A Syrian girl waves from the balcony of an unfinished apartment block in northern Lebanon

Foto: Russell Watkins/Dfid (beskuren)

Syrien - särskilt utsatta grupper i fokus

Uppdaterad: 24 juni 2014

I dagarna har FN kallat till konferens om konflikten i Syrien, ’Geneva II’. Det långvariga kriget visar ännu inga tecken på att avmattas och situationen för civilbefolkningen blir allt svårare. En stor del av Sidas humanitära stöd går till regionen, för att framför allt ge skydd och hjälp åt kvinnor, barn och andra sårbara grupper.

FN gick i december ifjol ut med två stora appeller på totalt 6,5 miljarder USD för att hjälpa Syriens lidande befolkning – de största humanitära FN-appellerna någonsin. Den ena appellen avser människor inne landet, den andra dem som är på flykt i grannländerna. Vid givarkonferensen i förra veckan utlovade Sverige ett humanitärt stöd på minst 230 miljoner kronor för 2014.

Sida har för avsikt att inom kort fatta en rad beslut om humanitärt stöd för 2014, vilka ska kanaliseras genom multilaterala organ som UNICEF, men även internationella humanitära biståndsorganisationer såsom Rädda Barnen och Norska flyktingrådet. Utöver de båda appellerna stödjer även Sida Rödakorsrörelsens arbete.

 – Vi försöker rikta så mycket som möjligt av stödet till sårbara grupper, som kvinnor, barn, skadade, handikappade, palestinska flyktingar i Syrien och andra grupper med starka skydds- och humanitära behov. Samtidigt är det svårt att veta exakt hur behoven ser ut inne i landet, både på grund av  att det är svårt att genomföra behovsbedömningar men även på grund av att situationen på marken ändras så pass snabbt.  Därför ger vi mycket oöronmärkt stöd som aktörer på plats kan prioritera utefter behov, säger Amira Malik Miller, humanitär handläggare på MENA enheten.

Tillträdet till Syrien är den största utmaningen för givare och biståndsaktörer. Det är svårt att nå ut till stora delar av landet, säkerhetsläget är allvarligt och de stridande parterna begränsar även framkomligheten. Samtidigt har situationen för människorna förvärrats drastiskt under förra året. FN räknar med att drygt 9 miljoner personer är i behov av humanitär hjälp – lika mycket som hela Sveriges befolkning. Mer än 100 000 människor beräknas ha dödats och en halv miljon skadade människor är i behov av vård.

Det svenska stödet riktas till ett antal aktörer på plats i Syrien, där Syriska Arabiska Röda Halvmånen (SARC) är den största humanitära aktören inom landet. Stödet omfattar både FN-organ som UNICEF, OCHA, UNHCR, UNRWA samt Internationella Röda Korset, samt organisationer som Danish Refugee Council (DRC).  Lika mycket stöd går även till grannländerna i regionen, där situationen eskalerat i takt med att flyktinggrupperna växer och tiden går.

Oavsett om förhandlingarna i Geneve blir en inledning på en fredsprocess eller ej så räknar Sida med att behovet av stöd kommer kvarstå under lång tid framöver.

 – Behoven i Syrien är så enormt stora, liksom för alla de människor som flytt landet. Även om en försoningsprocess kan inledas så får man räkna med många år med humanitärt stöd till de människor som finns kvar i landet och för att hjälpa alla de miljontals flyktingarna i grannregionen att återvända, säger Amira Malik Miller.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />