Uganda-man-sitting-in-his-house

Totalt kommer biståndet till Uganda 2014-2018 uppgå till cirka 1,35 miljarder kronor. De främsta områdena är barn- och mödrahälsa, inklusive sexuella och reproduktiva rättigheter, hållbar tillväxt och sysselsättning.

Foto: Mirko Eggert

Nyhet

Ny strategi för Ugandabistånd med fokus på mänskliga rättigheter

Uppdaterad: 29 juli 2014

Regeringen har antagit en ny strategi för det framtida biståndet till Uganda. Biståndets inriktning förändras, framför allt på grund av den nya lagstiftningen i landet som begränsar hbtq-personers rättigheter. Strategin har en stark skrivning om att samarbete med staten Uganda i möjligaste mån ska undvikas.

Den 24 februari antog Uganda en ny lag som innebär att homosexuella kan dömas till livstids fängelse. Sedan dess har Sverige hållit inne bistånd till den ugandiska staten, under tiden som den  nya strategin tagits fram.

– Ambassadpersonalen i Kampala har noggrant lyssnat in hbtq-rörelsens synpunkter och Sida har också gett regeringen kompletterande underlag inför arbetet med strategin, säger Torbjörn Pettersson, chef för Sidas Afrikaavdelning.

Totalt kommer biståndet till Uganda 2014-2018 uppgå till cirka 1,35 miljarder kronor. De främsta områdena är barn- och mödrahälsa, inklusive sexuella och reproduktiva rättigheter, hållbar tillväxt och sysselsättning. Ett stort fokus kommer också att vara att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna, bland annat för hbtq-personer.

– Det är viktigt att hbt-personer eller andra, inte blir syndabockar på grund av ändringar i svenskt bistånd. Därför är svenskt bistånd fortsatt stort i Uganda, sade biståndsminister Hillevi Engström i ett pressmeddelande.

Samarbetet med det civila samhället och den privata sektorn i landet ökar. Innovation, sysselsättningsfrågor och stärkt samverkan med näringsliv och forskarsamhälle är nya delar i samarbetet.

– Vi kommer att behöva arbeta ännu mer med förändringsaktörer i det civila samhället och näringslivet. Det välkomnar Sida. Vi hoppas förstås kunna bidra till att statens inställning till mänskliga rättigheter förbättras, säger Torbjörn Pettersson, chef för Sidas Afrikaavdelning.
– Men vi ser också spännande möjligheter i strategin inom nya områden som sysselsättning och sociala skyddsnät. Där tror jag inte minst att ett ökat samarbete med näringslivet kan ge resultat, säger han.

Förra året uppgick det svenska biståndet till Uganda till sammanlagt 250 miljoner kronor. Då gick ungefär 28 procent av biståndet genom den ugandiska staten, främst till reformer av rättssektorn i landet, men också till att förstärka den finansiella styrningen. 26 procent gick till universitet och forskning, 32 procent gick genom FN-systemet och 24 procent till civila samhället. I våras hölls utbetalningar på cirka 6,5 miljoner kronor till projekt via den ugandiska staten inne.

Fakta:

Stöd till hbtq-rörelsen i Uganda och regionalt

• Under 2014 planerar Sida stödja ett samarbete mellan en lokal ugandisk hbtq-organisation och svenska RFSL. Den exakta storleken på stödet är ännu inte bestämt.

• Sida stöder även organisationen UHAI, som har sin bas i Nairobi. UHAI ger i sin tur bidrag till mindre hbtq-organisationer i Östafrika, bland annat i Uganda.

• East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project är baserad i Kampala och jobbar regionalt i Östafrika och på Afrikas Horn. De arbetar bland annat med påverkansarbete, kapacitetsutveckling och skydd av för MR- försvarare. De har ett tydligt fokus på hbtq-aktivister. Stödet uppgår till 4,5 miljoner kronor.

• Coalition of African Lesbians är baserade i Sydafrika och arbetar främst nationellt men även regionalt. De har bland annat partners i Uganda. Koalitionen arbetar med kapacitetsutveckling av hbtq-aktörer, påverkansarbete inom hbtqoch skydd av hbtq-aktivister. Stödet för 2014 är 2,6 miljoner kronor.

• Global Equality Fund är en global hbtq-fond som sköts av US State Department. De arbetar främst med kapacitets- och organisationsutveckling samt skyddsverksamhet. Fonden har insatser i Afrikanska länder, inklusive i Uganda. Sidas stöd till fonden globalt är på 30 miljoner kronor 2014.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />