Sida stödjer Unicefs program som syftar till att öka antalet flickor som går i grundskolan i Afghanistan. Tack vare programmet går Kubra Haydari i skolan och har som mål att utbilda sig till läkare.

FN:s millenniemålsrapprt 2014 visar goda resultat för bland annat jämlik tillgång till utbildning - även om det fortfarande är fler pojkar än flickor som får gå i skola. En annan utmaning är att minska den stora andel elever som hoppar av skolan i förtid.

Foto: Sandra Calligaro

Nyhet

FN släpper ny rapport om milleniemålen

Uppdaterad: 8 juli 2014

Med ungefär ett och ett halvt år kvar till slutdatum för milleniemålen släpper FN en uppdatering om läget i världen kring de åtta målen. Resultatet visar att flera mål redan är uppnådda eller inom räckhåll till 2015. Andra mål är i dagens takt dock utom räckhåll och kräver omedelbara kraftansträngningar.

Miljoner liv har räddats. Genom arbetet med milleniemålen har 700 miljoner människor hjälpts ut ur extrem fattigdom, mer än 170 miljoner människor lider inte längre av hunger och 6,6 miljoner hiv-smittade människor har räddats med hjälp av tillgång till bromsmediciner.  

FN:s rapport, The Millennium Development Goals Report 2014, lyfter fram framgångar som att den extrema fattigdomen har halverats sedan 1990. Då levde 47 procent av världens befolkning på mindre än 1,25 USD - 2010 hade andelen krympt till 22 procent. Utöver detta har alla världens regioner uppnått, eller är nära att uppnå, jämlik tillgång till utbildning mellan pojkar och flickor. 1990 gick det 86 flickor på 100 pojkar mot 97 flickor på 100 pojkar år 2012. Samtidigt nekas dock fortfarande cirka 58 miljoner barn tillgång till grundläggande utbildning och 25 procent av de som börjar grundskolan löper stor risk att hoppa av. 

-       Det är bra och viktigt att skillnaden mellan flickors och pojkars tillgång till utbildning minskat kraftigt över hela världen säger Charlotte Petri Gornitzka, Sidas generaldirektör. 

I både Nordafrika och Latinamerika har man gjort stora framgångar vad gäller jämlik tillgång till utbildning. Möjligheter för kvinnor att uppnå maktpositioner har också ökat i båda regionerna men framförallt i Latinamerika.

Nordafrika har också varit framgångsrikt i att nästan halvera mängden människor utan tillgång till rent vatten. I regionen har man dessutom redan halverat antalet människor utan tillgång till sanitet. Afrika söder om Sahara gör också framsteg men möter många olika hinder som gör att regionen troligen inte komma uppnå många av milleniemålen i tid. 

Minska mödradödligheten en utmaning

Framgången med milleniemålen har förvisso varit stor på flera områden, men på andra återstår mycket arbete och en tempoväxling måste till om de ska uppnås.  

-        Vi får inte släppa fokus på mödrahälsa, där har världen fortsatt stora utmaningar påtalar Charlotte Petri Gornitzka. 

Milleniemålet för minskad mödradödlighet är satt till en 75-procentig minskning år 2015.  Arbetet går långsamt framåt, och har sedan 1990 har endast gått ned med 45 procent. 2013 dog fortfarande 300 000 kvinnor av orsaker relaterade till graviditet och barnafödsel. Dessutom föddes 40 miljoner barn år 2012 utan övervakning av sjukvårdspersonal.  

Barnadödligheten för barn under fem år är ytterligare ett område som kräver mera arbete, visar rapporten. Målet är att den ska minska med två tredjedelar, men än så länge återstår mycket arbete till målet är uppnått. Exempelvis dog 2012 ungefär 6,6 miljoner barn under fem år i många fall på grund av behandlingsbara sjukdomar som lunginflammation, diarré och malaria.  

Utöver den höga barnadödligheten är det också fortfarande många barn som lider av undernäring. Ett av fyra barn visar tecken på att ha stannat i växten. Den globala hungersnöden är inom räckhåll att halveras till 2015, men det faktum att 162 miljoner barn fortfarande lider av kronisk undernäring kräver omedelbara insatser. 

2015 ska man komma överens om nya mål och sätta agendan för post-2015. Fortsatt arbete med att nå de nuvarande milleniemålen är mycket viktigt för att lägga en bra grund för utvecklingen efter 2015.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />