetat inom privata sektorn, ser att den offentliga verksamheten måste lära av företagen. De har inte råd att satsa utan att ha bevis för att satsningen kan ha långsiktigt resultat.

–       Men ni verkar vilja satsa i stor skala, är det inte bättre att som ett vedertaget uttryck säger: ”If you want to be successful;"you need to focus on fewer things”, fyller han i. Jo, så är det. Men först måste vi vaska fram det vi ska satsa på och då måste vi börja brett. Bjuda in hundratals partners, öppna upp flera Challenge Funds, kartlägga vad vi har. Men sedan kanske bara är ett fåtal av 1000 idéer blir riktigt framgångsrika

David Ferguson berättar att det finns många interna utmaningar, bland annat att det kräver mer tid att koordinera partners. En verksamhetsledning måste ge plats och rum för den genomgripande förändring det innebär att arbeta kreativt; att själv vara med att utforma projekt i samarbete med andra partners.  

Har vi gjort fel förut?   

–       Nej, absolut inte. Och vi ska fortsätta med vad vi gör idag, parallellt med detta. Men en sak är säker: Vi kan inte lösa de stora fattigdomsproblemen som enskilda aktörer. Vi måste samarbeta som biståndsorganisationer och engagera innovatörer, finansiella parter som allt mer tar plats på den globala arenan. Vi behöver hitta sätt att nå ut till betydligt fler människor som lever i fattigdom.

OM PARTNERSKAPET

I november 2013 skrevs ett MoU, Memorandum of Understanding, under av Sveriges biståndsminister Hillevi Engström och USAID´s chef Rajiv Shah om ett tydligt nytt partnerskap med fokus på vetenskap, teknologi, innovationer och partnerskap. Målet är att med vetenskapligt prövade lösningar möta behoven i våra samarbetsländer. Det kan vara produkter eller modeller som vi vill få ut på en vidare marknad och nå miljontals människor som lever i fattigdom.

Fyra Grand Challenges är på gång inom ramen för partnerskapet:

Securing Water for Food

Making All Voices Count

Powering Agriculture

Ett forum för HBTQ-insatser

 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />